Referent de specialitate așezământ cultural

două etape (HIBRID - ONLINE ȘI LA SALĂ)

cod COR 262207
Curs de specializare

 • Așezăminte culturale

două etape (HIBRID - ONLINE ȘI LA SALĂ)

pregătire teoretică și aplicații practice/proiect: 180 ore
evaluare finală: 4 ore

Etapa I: 1750 lei
Etapa a II-a: 1750 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 3500 lei

Descriere

Așezămintele culturale de drept public sau de drept privat, sunt organizații cu personalitate juridică. Acestea își desfășoară activitatea în principal prin desfășurarea de programe și proiecte, urmărind să satisfacă nevoile culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală. Programul de formare Referent de specialitate așezământ cultural, reconfigurat în 2021, vine în sprijinul angajaților și colaboratorilor așezămintelor culturale cu informațiile necesare realizării de strategii culturale și educativ-formative, organizării de evenimente culturale și de divertisment (expoziții, festivaluri, concursuri, târguri, seminarii etc.), elaborării și derulării programelor și proiectelor ce vizează conservarea și punerea în valoarea a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor locale. Plus valoarea adaugată de noul standard ocupațional, ne permite să alocăm mai mult timp pentru instruirea participanților la curs în vederea dobândirii și a unor competențe legate de Coordonarea activităților de protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural mobil și imaterial”.

Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 262207, autorizația seria B nr. 0012977, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/3212/22.04.2021.

Perioadă

Cursul se organizează la cerere.

Structură:

 • Etapa I: 90 ore;
 • Etapa a II-a + evaluare: 90 ore;
 • Număr total de ore: 180.

Contact

Georgeta Vlăduţu

georgeta.vladutu@culturadata.ro Telefon: 0788 90 55 57

Mod de desfășurare:

Hibrid (online și la sală) Adresă: Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Detalii despre procedura de înscriere.

Cursanți

Așezămintele culturale, conform legislației aflate în vigoare, sunt:

 • case de cultură;
 • școli populare de arte și meserii;
 • cămine culturale;
 • centre culturale;
 • formații sau ansambluri profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale;
 • centre zonale pentru educația adulților;
 • centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și altele asemănătoare.

Grup țintă:

 • persoanele care lucrează în instituţii publice care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie,

Formatori: drd. Anamaria Marinescu, Ligia Necula, Dr. Georgeta Vlăduțu, Angela Tudor, specialiști sursă în managementul proiectelor, care activează sau colaborează cu așezămintele culturale sau cu alte organizații publice sau private în cadrul implementării proiectelor culturale.

Cerințe

 • studii superioare cu diplomă de licență în domenii conexe;
 • abilități privind utilizarea PC în vederea tehnoredactării proiectului de absolvire (office 2003-2010).

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Tematică

Module de pregătire conform Standardului Ocupațional 2021:

 • Contextul social și cadrul normativ al exercitării profesiei
 • Managementul proceselor așezământului cultural;
 • Managementul relațiilor cu beneficiarii și furnizorii de servicii

Tematica modulelor:

 • Noțiuni introductive;
 • Legislația privind așezămintele culturale,
 • Identificarea și analiza nevoilor/așteptărilor publicului;
 • Noțiuni de managementul proiectelor;
 • Planificarea, organizarea și coordonarea spectacolelor;
 • Managementul activităților postspectacol;
 • Tipuri de activități de educație permanentă;
 • Planificarea activităților de educație permanentă;
 • Evaluarea progamelor de formare;
 • Cadrul normativ și instituțional al protejării patrimoniului cultural mobil și imaterial;
 • Protejare, punere în valoare a patrimoniului cultural mobil;
 • Conservare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial;
 • Promovarea – componentă a marketingului așezământului cultural;
 • Comunicarea cu beneficiarii;
 • Managementul relațiilor cu beneficiarii;
 • Managementul relațiilor cu furnizorii.

Competențe

 • Aplicarea prevederilor legale specifice și conexe profesiei;
 • Analizarea nevoilor beneficiarilor;
 • Managementul proiectelor/ programelor cultural-artistice;
 • Elaborarea programelor de formare;
 • Coordonarea activităților de protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural mobil și imaterial;
 • Promovarea activităților așezământului cultural;
 • Soluționarea problemelor de informare și comunicare;
 • Managementul beneficiarilor;
 • Managementul furnizorilor de servicii.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două etape (HIBRID - ONLINE ȘI LA SALĂ)

pregătire teoretică și aplicații practice/proiect: 180 ore
evaluare finală: 4 ore

Etapa I: 1750 lei
Etapa a II-a: 1750 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 3500 lei