Marketing cultural

etapă unică (Sală de curs)

Curs de specializare

Marketingul cultural este partener al creatorilor, promotor al organizației și complice al consumatorilor.

 • Management cultural

etapă unică (Sală de curs)

Durata: 5 zile
40 ore (pregătire teoretică și practică)

2500 lei/participant

Dată limită înscrieri: 15 martie 2024

Descriere

Marketingul cultural este procesul și în același timp arta care facilitează întâlnirea dintre oferta organizației sau instituției culturale și publicul său. Arta este independentă de dinamica piețelor descrisă în teoriile economice, iar marketingul cultural contribuie la identificarea consumatorilor potriviți și la crearea unui orizont de așteptare. Un alt aspect foarte important este acela că arta nu răspunde cererii pieței.

Fie că vorbim de teatru, muzică, film, arte vizuale sau literatură, cursul de marketing cultural oferă participanților cunoștințele necesare realizării unor strategii orientate către cunoașterea, creșterea, implicarea și diversificarea publicului, maximizarea veniturilor și îmbunătățirea experienței culturale. Pornind de la specificul creației artistice și misiunea acesteia, marketingul cultural devine o funcție suport care înglobează elemente precum promovarea, prețul sau distribuția în relație directă cu publicul și mediul extern. 

Prin îmbinarea noțiunilor teoretice cu studii de caz și exerciții interactive, temele propuse reflectă dinamica gândirii de marketing și pun la dispoziție instrumente și modele pentru organizarea activității în instituții și organizații culturale. Astfel, participanții își vor dezvolta competențele în materie de planificare a activității de marketing, segmentare a publicului, tehnici de cercetare, realizarea planului de comunicare, branding, evaluare și raportare a rezultatelor. 

Perioadă

Perioada desfășurare: 25.03-29.03.2024

 • Perioadă înscrieri: 26.02 – 15.03.2024

Link înscriere curs

Structură:

 • 5 zile (40 ore de pregătire teoretică și practică)
 • etapă unică (în sala de curs) 

Contact

Oana Medrea

e-mail: oana.medrea@culturadata.ro

telefon: 0725 579 061

Adresă:

Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Cursanți

 • Personal cu activități de marketing, promovare, comunicare sau relații publice din instituții de spectacole și concerte, muzee, biblioteci, așezăminte culturale;
 • Profesioniști din domeniul cultural care desfășoară activități de marketing, promovare, comunicare, relații publice, organizare evenimente;
 • Manageri culturali, manageri de proiecte culturale, producători de proiecte și evenimente culturale;
 • Studenți, masteranzi, doctoranzi în domeniul cultural.

Cerințe

 • Studii superioare cu diplomă de licență

Tematică

 • Marketingul cultural: definiții, funcții și particularități
 • Consumatorul de cultură
 • Mixul de marketing cultural
 • Comunicarea culturală
 • Branding sau comunicarea de marcă în cultură
 • Cercetarea de marketing
 • Campanii de marketing cultural

Formatori

Conf. univ. dr. Carmen Croitoru, Director General INCFC Short bio

Prof. asoc. dr. Raluca Rădoi, Director Formare-Dezvoltare INCFC Short bio

C.D.A. drd. Cristian Avram, Director de Marketing – Opera Națională Română din Cluj-Napoca Short bio

Invitați

Prof. univ. dr. Lucian Georgescu, Fondator cinepub.ro Short bio

Prof. univ. dr. Alexandra Zbuchea, Profesor SNSPA Short bio

Maria Besnea, Senior Partner – Dăescu Borțun Olteanu (DBO) Short bio 

Ioana Ceobanu, Sociolog Short bio

Oana Vasiliu, Jurnalist cultural Short bio

Competențe

 • Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor de marketing cultural;
 • Identificarea și analiza elementelor care definesc mediul intern și extern ale organizației culturale din perspectivă marketing;
 • Identificarea și segmentarea publicului țintă al activității culturale;
 • Cunoașterea metodelor și tehnicilor de cercetare în marketing;
 • Realizarea strategiilor și planurilor de marketing specifice domeniului cultural;
 • Promovarea produselor culturale prin acțiuni de publicitate, relații publice, branding ș.a.;
 • Organizarea și gestionarea activității de marketing cultural.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

etapă unică (Sală de curs)

Durata: 5 zile
40 ore (pregătire teoretică și practică)

2500 lei/participant

Dată limită înscrieri: 15 martie 2024