Curator

două etape

cod COR 262114
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

două etape

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1750 lei
Etapa II + Evaluare: 1750 lei
Total: 3500 lei

Descriere

Programul oferă cursanților o introducere în istoria esteticii expoziționale și evoluția ei de-a lungul secolului al XX-lea, prezentând repere importante din istoria culturii și artei și contribuind la înțelegerea fenomenului artistic într-un context mai larg. În cadrul modulului introductiv sunt incluse tematici care privesc domeniul muzeologiei, ca formare de bază pentru specialiștii curatori. De asemenea, în cadrul cursului sunt analizate și situații particulare, prin prezentarea individualizată a unor personalități artistice semnificative ale creației curatoriale, a teoriilor și abordărilor lor practice în artă și cultură. Cursul de specializare permite participanților dobândirea unor cunoștințe teoretice și abilități privind practicile curatoriale moderne. Acest program de specializare reprezintă o ofertă nouă în domeniul muzeologiei și artei, curatorul fiind recent introdus în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu standard ocupațional aprobat în 2017.

Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a adulților din Municipiul București, cod N.C./COR 262114, autorizația seria B nr. 0013721, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/7465/29.12.2022.

Perioadă

Cursul se desfășoară la cerere, detalii la coordonatorul de curs.

Structură

 • Etapa I: 90 ore;
 • Etapa II + evaluare: 90 ore;
 • Număr total de ore: 180.

Cursul se desfășoară pe etape anunțate la începutul fiecărei serii de pregătire. Cursanții înscriși trebuie să urmeze programul de pregătire al grupei din care fac parte; acesta este precizat pentru fiecare serie și specificat în contractul de formare profesională.

Contact

Georgeta Vlăduțu

georgeta.vladutu@culturadata.ro Telefon: 0788 90 55 57

Mod de desfășurare:

 • format hibrid (sală – online – sală).

Adresă: Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • angajații noi ai muzeelor și cei care până în prezent nu au urmat niciun program de formare profesională în domeniu;
 • absolvenții de învățământ superior în domeniul științelor umaniste care sunt interesați să urmeze o carieră în muzee.

Formatori:  Raluca Velisar, Irina Hasnaș, Viviana Iacob, Constantin Goagea, Ioana Calen, alți specialiști sursă cu experiență relevantă în domeniul muzeologiei, curatoriatului și patrimoniului cultural.

Cerințe

 • studii superioare cu diplomă de licenţă.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Evaluare

Evaluare inițială: chestionar care stabilește nivelul inițial de cunoștințe teoretice și experiență practică Evaluare intermediară: elaborarea unui eseu din programa de pregătire teoretică parcursă Evaluare finală ce va consta în examen de absolvire:

 • probă scrisă (test grilă);
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvirea programului presupune parcurgerea ambelor etape, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Bazele muzeologiei;
 • Protejarea patrimoniului;
 • Managementul proiectului curatorial.

Competențe

 • Utilizarea adecvată a fundamentelor muzeologiei;
 • Aplicarea legislației specifice de bază privind patrimoniul muzeal;
 • Aplicarea normelor de conservare preventivă;
 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, abordărilor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor curatoriale;
 • Identificarea nevoilor/așteptărilor vizitatorilor pentru organizarea expozițiilor și evaluarea impactului acestora asupra beneficiarilor;
 • Cercetarea și interpretarea bunurilor culturale în vederea organizării expozițiilor;
 • Planificarea, organizarea și dezvoltarea proiectelor curatoriale/expoziționale;
 • Utilizarea adecvată a limbajului istoriei artelor vizuale în procesul expozițional/curatorial;
 • Utilizarea adecvată a modalităților de utilizare și amenajare a spațiului de expunere din jurul obiectului și valorificarea acestuia în procesul curatorial.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două etape

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1750 lei
Etapa II + Evaluare: 1750 lei
Total: 3500 lei