13 ianuarie 2020

INCFC organizează selecție de evaluatori pentru Examenul Național de Traducători

Pentru a întocmi lista de evaluatori pentru corectarea lucrărilor (traducere și retroversiune) din cadrul examenului de traducător, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală dorește să colaboreze cu specialişti de la facultăţile de limbi străine din cadrul universităţilor acreditate.

  • Noutati

Pentru a întocmi lista de evaluatori pentru corectarea lucrărilor (traducere și retroversiune) din cadrul examenului de traducător, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală dorește să colaboreze cu specialişti de la facultăţile de limbi străine din cadrul universităţilor acreditate, conform legii, societăţi comerciale care au ca obiect de activitate realizarea de traduceri în şi din limbi străine şi care sunt recunoscute pentru rezultatele obţinute în sectorul profesional, asociaţii profesionale ale traducătorilor, mass-media, diverse instituţii, organisme şi autorităţi cu activitate relevantă în utilizarea limbilor străine etc.

Candidații trebuie să se încadreze întruna din următoarele categorii (conform OMCIN 2566/05.02.2020):

a) desfășoară activitate didactică în cadrul unei instituţii de învăţământ superior și/sau experienţă de traducător dovedită pe baza portofoliului personal de activitate (traducere de lucrări, elaborare de dicţionare, manuale sau alte materiale didactice de profil, participare la diverse manifestări cultural-ştiinţifice etc.)

sau

b) practică activ ocupaţia de traducător în baza unui certificat de traducător (cu note între 9-10 la examenele susținute) sau a unei autorizaţii de traducător și interpret eliberate de Ministerul Justiției în condiţiile legii, cu experienţă de minim 5 ani în activitate;

Studiile superioare sunt o condiție obligatorie. Reprezintă un avantaj recomandarea de la instituția/organizaţia unde lucrează, de la o asociaţie profesională în domeniu sau de alte organizaţii, după caz.

Dosare se pot depune pentru limbile prevăzute în Anexa 1 din OMCIN nr 2566/05.02.2020 (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză şi rusă) și Anexa 2 din OMCIN nr 2566/05.02.2020 (arabă, bulgară, cehă, chineză, daneză, ebraică-ivrit, japoneză, maghiară, neogreacă, neerlandeză, polonă, rromani, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană), precum și pentru alte limbi pentru care INCFC a primit solicitări pentru organizarea de examene de traducător (catalană, croată, azeră, hindi, persană, norvegiană, vietnameză). Solicitanții trebuie să aibă competențe pentru a evalua lucrări în domeniile prevăzute în Anexa 3 din OMCIN nr 2566/05.02.2020 (artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică), precum și în alte potențiale domenii pentru care INCFC a primit/va primi solicitări de a organiza examene.

Dosarele candidaților pentru selecția de evaluatori trebuie să conțină următoarele documente:

Dosarele se depun la Secretariatul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este Simona Barlaboi (simona.barlaboi@culturadata.ro, 0725 579 062)