Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în spațiul rural

2020

Având la bază un amplu proces de colectare, inventariere și structurare a datelor statistice și o abordare metodologică mixtă – atât  cantitativă cât și calitativă – Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în spațiul rural își propune să evalueze starea culturii urmărind aspecte precum: gradul de distribuție a elementelor de infrastructura culturală; cheltuielile și investițiile autorităților publice locale în cultură; profilul responsabililor de activități culturale la nivelul unei comunități; specificul evenimentelor culturale organizate.

Descriere

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală reorganizat din 2014 sub această denumire a început o serie de cercetări menite să sprijine cartografierea sectorului, pentru a oferi politicului un suport cât mai corect pentru abordarea administrației Culturii, care se dovedește deseori o provocare pentru autorități.

În acest demers, un atlas cultural care să ofere o informație obiectivă și cât mai cuprinzătoare a Culturii a devenit un obiectiv important pentru noul institut și a trasat o direcție de acțiune pe termen lung pentru echipele de cercetare și formare.

Aproape fiecare studiu generat și publicat de INCFC urmărește constant completarea unui uriaș puzzle cultural care are încă zone nedefrișate sau chiar necunoscute.

Nu este deloc întâmplător că primul studiu din seria Atlasul Culturii pe care am considerat că e important să-l aducem în atenția publică se referă la viața culturală a mediului rural.

Având la bază un amplu proces de colectare, inventariere și structurare a datelor statistice și o abordare metodologică mixtă – atât  cantitativă cât și calitativă – Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în spațiul rural își propune să evalueze starea culturii urmărind aspecte precum: gradul de distribuție a elementelor de infrastructura culturală; cheltuielile și investițiile autorităților publice locale în cultură; profilul responsabililor de activități culturale la nivelul unei comunități; specificul evenimentelor culturale organizate.

Pe lângă capitolele care descriu parcursul istoric, legislativ, starea infrastructurii, a personalului și a activităților, am ales în unele situații să includem studii de caz, material documentar fotografic și mărturii ale unor responsabili de activități culturale.

Despre

Coordonatori

  • Carmen Croitoru, Bogdan Pălici

Autori

  • Alin Savu, Alexandru Mihăilescu, Andrei Răzvan Voinea, Gabriel Simion

Editura

  • Editura Universitară, București, 2020
  • Editura Universul Academic, București, 2020
  • ISBN 978-606-9062-37-1
  • ISBN 978-606-28-1220-1

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație