Protejarea patrimoniului cultural național

două module (ONLINE)

 • Patrimoniu cultural

două module (ONLINE)

Perioada
40 ore/modul

Taxă de participare: 1400 lei/modul

Descriere

Cursul Protejarea patrimoniului cultural național oferă o privire de ansamblu asupra problematicii protejării patrimoniului cultural. Pornind de la cadrul general legislativ și administrativ, cursul își propune să aprofundeze principalele proceduri și măsuri de protejare a patrimoniului cultural mobil, imobil, arheologic și imaterial.

Perioadă

Cursul se organizează la cerere.

 

Cursul este structurat în două module care pot fi parcurse și absolvite independent. Fiecare modul are o durată de 40 de ore și se finalizează printr-un examen de absolvire.

Contact

Raluca Capotă

e-mail: raluca.capota@culturadata.ro telefon: 0751170381

Mod de desfășurare:

Online

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • Cursul se adresează practicienilor din domeniul protejării patrimoniului cultural care au atribuții  privind protecția, administrarea și promovarea bunurilor culturale mobile sau imobile (inclusiv a celor arheologice), celor care gestionează programe de promovare a patrimoniului cultural imaterial: specialiști din muzee, biblioteci, așezăminte culturale, institute de cercetare, specialiștilor din domeniul monumentelor istorice, etc.

Cerințe

 • Studii superioare finalizate cu licență.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Tematică

Modul 1. Protejarea patrimoniului cultural național – protejarea patrimoniului cultural mobil și imaterial

Primul modul al cursului abordează dimensiunea strategică a protejării bunurilor culturale mobile și a patrimoniului imaterial, prezintă cadrul instituțional cu atribuții în domeniu, aprofundează actele normative cu incidență în domeniu, detaliază proceduri și evidențiază măsuri specifice de protejare care trebuie să fie implementate la nivelul administratorilor de patrimoniu. Formatori: Dr. Alis Vasile, Dr. Irina Balotescu, Raluca Iulia Capotă

Modul 2. Protejarea patrimoniului cultural național – protejarea patrimoniului cultural imobil și arheologic

Cel de-al doilea modul al cursului aprofundează protejarea patrimoniului cultural imobil și a celui arheologic din perspectiva  administrației de specialitate, a legislației naționale și internaționale, a procedurilor și avizelor obligatorii. Formatori: Dr. Alis Vasile, Dr. Emilian Gamureac, Dr. Mihaela Iacob,   Dr. Cătălin Neagoe, Adrian Bălteanu.

Competențe

Modulul 1

Competențe dobândite:

 • Reprezentarea critică a conceptelor și a noțiunilor specifice protejării patrimoniului cultural mobil și imaterial;
 • Cunoașterea modului de organizare a sistemului de protejarea a patrimoniului cultural mobil și imaterial și a relațiilor funcționale între instituțiile și autoritățile care îl alcătuiesc;
 • Însușirea sistemului legal de protejare a patrimoniului cultural mobil și imaterial, a mecanismelor administrative și juridice stabilite;
 •  Asimilarea caracteristicilor principalelor proceduri legal instituite pentru protejarea patrimoniului cultural mobil (evidența, clasarea, circulația, conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile) și pentru optima funcționare a muzeelor și colecțiilor publice (avizarea înființării muzeelor și a colecțiilor publice, acreditarea și clasificarea lor).
 • Asimilarea caracteristicilor procedurilor care vizează protejarea patrimoniului imaterial  (inventariere, conservare, salvgardare, transmitere și punere în valoare).

Modulul 2

Competențe dobândite:

 • Reprezentarea critică a conceptelor și a noțiunilor specifice protejării patrimoniului cultural imobil și arheologic;
 • Cunoașterea modului de organizare a sistemului de protejare a patrimoniului cultural imobil și arheologic și a relațiilor funcționale între instituțiile și autoritățile care îl alcătuiesc;
 • Însușirea sistemului legal de protejare a patrimoniului cultural imobil și arheologic, a mecanismelor administrative și juridice stabilite;
 • Asimilarea caracteristicilor principalelor proceduri legal instituite pentru protejarea patrimoniului cultural imobil și aplicarea lor;
 • Asimilarea caracteristicilor procedurilor care vizează protejarea patrimoniului arheologic.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două module (ONLINE)

Perioada
40 ore/modul

Taxă de participare: 1400 lei/modul