Restaurator bunuri culturale

Trei module

cod COR 262107
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

Trei module

Modulul I: 1600 lei;
Modulul II: 1600 lei;
Modulul III: 1600 lei;
Evaluare examen preatestat : 600 lei;
Evaluare examen atestat : 600 lei
Total general: 6000 lei.

Ultima zi înscriere modul III:
19.04.2019

Descriere

Restaurarea bunurilor culturale este o activitate care previne perisabilitatea și dispariția obiectelor de patrimoniu. Restauratorul este specialistul care, utilizând resturi materiale, reconstituie obiectul și, odată cu el, epoca din care provine obiectul. Una dintre competențele necesare unui restaurator este capacitatea de a diagnostica corect bunul cultural și de a stabili direcții de acțiune pentru refacerea lui. Institutul oferă pe piața culturală din România singurul curs atestat de Restaurator. Programa îmbină noțiuni teoretice cu exerciții practice și vizite documentare care se efectuează în laboratoare de conservare-restaurare, la expozițiile temporare și permanente, precum și în depozitele instituțiilor muzeale și bibliotecilor partenere. Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 262107, autorizația seria B nr. 0007398, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6372/23.09.2016. Evaluare Examenul de Preatestare*:

 • probă scrisă;
 • susținerea proiectului (dosare de restaurare pentru fiecare bun cultural propus spre restaurare).

*Se susține la finalul stagiului de practică, în condițiile îndeplinirii de către candidați a condițiilor de înscriere la evaluare (stipulate în Regulamentul programului). Examenul de Atestare**:

 • probă scrisă;
 • susținerea proiectului (dosare de restaurare pentru fiecare bun cultural propus spre restaurare).

**Se pot înscrie candidații care:

 • pot face dovada achitării contravalorii taxei de participare la Examenul de Preatestare;
 • au restaurat obiectele propuse spre restaurare în cadrul Examenului de Preatestare conform metodologiei aprobate de comisia de evaluare și au finalizat documentația specifică (dosarele de restaurare).

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Perioadă

Modul III:

 • Durata: 20.05.2019 – 07.06.2019
 • Data limită înscriere: 19.04.2019

Modul I:

 • Durata: 17.06.2019-05.07.2019
 • Data limită înscriere: 24.05.2019

Sesiune evaluare:
11 – 13.09.2019
Data limită înscriere: 19.08.2019

Structură

Cursul se desfășoară pe module anunțate la începutul fiecărei serii de pregătire. Cursanții înscriși trebuie să urmeze programul de pregătire al grupei din care fac parte; acesta este precizat pentru fiecare serie și specificat în contractul de formare profesională.  

 • Modulul I: 15 zile de curs (120 de ore de pregătire teoretică);
 • Modulul II: 15 zile de curs (120 de ore de pregătire teoretică);
 • Modulul III: 15 zilede curs (120 de ore de pregătire teoretică);
 • Stagiu de practică (1080 de ore pentru toate specializările stipulate în Standardul ocupațional – exceptând specializarea piatră);

Pregătire teoretico-metodică: 360 de ore (la sediul INCFC) Pregătire practică: 1080 de ore (conform programei de pregătire în vederea realizării proiectului) Examen de Preatestare; Examen de Atestare.

Contact

Angela TUDOR

0788 905 031

angela.tudor@culturadata.ro

Locație Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Cursanți

 • angajați ai instituțiilor publice de cultură (muzee, biblioteci, case memoriale, Direcții Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, etc.) care nu au studii superioare de profil și nu dețin un certificat conform cadrului legal în vigoare necesar practicării ocupației de Restaurator bunuri culturale;
 • persoane fizice sau juridice interesate de obținerea certificării pentru această ocupație.

Formatori Experți din instituții muzeale, experți conservatori, restauratori, chimiști-investigatori din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, conferențiari și lectori universitari din cadrul Universității Naționale de Arte București.

Cerințe

 • studii superioare de profil pentru specializările pictură tempera și pictură ulei;
 • studii superioare (indiferent de profil) pentru restul specializărilor stipulate în Standardul ocupațional – exceptând specializarea piatră.

Tematică

 • Muzeologie generală;
 • Noțiuni de legislație națională și internațională în domeniul conservării și restaurării;
 • Restauratorul: profil, aspecte deontologice;
 • Noțiuni de chimie generală;
 • Proprietăți fizico-chimice ale materialelor suport;
 • Rolul investigațiilor fizico-chimice și biologice în activitatea de restaurare;
 • Factori de degradare: clasificare;
 • Tipuri de degradări;
 • Intervenții specifice, metodologii;
 • Documentația specifică (dosarul de restaurare: conținut, structură etc.).

Competențe

 • Planificarea activității proprii;
 • Aplicarea NPM și NPSI;
 • Stabilirea diagnosticului;
 • Asigurarea condițiilor microclimatice;
 • Restaurarea: textilelor; lemnului și mobilierului, hârtiei, blocului cărții și graficii; metalelor; ceramicii, sticlei și porțelanului; picturii în tempera și sculpturii policrome; picturii în ulei; taxidermia specimenelor de istorie naturală, în funcție de specializarea pentru care s-a optat.

Trei module

Modulul I: 1600 lei;
Modulul II: 1600 lei;
Modulul III: 1600 lei;
Evaluare examen preatestat : 600 lei;
Evaluare examen atestat : 600 lei
Total general: 6000 lei.

Ultima zi înscriere modul III:
19.04.2019