17 ianuarie 2021

Secțiuni noi pe platforma Culturadata Interactiv: Registrul Sectorului Cultural și Inventarierea ONG-urilor culturale din România

  • Noutati

În data de 15 ianuarie 2021, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, INCFC a lansat două secțiuni noi pe platforma Culturadata Interactiv. Este vorba despre:

→ rezultatele înscrierilor în Registrul Sectorului Cultural

→ rezultatele studiului Inventarierea ONG-urilor culturale din România

Echipa INCFC consideră că Ziua Culturii de anul acesta este despre punerea în aplicare a soluțiilor care să contribuie la dezvoltarea permanentă a sectorului cultural. De aceea, întreaga activitate a fost reorientată către analiza și cercetarea trendurilor noi, apărute pe fondul efectelor pandemiei. Rezultatele celor două studii lansate reprezintă punctul de plecare pentru creionarea soluțiilor de care are atâta nevoie domeniul cultural în acest moment.

Inițiativa Registrul Sectorului Cultural (Registrul CULT) are drept scop cartografierea și determinarea statistică a sectorului, la nivel național. Fie că este vorba despre persoane fizice (lucrători culturali), organizații neguvernamentale sau societăți comerciale cu profil cultural, Registrul își propune să aibă o evidență a entităților din domeniul cultural, atât din punct de vedere administrativ (modul de organizare a activității, dificultăți, proiecte, oportunități), cât și socio-demografic (profesiile lucrătorilor culturali, nivelul de școlarizare, localizarea geografică, etc).

Înscrierea operatorilor economici în Registru a fost și este, în continuare, esențială pentru o determinare statistică realistă a sectorului cultural și pentru evaluarea impactului bugetar al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii.

Un prim rezumat al rezultatelor Registrului arată astfel:

1179 de ONG-uri culturale, înscrise în perioada 17 nov. – 9 dec. 2020

3135 de societăți comerciale din domeniul cultural, înscrise în perioada 17 nov. – 9 dec. 2020

6606 persoane fizice care activează în domeniul cultural, înscrise în perioada 10 mai – 9 dec. 2020

Cel de-al doilea studiu, Inventarierea ONG-urilor culturale din România, a fost realizat din dorința de a completa eforturile tuturor celor care s-au înscris în Registrul CULT și au contribuit activ la o dimensionare a sectorului cultural cât mai fidelă realității.

Procesul de inventariere a ONG-urilor culturale din România s-a bazat pe colectarea și procesarea datelor puse la dispoziție de sursele de finanțare din fonduri nerambursabile adresate domeniului cultural. Astfel, au fost selectate organizațiile neguvernamentale culturale care, în perioada 2005-2020, au beneficiat de cel puțin o finanțare din fonduri nerambursabile pentru a desfășura un proiect cultural.

Secțiunea dedicată acestui studiu, de pe Culturadata Interactiv, conține informații despre: distribuția geografică, veniturile și efectivul de personal, dar și principalele caracteristici în funcție de sursele de finanțare. Din punct de vedere al activității desfășurate, în prezent, de către cele 5299 ONG-uri culturale incluse în studiu, 3933 dintre acestea au fost identificate ca fiind active fiscal.

Pentru mai multe statistici la zi, în format interactiv, din cadrul celor două studii, click aici.