1 septembrie 2018

Prezentarea proiectului European Live Skills la București

  • Noutati

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală și FAIR-MediaSind organizează în data de 2 octombrie 2018, la București, o sesiune de informare (Info Day) cu privire la proiectul european Live Skills.

Scopul LIVE SKILLS este acela de a aborda lacunele în materie de competențe în Sectoarele Culturale și Creative (SCC) și, în special, în subsectoarele menționate (audio-vizual & live performances), prin abordarea nevoilor pieței pentru abilitățile digitale, noile tehnologii, managementul artelor și abilități antreprenoriale.

LIVE SKILLS va contribui la sporirea capacității de angajare și a mobilității profesioniștilor și studenților din domeniul culturii; la sporirea competitivității sectorului și la construcția pentru viitor a unui sector creativ și cultural durabil.

Sectoarele Culturale și Creative joacă un rol-cheie în promovarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii în Europa. LIVE SKILLS abordează lipsa de competențe identificate și răspunde cererii de noi competențe în cadrul a două subsectoare din cadrul mai larg al SCC-urilor: audio-vizual & live performance. Acest lucru se va realiza prin proiectarea și pilotarea a trei programe noi de formare profesională inovatoare în managementul artelor, al tehnologiilor digitale & al noilor tehnologii și al spiritului antreprenorial cultural pentru două profesii în sectoarele audio-vizual și live performances (artele spectacolului), fiind adaptabil la o gamă mai largă de profesii și alte subsectoare ale SCC.

Sub coordonarea British Council, proiectul dispune de implicarea a 9 parteneri din 4 țări (Bulgaria, Grecia, România și Regatul Unit) și 2 parteneri asociați la nivel european (www.live-skills.eu/about/partners).

În cadrul proiectului european Live Skills se vor organiza o serie de cursuri de formare în domeniul audio-vizualului și artele spectacolului (live performances). Primul Info Day va avea loc la București, marți 2 octombrie 2018, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, ora 12:00 – 17:00, Sala 202, etaj 2 (Bd. Unirii 22, intrarea din Bd. Mircea Vodă). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul INCFC www.culturadata.ro/liveskills