Conferința Națională a Managerilor Culturali – Ediția a IX-a

17-18 noiembrie 2022

  • Evenimente

17-18 noiembrie 2022

Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii, nr. 22

Descriere

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a organizat, în perioada 17 – 18 noiembrie 2022, Conferința Națională a Managerilor Culturali (CNMC) – ediția a IX-a, la Biblioteca Națională a României, partenerul principal al evenimentului.   

CNMC este cea mai importantă conferință națională desfășurată de INCFC, organizată anual începând cu anul 2014 ca platformă de consultare și dialog, care a devenit o oportunitate de întâlnire și schimburi de bune practici pentru manageri din instituțiile publice de cultură, specialiști în management și antreprenoriat cultural și reprezentanți ai autorităților.

Ediția din acest an a fost dedicată prezentării Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030 (SSDC 2023-2030) și a inclus sesiuni ale căror tematici corespund obiectivelor strategice referitoare la creșterea consumului de cultură și profesionalizarea managementului cultural, la nivel național. Programul Conferinței a subliniat rolul esențial pe care îl are managementul cultural în îndeplinirea misiunii culturii, din perspectivă administrativă, dar și în relație cu publicul beneficiar.

Pentru prima dată, Conferința a facilitat întâlnirea și dialogul dintre profesioniștii din domeniul culturii, reprezentanții mediului academic și tinerii aflați la început de carieră care își propun să contribuie la promovarea unui management cultural performant și la dezvoltarea profesiilor conexe. 

Cu scopul de a încuraja viitoarele generații de manageri culturali, sub egida Conferinței, a fost organizată și cea de-a doua ediție a Simpozionului Culturadata, manifestare științifică dedicată cercetărilor în management, marketing și politici culturale, realizate de masteranzi și doctoranzi în domeniu.

PROGRAM

Ziua 1 – joi, 17 noiembrie

9.00 – 10.00 Înregistrare participanți

10.00 – 10.30 DESCHIDERE OFICIALĂ

Vorbitori: Lucian Romașcanu – Ministrul Culturii prof. univ. dr. Mircea Vasilescu – Universitatea din București, Membru în Consiliul Științific INCFC conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Director General INCFC

10.30 – 12.15 SESIUNEA I │ Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023 – 2030

Prima sesiune a Conferinței a fost dedicată unei scurte prezentări a Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030 (SSDC 2023-2030), urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri sub forma unei consultări a mediului profesional. SSDC 2023-2030 este un document care definește traiectoria măsurilor și a obiectivelor pe care Ministerul Culturii – ca autoritate centrală responsabilă – a decis să le adopte și să le promoveze pentru a clarifica poziția, rolul, și beneficiile Culturii pentru toate categoriile de beneficiari, precum și rolul său decisiv în dezvoltarea socială și economică.

Este pentru prima oară când un proiect de document strategic este elaborat pornind de la o diagnoză care ia în calcul toate formele de activitate culturală (publice și private).

Conceptul în jurul căruia se structurează Strategia este „Cultura cu prioritate!”, ca răspuns la perspectivele de dezvoltare, dar și la problemele specifice sistemului culturii. Acest mesaj pornește de la convingerea că cel mai bun instrument pentru salvgardarea valorilor sociale, democratice și identitare este Cultura.

SSDC 2023-2030 a fost elaborată în cadrul proiectului POCA „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural”, realizat de către MC – UMP și INCFC.

Vorbitori: conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Director General INCFC │ Bogdan Trîmbaciu – Director, Unitatea de Management a Proiectului, Ministerul Culturii │ prof. asoc. dr. Virgil Nițulescu – Director General, Muzeul Național al Țăranului Român

12.15 – 12.30 Pauză de cafea

12.30 – 13.30 SESIUNE DE INFORMARE │ Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferentă perioadei 2021 – 2023

Această Strategie națională își propune, în premieră, pentru România, să coordoneze eforturile întregului domeniu cultural, menite să prevină și să combată antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură, asigurând instrumentele necesare pentru sancționarea faptelor încadrabile în sfera de acțiune a Strategiei. Sesiunea de informare are ca scop creșterea rezilienței instituțiilor de cultură în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.

Moderator: conf. univ. dr. Felicia Waldman – Centrul de Studii Ebraice, Facultatea de Litere, Universitatea din București│Vorbitori: Octavian Fulop – Supraviețuitor al Holocaustului│Dumitrița Solomon – Secretar de Stat, Cancelaria Primului-Ministru│Adrian Cioroianu – Director interimar, Biblioteca Națională a României│Dragoș Hotea – Reprezentant Special pentru Combaterea Antisemitismului, Direcția Drepturile Omului, Protecția Minorităților și Consiliul Europei, Ministerul Afacerilor Externe

13.30 – 14.30 Prânz

14.30 – 16.00 SESIUNEA A II-A│ Strategii manageriale post-pandemice: revenirea publicului în spațiile culturale

Instituțiile publice de cultură și organizațiile culturale private sunt platforme de creație artistică, facilitează accesul la cunoaștere, au rol în dezvoltarea gândirii critice și în educația pentru cultură și încurajează consumul cultural. Manageri culturali, ale căror strategii și activități sunt recunoscute la nivel național și internațional, sunt invitați la o sesiune dedicată modului în care au răspuns provocărilor post-pandemice și eventualelor schimbări survenite în relația cu publicul.

Vorbitori: Anna Maria Popa – Manager, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe│ prof. univ. dr. Ioan Cristescu – Director General, Muzeul Național al Literaturii Române│Adrian Majuru – Manager, Muzeul Municipiului București│ Andrei Borțun – CEO The Institute, Președinte al Fundației „Gala Societății Civile”

16.00 – 16.30 Pauză de cafea

16.30 – 17.30 SESIUNE DE INFORMAREProiectul „TECH.LIBRARY” – Prezentare susținută de Biblioteca Națională a României

Biblioteca Națională a României prezintă rezultatele proiectului „TECH.LIBRARY. Îmbunătățirea serviciilor oferite de bibliotecile publice utilizatorilor cu deficiențe de vedere prin instrumente instruire în domeniul TIC”, finanțat în cadrul programului Erasmus Plus și implementat în ultimii 2 ani de un consorțiu format din instituții de cultură din 6 țări.

 

Ziua 2 – vineri, 18 noiembrie

10.00 – 11.30 SESIUNEA A III-A │ Managementul cultural ca profesie: abordări și responsabilități în sistemul de învățământ universitar și post-universitar 

Dezvoltarea accelerată a managementului cultural, ca profesie în plan internațional, se traduce prin creșterea numărului de programe de specializare în universități cu profil artistic și economic. În România, sistemul universitar nu a asimilat, până în prezent, specializarea în domeniul managementului cultural și nu reușește să suplinească nici cererea, nici nivelul de profesionalizare necesar. Singurele programe de studii dedicate și acreditate se regăsesc în universitățile vocaționale (respectiv de teatru și muzică). Pentru a susține performanța în management cultural, reprezentanții autorităților și mediului academic, precum și managerii culturali sunt invitați la o sesiune ce are ca scop identificarea modalităților de îmbunătățire și adaptare a ofertei educaționale, în acord cu nevoile pieței muncii și cele de specializare în domeniu.

Moderator: conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Director General INCFC│Vorbitori: prof. univ. dr. Aura Corbeanu – Universitatea de Arte din Târgu Mureș│prof. univ. dr. Dumitru Borțun – Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative│prof. univ. dr. Constantin Chiriac – Departamentul de Artă Teatrală, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu│conf. univ. dr. Oana Bălan-Budoiu – Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca│ lect. univ. dr. Nicoleta Braniște – Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca│ C.D.A. drd. Cristian Avram – Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca 

11.30 – 12.00 Pauză de cafea

12.00 – 13.30 LANSARE│ Revista Muzeelor nr. 1/2022 | În ce constă forța muzeelor

Revista Muzeelor este una din cele mai vechi publicații periodice în peisajul editorial și muzeal românesc, a cărei apariție a fost continuă încă din 1964. Editată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Revista Muzeelor își propune să devină publicația predilectă a specialiștilor care activează în cadrul muzeelor din România. În spiritul Conferinței Generale ICOM 2022, numărul curent al revistei abordează tema generală a puterii muzeelor de a transforma lumea și, în particular, subiectul redefinirii conceptului de muzeu la nivel național și internațional.

Vorbitori: prof. asoc. dr. Virgil Nițulescu – Director General, Muzeul Național al Țăranului Român, Redactor-șef Revista Muzeelor│Ciprian Ștefan – Director General, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu│ dr. Mihaela Ion – Manager, Curator, Asociația Atelierul de Creație, Autor Revista Muzeelor

13.30 – 14.30 Prânz

14.30 – 17.00 Simpozionul Culturadata „Management, marketing și politici culturale”-Ediția a II-a

Detalii

Dată și locație

Despre eveniment

  • Dată: 17-18 noiembrie 2022
  • Locație: Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii, nr. 22

Partener


Galerie video

Mai multe videoclipuri

17-18 noiembrie 2022

Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii, nr. 22