Conservator opere de artă și monumente istorice

două etape (LA SALĂ)

cod COR 262102
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

două etape (LA SALĂ)

Etapa I: 15 zile de curs (120 de ore)
Etapa a II-a: 15 zile de curs (120 de ore)

Etapa I: 2000 lei;
Etapa a II-a: 2000 lei;
Total general (tarif curs și evaluare finală): 4000 lei

Data limită înscriere
Etapa I: 15.05.2024

Descriere

Conservarea bunurilor culturale în condiții optime este o dimensiune esențială a protejării patrimoniului cultural. Conservatorul este responsabil cu identificarea riscurilor pentru colecții, cu proiectarea celor mai bune soluții de control și monitorizare a parametrilor microclimatici, cu organizarea și configurarea spațiului fizic în care sunt păstrate și expuse bunurile culturale și cu  asigurarea condițiilor optime pentru bunurile culturale aflate în tranzit. Cursul destinat ocupației de conservator opere de artă și monumente istorice are în vedere formarea competențelor teoretice și aptitudinilor practice necesare îndeplinirii eficiente a acestor responsabilități, integrând noțiuni și cunoștințe din varii domenii ce contribuie la fundamentele științei conservării bunurilor culturale: fizică, chimie, legislație, managementul riscurilor, patrimoniu cultural. Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 262102, autorizația seria B nr. 0013724, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/7468/29.12.2022.

Perioadă

Perioada desfășurare
Etapa I: 
03.06-21.06.2024

 • Durata: 8h/zi
 • Perioada înscriere: 08.01-15.05.2024

Link înscriere curs

Perioada desfășurare
Etapa a II-a: 
04.11-22.11.2024

 • Durata: 8h/zi
 • Perioada înscriere: 25.06-16.10.2024

Structură:

 • Etapa I: 15 zile de curs (120 de ore);
 • Etapa a II-a: 15 zile de curs (120 de ore).

Cursul se desfășoară pe etape anunțate la începutul fiecărei serii de pregătire. Cursanții înscriși trebuie să urmeze programul de pregătire al grupei din care fac parte; acesta este precizat pentru fiecare serie și specificat în contractul de formare profesională.

Contact

Alexandra Voicu 

e-mail:

 
Telefon: 0788 371 254

Mod de desfășurare:

 • Sală de curs

Adresă: Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • angajați ai instituțiilor publice de cultură (muzee, biblioteci, case memoriale, servicii deconcentrate ale Ministerului Culturii, teatre etc.) care nu au studii superioare de profil, nu dețin certificarea necesară practicării ocupației de Conservator opere de artă și monumente istorice, însă au atribuții privind conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile și/ sau a monumentelor istorice;
 • persoane fizice sau juridice interesate de obținerea certificării pentru această ocupație.

Formatori: Dr. Ioan Darida, Ioan Sfrijan, Cristina Petcu, Nicolae-Marian Catrina, Dr. Doina Biro, Oana-Maria Solomon, Edward Matei, Ing. Doina-Mirela Cîrnu, Dr. Mihai Lupu, Dr. Iolanda Turcu, Mihail-Tudorel Crîșmăriuc, Raluca Iulia Capotă, Drd. Alis Vasile, alți specialiști sursă cu experiență relevantă în domeniul conservării și restaurării operelor de artă și monumentelor istorice.

Cerințe

 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență.

Evaluare

Absolvirea programului presupune parcurgerea tuturor modulelor, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Examen de absolvire:

 • probă scrisă;
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Noțiuni de legislație;
 • Conservarea preventivă a bunurilor culturale;
 • Protejarea bunurilor culturale.

Competențe

 • Aplicarea NPM şi NPSI;
 • Asigurarea conservării preventive a bunurilor culturale;
 • Asigurarea condiţiilor microclimatice;
 • Ocrotirea obiectelor expuse şi/sau depozitate;
 • Conservarea memoriei audiovizuale;
 • Protejarea bunurilor în timpul schimburilor culturale;
 • Aplicarea măsurilor urgente pentru salvarea descoperirilor arheologice;
 • Conservarea preventivă a monumentelor istorice.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două etape (LA SALĂ)

Etapa I: 15 zile de curs (120 de ore)
Etapa a II-a: 15 zile de curs (120 de ore)

Etapa I: 2000 lei;
Etapa a II-a: 2000 lei;
Total general (tarif curs și evaluare finală): 4000 lei

Data limită înscriere
Etapa I: 15.05.2024