14 martie 2022

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România

Punctul de plecare pentru Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030

  • Noutati

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România, finalizată recent de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), relevă potențialul economic extraordinar al Sectoarelor Culturale și Creative (SCC), creșterea cheltuielilor făcute de autoritățile publice centrale și locale în domeniul culturii, fluctuațiile înregistrate la nivel de infrastructură culturală, dar și  impactul pandemiei de COVID-19 asupra domeniului.

Documentul reprezintă o primă etapă care precede elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030, asumat ca rezultat major al proiectului Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), implementat de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC), ca lider de proiect, și INCFC, în calitate de partener.

Etapa de diagnoză este un prim pas în vederea realizării strategiei destinată sectorului cultural. Analiza ex-ante efectuată reprezintă cea mai amplă mapare a resurselor informaționale, materiale, financiare și umane de până acum, la nivel național, și este prima dată când această abordare se face din perspectiva tuturor sectoarelor care compun domeniul culturii.

Demersul a constat în colectarea, generarea, agregarea, cuantificarea și recodificarea unui volum foarte mare de date, dublate de interpretări intersectoriale pentru a putea identifica impactul și dinamica sectorului cultural, inclusiv în ceea ce privește zonele de intersecție cu alte domenii relevante: turism, educație, digitalizare, tineret, cercetare etc.

Pentru a consulta principalele rezultate ale analizei funcționale, pe scurt, click aici.

_________________

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România nu va fi transpusă ca atare în textul Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030, ci este un punct de plecare pentru a formula direcții de acțiune optime și realiste pe termen lung. Documentul sintetic al analizei funcționale va fi făcut public, în format electronic, în curând.