Simpozionul Culturadata

26 noiembrie 2021

Management, marketing și politici culturale

 • Evenimente

26 noiembrie 2021

ONLINE

Participă ca tânăr cercetător în domeniu
sau
Asistă la discuții

Descriere

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a organizat vineri, 26 noiembrie 2021, ora 15.00, prin intermediul platformei Zoom, Simpozionul Culturadata, eveniment dedicat cercetărilor realizate de masteranzi și doctoranzi în domeniile managementului, marketingului și politicilor culturale din universitățile cu profil umanist, artistic și economic. Simpozionul este prima manifestare științifică din România dedicată tinerilor cercetători în management cultural și subiecte conexe și a avut loc în cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali–ediția a VIIIa.

Cercetările finalizate sau aflate în derulare au acoperit o arie amplă de teme precum: strategii manageriale, metode de management, planificare strategică, marketing cultural, comportamentul consumatorului de cultură, branding, buget și finanțare în cultură, antreprenoriat, economia culturii, politici culturale, sponsorizări ș.a.

PROGRAM

Programul a constat în prezentări ale cercetărilor, precum și discuții cu profesori și cercetători din domeniul managementului, marketingului și politicilor culturale cu experiență în coordonarea și evaluarea lucrărilor de disertație și doctorat. Fiecare participant a avut la dispoziție 10 minute pentru prezentare, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

PARTICIPARE

 • Participă ca tânăr cercetător în domeniu

Masteranzii și doctoranzii interesați să participe sunt invitați să trimită pe adresa comunicare@culturadata.ro, până la data de 18 noiembrie 2021, prezentarea cercetării pe care o desfășoară (conform structurii de mai jos). Selecția oficială va fi anunțată până la data de 22 noiembrie 2021, iar pentru participarea la Simpozion este obligatorie realizarea unei prezentări succinte în Microsoft Power Point / Prezi ș.a care poate respecta structura propunerii trimise anterior.  

Structura propunerii / prezentării:

 • Titlu
 • Date de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon)
 • Universitate, respectiv Facultate, Departament / Specializare
 • Profesor coordonator (nume, prenume, universitate, e-mail)
 • Abstract (maxim 150 de cuvinte)
 • Cuvinte cheie (maxim 5)  
 • Teorii relevante pentru subiectul propus (scurtă analiză a literaturii de specialitate)
 • Scopul cercetării
 • Metodologie
 • Teme de discuție, rezultate așteptate și / sau perspective
 • Bibliografie / Referințe   

Propunerile vor avea maxim 5 pagini A4 (margini de 2.54 cm) în Microsoft Word, font Times New Roman, mărime 12, spațiu între rânduri de 1.5 și vor fi redactate în limba română. În cazul în care documentul va conține grafice / figuri / tabele / scheme / hărți, acestea vor fi însoțite de titluri și integrate în corpul textului imediat după menționarea lor.

Cercetările propuse de masteranzi și doctoranzi au fost selectate de către membrii Board-ului Științific în funcție de următoarele criterii: originalitate, noutate și creativitate, claritate a temei, abordare metodologică, calitate a referințelor, contribuție la cercetarea în managementul cultural.

Detalii

BOARD ȘTIINȚIFIC

Board-ul Științific al Simpozionului Culturadata este format din:

 • Conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București SHORT BIO
 • Prof. univ. dr. Aura Corbeanu – Universitatea de Arte din Târgu Mureș SHORT BIO
 • Prof. univ. dr. habil. Alexandru Boureanu – Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul Arte și Media SHORT BIO

Dată și locație

Despre eveniment

 • Dată: 26 noiembrie 2021
 • Locație: ONLINE

Data limită înscrieri: 18 noiembrie 2021

Dată selecție: 22 noiembrie 2021

APEL PENTRU PROPUNERI

ASISTĂ LA DISCUȚII:

 • Profesorii, studenții și alte persoane care doresc să urmărească live Simpozionul Culturadata sunt invitați să se înscrie prin completarea formularului disponibil aici până la data de 24 noiembrie 2021 pentru a primi, prin e-mail, link-ul de conectare la platforma Zoom, cu o zi înaintea evenimentului.

Galerie foto

26 noiembrie 2021

ONLINE

Participă ca tânăr cercetător în domeniu
sau
Asistă la discuții