6 februarie 2018

România pregătește implementarea proiectului UNESCO CDIS – Indicatori culturali pentru dezvoltare

  • Noutati

Institutul Național de Cercetare și Formare Culturală (INCFC) împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) au demarat acțiunile pregătitoare în vederea implementării proiectului Indicatori Culturali pentru Dezvoltare (CDIS – Culture for Development Indicators).

Prima întâlnire dintre reprezentanții UNESCO, MCIN și INCFC a avut loc joi, 18 ianuarie 2018, cu această ocazie fiind conturat calendarul de implementare a proiectului. Proiectul CDIS al UNESCO reprezintă un set inovator de instrumente care permite construcția și analiza unui număr de 22 de indicatori ce relevă contribuția multidimensională a culturii în procesele de dezvoltare. Acești indicatori sunt grupați în jurul a 7 sectoare de activitate/dimensiuni de dezvoltare durabilă. CDIS va permite, pentru prima dată în România, măsurarea contribuției culturii la procesele de dezvoltare durabilă, din diverse perspective: economie, educație, guvernanță, participare socială, egalitate de gen, comunicare și patrimoniu. Cu ajutorul său se va putea creiona „ADN-ul cultural” al României.

Colaj-MCIN-INCFC-UNESCO

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea proiectului la nivel național va permite, pe de o parte, generarea acestui „ADN al culturii” în România, care va reprezenta un set de date multisectoriale și o abordare integratoare care va ilustra impactul culturii asupra societății. Noile seturi de date vor completa imaginea și rolul culturii conturate deja de Barometrul de Consum Cultural și de o serie de studii și cercetări elaborate de INCFC. În egală măsură, setul de indicatori va constitui un instrument prețios în fundamentarea politicilor publice sau a diverselor documente strategice la nivelul MCIN.

Proiectul este inițiat în baza Articolului 13 (Integrarea Culturii în Dezvoltarea Durabilă) al Convenţiei asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005, la care România  a aderat prin Legea nr. 248/ 2006.