Specialist educație muzeală

două etape (LA SALĂ)

cod COR 262115
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

două etape (LA SALĂ)

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1750 lei
Etapa II + Evaluare: 1750 lei
Total: 3500 lei

Perioada înscriere:
05.07 - 18.10.2023

Descriere

Programul permite cursanților să cunoască tipologia programelor de educație muzeală și etapele elaborării proiectului educativ, valențele educative ale patrimoniului, modul de identificare a publicului muzeului prin analizarea diferitelor segmente de public, modalitățile teoretice și practice de interpretare a patrimoniului pentru public și comunitate, produsele și serviciile educative ale unui muzeu etc. Cursul de specializare în teoriile și practicile educative muzeale moderne este centrat pe cunoștințele teoretice și abilitățile practice ale unui muzeograf, prin urmare modulul introductiv cuprinde noțiuni introductive în muzeologie cu scopul formării unei baze temeinice de pregătire în domeniul muzeologiei cu specificitate în practicile educative muzeale. Pe de altă parte, programul intenționează să introducă, să specializeze și să profesionalizeze o nouă ocupație în domeniul muzeologiei și artei, recent introdusă în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), cea de specialist educație muzeală care beneficiază și de un standard ocupațional aprobat încă din 2017.

Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a adulților din Municipiul București, cod N.C./COR 262115, autorizația seria B nr. 0013722, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/7466/29.12.2022.

Perioadă

Perioada desfășurare
Etapa I:
13 – 28.11.2023

 • Perioada înscriere: 05.07 – 18.10.2023

Link înscriere curs

Perioada desfășurare
Etapa a II-a: 01-16.02.2024

Structură:

 • Etapa I: 90 ore;
 • Etapa II + evaluare: 90 ore;
 • Număr total de ore: 180.

La finalul etapei a II-a este planificat și examenul de absolvire. Total costuri curs și examen 3500 lei/participant, care se vor achita în 2 tranșe pe baza facturilor emise.

Contact

Georgeta VLĂDUȚU

e-mail: georgeta.vladutu@culturadata.ro Telefon: 0788 90 55 57

Mod de desfășurare:

 • Sală de curs

Adresă: Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Pentru înscriere contactaţi coordonatorul de curs.

Detalii despre procedura de înscriere.

Cursanți

 • angajații noi ai muzeelor și cei care până în prezent nu au urmat niciun program de formare profesională în domeniu;
 • absolvenții de învățământ superior în domeniul științelor umaniste care sunt interesați să urmeze o carieră în muzee.

Formatori: Codruţa-Ruxandra Popescu Cruceanu, Cristina-Maria Toma, Despina Hașegan, Mona-Silvia Timofte, Larisa-Diana Popescu, alți specialiști sursă cu experiență relevantă în domeniul muzeologiei și patrimoniului cultural.

Cerințe

 • studii superioare cu diplomă de licenţă.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Evaluare

Evaluare inițială: chestionar care stabilește nivelul inițial de cunoștințe teoretice și experiență practică Evaluare intermediară: elaborarea unui eseu din programa de pregătire teoretică parcursă Evaluare finală ce va consta în examen de absolvire:

 • probă scrisă (test grilă);
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvirea programului presupune parcurgerea ambelor etape, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Bazele muzeologiei;
 • Protejarea patrimoniului;
 • Interpretarea educativă a patrimoniului.

Competențe

 • Utilizarea adecvată a fundamentelor muzeologiei;
 • Aplicarea legislației specifice de bază privind patrimoniul muzeal;
 • Aplicarea normelor de conservare preventivă;
 • Identificarea nevoilor și așteptărilor publicului pentru dezvoltarea programelor educative;
 • Cercetarea și interpretarea educativă a patrimoniului muzeal;
 • Planificarea, organizarea și dezvoltarea programelor și proiectelor de educație muzeală;
 • Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor inovative, interactive și a modelelor de bună practică în procesul educației muzeale;
 • Elaborarea proiectului de educație muzeală;
 • Evaluarea și monitorizarea impactului activităților educative asupra beneficiarilor.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două etape (LA SALĂ)

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1750 lei
Etapa II + Evaluare: 1750 lei
Total: 3500 lei

Perioada înscriere:
05.07 - 18.10.2023