Referent de specialitate așezământ cultural

un modul

Curs de specializare, autorizat ANC, finalizat prin Certificat de absolvire (cod COR 262207)

 • Așezăminte culturale

un modul

Structură: 8 zile - 60 de ore de pregătire teoretică și practică

1500 lei

Descriere

Așezămintele culturale de drept public sunt instituții cu personalitate juridică. Acestea își desfășoară activitatea în principal prin defășurarea de programe și proiecte, urmărind să satisfacă nevoile culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală. Programul de formare Referent de specialitate așezământ cultural oferă participanților cunoștințele necesare realizării de strategii culturale și educativ-formative, organizării de evenimente culturale și de divertisment (expoziții, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii etc.), elaborării și derulării programelor și proiectelor ce vizează conservarea și punerea în valoarea a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor locale.   Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 262207.

Perioadă

Dacă sunteți interesat de acest curs, vă rugăm să contactați coordonatorul de curs! 

Structură: 60 de ore (20 teorie şi 40 practică)

Contact

Georgeta Vlăduţu

0788 90 55 57 georgeta.vladutu@culturadata.ro

Adresă:

Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Accesează formular de înscriere.

Detalii despre procedura de înscriere.

Cursanți

 • angajați ai așezămintelor culturale – cămine culturale, case de cultură, școli populare de arte și meserii, centre culturale, formații sau ansambluri profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale, centre zonale pentru educația adulților, centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și altele asemănătoare.

Formatori: drd. Anamaria Marinescu, Ligia Necula, drd. Georgeta Vlăduțu, Angela Tudor, specialiști sursă care activează sau colaborează cu așezămintele culturale sau cu alte organizații publice sau private în cadrul implementării proiectelor culturale.

Cerințe

 • studii superioare cu diplomă de licență în domenii conexe;
 • abilități privind utilizarea PC în vederea tehnoredactării proiectului de absolvire (office 2003-2010).

Tematică

 • Derularea contactelor preliminare cu potenţialii beneficiari;
 • Promovarea activităţilor din cadrul aşezământului cultural;
 • Elaborarea și implementarea proiectelor / programelor cultural artistice şi de educaţie permanentă;
 • Coordonarea activităţii din aşezămintele culturale subordonate.

Competențe

 • Derularea contactelor preliminare cu potenţialii beneficiari;
 • Promovarea activităţilor din cadrul aşezământului cultural;
 • Integrarea beneficiarului în activităţile aşezământului cultural;
 • Elaborarea proiectelor/programelor cultural artistice şi de educaţie permanentă;
 • Pregătirea implementării proiectelor/programelor cultural-artistice şi de educaţie permanentă;
 • Implementarea proiectelor/programelor cultural artistice şi de educaţie permanentă;
 • Coordonarea activităţii din aşezămintele culturale subordonate.

un modul

Structură: 8 zile - 60 de ore de pregătire teoretică și practică

1500 lei