Restaurator bunuri culturale

trei module

cod COR 262107
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

trei module

Etapa I: 1600 lei;
Etapa a II-a: 1600 lei;
Etapa a III-a: 1600 lei;
Evaluare examen preatestat : 600 lei;
Evaluare examen atestat : 600 lei
Total general: 6000 lei.

Data limită înscriere
Etapa a III-a: 10.08.2020

Descriere

Cursul pentru restauratori bunuri culturale are în vedere formarea competențelor teoretice, aptitudinilor și abilităților practice necesare realizării conservării curative și restaurării bunurilor culturale mobile, ținând cont de diversitatea lor materială și tehnologică. Cursul urmărește  construirea unei baze teoretice solide în toate domeniile care contribuie la abordarea științifică a conservării și restaurării: chimie, fizică, știința materialelor, legislație, conservarea bunurilor culturale, etica conservării și restaurării, etc. În egală măsură, cursul facilitează cursanților formarea de deprinderi și abilități practice necesare realizării intervențiilor directe asupra bunurilor culturale, prin practică coordonată de personal acreditat, în laboratoare de conservare și restaurare. Cursanții au ocazia să interacționeze cu o cazuistică complexă și o paletă largă de abordări prin intermediul formatorilor și practicienilor cu experiență. Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 262107, autorizația seria B nr. 0010414, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6372/23.09.2016.

Evaluare

Examenul de Preatestare*:

 • probă scrisă;
 • susținerea proiectului (dosare de restaurare pentru fiecare bun cultural propus spre restaurare).

*Se susține la finalul stagiului de practică, în condițiile îndeplinirii de către candidați a condițiilor de înscriere la evaluare (stipulate în Regulamentul programului). Examenul de Atestare**:

 • probă scrisă;
 • susținerea proiectului (dosare de restaurare pentru fiecare bun cultural propus spre restaurare).

**Se pot înscrie candidații care:

 • pot face dovada achitării contravalorii taxei de participare la Examenul de Preatestare;
 • au restaurat obiectele propuse spre restaurare în cadrul Examenului de Preatestare conform metodologiei aprobate de comisia de evaluare și au finalizat documentația specifică (dosarele de restaurare).

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Perioadă

Etapa a III-a: 31.08 – 18.09.2020

 • Data limită înscriere: 10.08.2020

Înscriere la curs

Structură

Cursul se desfășoară pe module anunțate la începutul fiecărei serii de pregătire. Cursanții înscriși trebuie să urmeze programul de pregătire al grupei din care fac parte; acesta este precizat pentru fiecare serie și specificat în contractul de formare profesională.  

 • Etapa I: 15 zile de curs (120 de ore de pregătire teoretică);
 • Etapa a II-a: 15 zile de curs (120 de ore de pregătire teoretică);
 • Etapa a III-a: 15 zile de curs (120 de ore de pregătire teoretică);
 • Stagiu de practică (1080 de ore pentru toate specializările stipulate în Standardul ocupațional – exceptând specializarea piatră);
 • Pregătire teoretico-metodică: 360 de ore (la sediul INCFC);
 • Pregătire practică: 1080 de ore (conform programei de pregătire, în vederea realizării proiectului);
 • Examen de Preatestare;
 • Examen de Atestare.

Contact

Angela TUDOR

0788 905 031 angela.tudor@culturadata.ro

Locație

Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Cursanți

 • angajați ai instituțiilor publice de cultură (muzee, biblioteci, case memoriale, Direcții Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, etc.) care nu au studii superioare de profil și nu dețin un certificat conform cadrului legal în vigoare necesar practicării ocupației de Restaurator bunuri culturale;
 • persoane fizice sau juridice interesate de obținerea certificării pentru această ocupație.

Formatori: Dr. Ioan Darida, Ioan Sfrijan, Nicolae-Marian Catrina, Dr. Doina Biro, Oana-Maria Solomon, Ing. Doina-Mirela Cîrnu, Dr. Mihai Lupu, Mihail-Tudorel Crîșmăriuc, Raluca Iulia Capotă, alți specialiști sursă cu experiență relevantă în domeniul conservării și restaurării operelor de artă și monumentelor istorice.

Cerințe

 • studii superioare de profil pentru specializările pictură tempera și pictură ulei;
 • studii superioare (indiferent de profil) pentru restul specializărilor stipulate în Standardul ocupațional – exceptând specializarea piatră.

Tematică

 • Aplicarea normelor de protecția muncii și normelor de protecția și stingerea incendiilor;
 • Dezvoltarea profesională proprie;
 • Stabilirea diagnosticului;
 • Pregătirea profesională specifică restaurării bunurilor culturale pentru specializările următoare: restaurare textile, restaurare lemn, restaurare hârtie şi bloc carte, restaurare piele, restaurare metale, restaurare ceramică, sticlă, porțelan, restaurare grafică, restaurare pictură tempera, restaurare pictură în ulei, restaurare sculptură, restaurare specimene de istorie naturală, taxidermie.

Competențe

 • Aplicare NPM şi NPSI;
 • Dezvoltare profesională proprie;
 • Stabilire diagnostic;
 • Restaurare textile;
 • Restaurare lemn;
 • Restaurare hârtie şi bloc carte;
 • Restaurare piele;
 • Restaurare metale;
 • Restaurare ceramică, sticlă, porțelan;
 • Restaurare grafică;
 • Restaurare pictură în tempera;
 • Restaurare pictură în ulei;
 • Restaurare sculptură;
 • Restaurare specimene de istorie naturală.Taxidermie.

trei module

Etapa I: 1600 lei;
Etapa a II-a: 1600 lei;
Etapa a III-a: 1600 lei;
Evaluare examen preatestat : 600 lei;
Evaluare examen atestat : 600 lei
Total general: 6000 lei.

Data limită înscriere
Etapa a III-a: 10.08.2020