20 ianuarie 2020

INCFC organizează selecție de formatori – colaboratori pentru programele de formare profesională continuă

  • Noutati

Pentru a diversifica și actualiza experiențele de învățare pe care le punem la dizpoziția beneficiarilor noștri, dorim să îmbogățim echipa de formatori – colaboratori ai Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Astfel, invităm formatori acreditați și personal didactic din mediul academic, cu experiență relevantă în domeniul cultural și în formarea adulților, să își exprime interesul de a colabora cu noi în contextul derulării programelor de formare din oferta institutului.

 Condiții:

  • Experiență de minimum 3 ani în domeniul de competență;
  • Experiență în domeniul formării profesionale a adulților sau în activitatea de predare în mediul academic de minim 3 ani

Cei interesați pot depune la secretariatul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală o scrisoare de intenție, însoțită de următoarele documente:

  • CV-europass;
  • copie după actul de identitate;
  • copii după diplome de studii și certificate de absolvire a cursurilor de specializare / perfecționare(față-verso, însoțite de  foaie matricolă sau supliment descriptiv, după caz);
  • copie după certificatul de formator / dovada desfășurării activităților didactice în cadrul unei instituţii de învăţământ superior sau echivalente;
  • 2 recomandări relevante  pentru domeniul specializării.

Pentru informații suplimentare persoana de contact este: Raluca Iulia Capotă (raluca.capota@culturadata.ro)