Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 – analiza capacității și nevoilor de finanțare

2014

Studiul a fundamentat principalele obiective specifice și direcții de acțiune pe termen scurt, mediu și lung ce ar trebui să stea la baza politicilor naționale și strategiilor locale în domeniul culturii.