1 august 2022

Invitație participare prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achiziție directă a serviciilor de sondare de opinie pentru: Studiul „Barometrul de Consum Cultural” 2022

  • Noutati

Invitație participare

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achiziție directă a serviciilor de sondare de opinie pentru:

  • Studiul „Barometrul de Consum Cultural” 2022

Informații generale:

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC)
Adresa de corespondență: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București
Sediul social: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București
Cod fiscal: 4631721
Cont trezorerie: RO92TREZ23G675000201600X deschis la Trezoreria Municipiului București
Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31 /021 893 31 75
E-mail: office@culturadata.ro
Reprezentant legal: conf.univ.dr. Carmen Croitoru – Director general

Servicii solicitate: Conform Caiet de sarcini aprobat la data de 28.07.2022 pentru realizarea studiului „Barometrul de Consum Cultural” 2022, anexat prezentei

Cod CPV: 79320000-3 Servicii de sondaje de opinie

Invitație și caiet de sarcini