14 noiembrie 2019

Documentarea activităților prin cercetare, în cadrul celei de a doua reuniuni a partenerilor de proiect în Malta, septembrie 2019

Noutăți despre proiectul european EUHeritage

  • Noutati

Una dintre principalele preocupări ale organizațiilor culturale și instituțiilor de învățământ din UE este, în prezent, modul de aplicare a experienței internaționale în contextul local al orașelor și satelor din întreaga Europă.

Prin urmare, relevanța cercetării pentru documentarea activităților din structurile comunitare are o semnificație deosebită. Atunci când abordează patrimoniul cultural prin aplicarea în practică a teoriei și rezultatelor cercetării, partenerii care formează consorțiul proiectului EuHeritage păstrează ca prioritară această preocupare în eforturilor lor.

A doua întâlnire de proiect a partenerilor a fost găzduită de Institutul pentru Turism, Călătorii și Cultură de la Universitatea din Malta, la sfârșitul lunii septembrie 2019.

În urma evoluțiilor recente ale tendințelor europene în ceea ce privește gestionarea resurselor culturale la nivel local și regional, primele rezultate ale cercetării indică  faptul că profesioniștii din domeniul patrimoniul cultural intervievați afirmă, în mod ferm, importanța instrumentelor digitale și inovatoare pentru a putea să administreze într-un mod eficient patrimoniul și capacitatea acestora de a genera noi moduri de interacțiune în cadrul breslei lor, dar și cu diferite comunități.

De asemenea, profesioniștii din domeniu consideră că legăturile dintre management și patrimoniul cultural se dezvoltă în moduri benefice pentru cercetători și utilizatori pe baza propriillor căi de învățare și de înțelegere personală și profesională a principalelor nevoi și priorități ale sectorului.

Prin implicarea în cercetare a profesioniștilor din domeniu, fie ei operatori culturali, manageri, autorități locale și regionale, rezultatele cercetării vor constitui o resursă pentru programele de instruire atât pentru actualii profesioniști, cât și pentru cei viitori.

Consorțiul proiectului este format din rețeaua europeană ENCATC, din catalizatorul inovator italian Fondazione Fitzcarraldo, Asociația Alden Biesen, Camera de comerț italiană din Spania, Institutul pentru Tehnologia și Cultură Media Aplicate de la Universitatea de Științe Aplicate din Bremen M2C, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București, organizația culturală La Cultora, Madrid, Universitatea Elenă Deschisă din Atena și Institutul pentru Turism, Călătorii și Cultură de la Universitatea din Malta.

Până în prezent, această colaborare s-a dovedit a fi un exemplu de bună practică în modul în care partenerii conectează dimensiunea locală cu cea europeană,  abordând realități diferite, prin identificarea unor repere comune și prin schimbul de experiență. Accentul acestor demersuri s-a pus pe cercetarea aplicată în domeniul realităților și capacităților existente atât în țările partenere, cât și la nivel european.

Componenta de instruire a proiectului se bazează pe identificarea nevoilor sectorului, pe cerințele pieței forței de muncă, pe profilurile aferente acestora și pe așteptările furnizorilor de servicii și formare profesională și educațională (VET).

În plus, cercetarea oferă o revizuire a sectoarelor culturii și managementului patrimoniului atât la nivel național, cât și internațional, în contextul european.

Următoarea etapă a proiectului va furniza programe de instruire specifice, care vor consolida aspecte pozitive și eficiente în domeniul patrimoniului cultural din întreaga Europă.

O prezentare   succintă  a principalelor rezultate ale cercetării cu privire la competențele și programele de formare pentru managerii de patrimoniu cultural

În ultimele luni, partenerii proiectului EUHeritage au efectuat o cercetare pentru a identifica competențele și nevoile din sectorul patrimoniului cultural și din alte industrii conexe, pentru a elabora un profil de competențe pentru managerii de patrimoniu cultural și pentru alți profesioniști care activează în promovarea, valorificarea, exploatarea, medierea și interpretarea patrimoniului.

Cercetarea a fost realizată în perioada februarie – septembrie 2019 și a cuprins trei activități principale: documentarea  pentru identificarea programelor și activități de formare în domeniul patrimoniului cultural, cercetare cantitativă (sondaj) și cercetare calitativă (interviuri cu experți și factorii de decizie).

Vă prezentăm câteva dintre principalele rezultate ale acestei cercetări, iar, în curând, va fi publicat Raportul final de cercetare.

Au fost identificate, în cadrul etapei de documentare, 384 de programe și activități de formare în domeniul patrimoniului din 28 de țări în care partenerii EU heritage au găsit informații disponibile. Conform acestei documentări, instituțiile de învățământ (82%) – universități, colegii etc. Sunt cele mai întâlnite tipuri de organizații care oferă programe de formare în domeniul patrimoniului cultural. Organizațiile care oferă instruire în parteneriat se regăsesc în doar 7% din cazuri. În general, se stabilesc parteneriate între instituțiile de învățământ superior și organizațiile publice sau private, institute internaționale sau ONG-uri. În ceea ce privește tipul de organizații care oferă instruire, peste 70% aparțin sectorului public, în timp ce 30% sunt organizații private. Grupurile țintă vizate de furnizorii de instruire includ studenți și profesioniști, dar cursurile sunt organizate în principal pentru studenți (în 68% din cazuri).

Aproximativ jumătate dintre programele de formare identificate (49%) vizează categoria Management și organizare a zonei, 20% din programe pot fi incluse în grupul intersectorial (Studii combinate de artă, Practici de artă contemporană, Program de certificare a ghidului turistic, MA în turism, Cercetarea și exploatarea patrimoniului cultural), în timp ce 17% abordează zona Comunicare și mass-media.   Restul de 14% vizează categoria Inovație. Furnizorii de instruire oferă cursuri care dezvoltă competențe și abilități în management (31%), competențe intersectoriale (26%), de inovație și digitale (16%), de comunicare și media (14%) sau în alte sectoare (13%).

În continuarea documentării, a fost efectuat un sondaj online în perioada mai- iulie 2019 și au fost colectate 271 de chestionare. Analiza acestor răspunsuri arată că, potrivit profesioniștilor din patrimoniul cultural, cele mai relevante abilități din sector sunt: ​​

  • abilități de comunicare (96%),
  • abilități de rezolvare a problemelor (94%),
  • flexibilitate și ajustare (91%) sau
  • creativitate și capacitate conceptuală. (89%).

În ceea ce privește domeniul de promovare a patrimoniului, un procent de 76% dintre respondenți au declarat că ar dori să îmbunătățească abilitățile de informare și implicare a comunității; 72% își doresc abilități de construire a rețelei, în timp ce 66% au nevoie de abilități de marketing și 63% de abilități de social media.

În domeniul valorificării patrimoniului, un procent de 76% dintre respondenți ar dori să îmbunătățească abilitățile de implicare comunitară și procesele de educație care implică persoane de vârste și abilități diferite; în timp ce 64% sunt interesați să își dezvolte în continuare abilitățile de strângere de fonduri sau abilitățile de prezentare (61%).

Pentru domeniul exploatarea patrimoniului, un procent de 78% dintre respondenți ar dori să își îmbunătățească informațiile și cunoștințele de inovare; 76% doresc abilități comunitare și curatoriale; 66%, abilități de management și 58% au nevoie de abilități de finanțare.

În cele din urmă, în domeniul medierii și interpretării, 71% dintre respondenți doresc să își dezvolte în continuare abilitățile digitale; 69% își doresc abilități orientate către advocacy și de luare a deciziilor și 57% au nevoie de abilități legate de coproprietatea site-urilor / obiectivelor de patrimoniului.

În ceea ce privește principalele obstacole pentru respondenții care nu au participat la un program de formare, cele mai menționate sunt: ​​lipsa timpului, lipsa informațiilor detaliate despre cursuri și programe de instruire, lipsa banilor sau faptul că nu au știut unde să caute informații pentru dezvoltarea acestor abilități.

Doar 12% dintre respondenți au menționat că nu sunt interesați să participe la un program de formare.

Acesta este doar mică parte a rezultatelor cercetărilor despre patrimoniul UE.

Până la publicarea Raportului final de cercetare, vă invităm să urmăriți site-ul și pagina de Facebook ale proiectului:

Surse:

Informing action through research at the second partners’ meeting in Malta, 02.10.2019

Main findings of our research on the skills profile and training programmes, October 31, 2019