6 octombrie 2020

EU Heritage: Structura Competențelor pentru Raportul privind Patrimoniul Cultural

  • Noutati
  • #EUHeritage
  • #patrimoniucultural

EUHeritage este un proiect transnațional dezvoltat în cadrul programului Erasmus + UE, iar INCFC este unul dintre partenerii acestui proiect.

EU Heritage își propune să creeze un nou curriculum transnațional pentru profesioniștii din domeniul patrimoniului cultural, axat pe abilități digitale, competențe transferabile și transversale, competențe socio-culturale și abilități legate de „experiența turismului” în domeniul patrimoniului cultural.

Pentru a-și atinge scopul, parteneriatul EU Heritage a fost preocupat, mai întâi, să identifice abilitățile și nevoile de formare în sectoarele domeniului cultural, prin activități de cercetare.

Astfel, partenerii EU Heritage au elaborat și au făcut public Raportul final privind competențele în domeniul patrimoniului cultural. Cercetarea actuală a fost realizată ca parte a proiectului Abilități de promovare, valorificare, exploatare, mediere și interpretare a Patrimoniului Cultural European. Scopul principal al cercetării a fost identificarea abilităților și nevoilor din sectorul patrimoniului cultural și a altor industrii conexe, pentru a elabora un profil de abilități ale administratorilor patrimoniului cultural și ale altor profesioniști care sunt activi în promovarea, valorizarea, exploatarea, medierea și interpretarea patrimoniului. Un alt scop important al cercetării a fost prezentarea practicilor actuale din cadrul programelor de formare adresate profesioniștilor din domeniul patrimoniului și furnizarea unei liste de nevoi pentru viitoarele programe de formare. O atenție specială a fost acordată abilităților digitale și inovatoare, precum și abilităților transversale.

Cercetarea a fost efectuată în perioada februarie-septembrie 2019 şi a inclus trei activităţi principale:

  • cercetare documentară;
  • cercetare cantitativă (sondaj);
  • cercetare calitativă (interviuri cu profesionişti).

 

În prezent, toți partenerii EU Heritage lucrează la structura unor module de instruire pentru profesioniștii din domeniul patrimoniului cultural, în baza rezultatelor cercetării realizate. Modulele de instruire vor fi disponibile la începutul anului următor. Până atunci, urmăriți website-ul Culturadata și pagina de Facebook @culturadata pentru ultimele noutăți legate de proiectul european EU Heritage.