Patrimoniul cultural și turismul

un modul

Curs de perfecționare online

 • Patrimoniu cultural

un modul

10 zile / 40 de ore

1200 lei

data limită înscriere
23 octombrie 2023

Descriere

Turismul este un factor major de creștere economică și dezvoltare locală, iar patrimoniul cultural, din acest punct de vedere, reprezintă o resursă cheie în construirea destinațiilor. În același timp, privind din perspectiva patrimoniului cultural, turismul se poziționează ca o extraordinară oportunitate de comunicare, interpretare și punere în valoare, de extindere semnificativă a impactului cultural dincolo de publicul local. Coordonarea și optimizarea abordărilor specifice fiecărui sector sunt obligatorii pentru construirea unei oferte cultural-turistice viabile și competitive.

Cursul „Patrimoniul cultural și turismul” a fost dezvoltat ca urmare a identificării nevoii de a conecta cele două domenii, inclusiv la nivelul pregătirii profesionale, pentru a facilita aplicarea integrată a unor strategii de punere în valoare a patrimoniului cultural. De asemenea, un aspect cheie este faptul că patrimoniul cultural, turismul cultural și cel istoric sunt evidențiate ca atuuri competitive ale României în cadrul Strategiei Naționale a României pentru Dezvoltarea Turismului (2022-2030) și, în consecință, sunt vizate ca direcții prioritare de concentrare a eforturilor autorităților și organizațiilor de specialitate.

Participanții își vor însuși concepte și noțiuni de bază din ambele domenii, patrimoniu cultural și turism, vor fi familiarizați cu aspectele caracteristice ale turismului de patrimoniu prin intermediul exemplelor relevante la nivel național și internațional și vor avea ocazia să exploreze tendințele curente în valorizarea turistică a patrimoniului cultural.

Cursul oferă specialiștilor atât un cadru teoretic cât și modele practice de valorificare integrată și sustenabilă a potențialului turistic al patrimoniului cultural material și imaterial disponibil la nivel local. În mod particular, vor fi abordate valențele turismului experiențial prin raportare la un public extins dincolo de teritoriul de referință.

Perioadă

Perioadă desfășurare: 13.11- 29.11.2023

Înscrieri: data limită 23 octombrie 2023

Link înscriere curs  

Mod de desfășurare: un modul (online)

Structură: 10 zile / 40 de ore, teorie și practică

Taxă participare: 1200 lei

Certificare: Absolvenții cursului vor primi un certificat de absolvire eliberat de INCFC

Contact

Raluca Iulia Capotă

e-mail: raluca.capota@culturadata.ro

telefon: 0751170381

Cursanți

 • Specialiști sau administratori din sfera patrimoniului cultural interesați de optimizarea, comunicarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural în context turistic;
 • Reprezentanți ai muzeelor, centrelor județene de conservare și promovare a culturii tradiționale, ai ONG-urilor de specialitate sau specialiști independenți;
 • Reprezentanți ai cultelor sau al altor organizații deținătoare de patrimoniu cultural;
 • Specialiști din cadrul centrelor naționale și locale de informare turistică, al asociațiilor de promovare a turismului (viitoare Organizații de Management al Destinației);
 • Specialiști din cadrul autorităților publice locale care coordonează organizații din sfera turismului

Cerințe

Minim studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

Tematică

1. Patrimoniul cultural și turismul – introducere

 • Patrimoniul cultural și turismul: comunicarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural în contextul turismului și al dezvoltării locale. Noțiuni introductive

2. Patrimoniul cultural ca resursă sustenabilă pentru turism și dezvoltare locală

 • Protejare și punere în valoare. Cadru relevant de reglementare. Organizații și resurse disponibile pentru interpretarea și punerea în valoare a patrimoniului. Tendințe actuale în interpretarea, promovarea și comunicarea patrimoniului cultural

 • Patrimoniul cultural mobil și muzeele. Rolul muzeelor în turismul cultural. Parteneriate strategice

 • Patrimoniul cultural imobil – monumente istorice și situri puse în valoare în contextul dezvoltării locale și al turismului

 • Patrimoniul cultural imaterial și turismul. Oportunități și amenințări. Potențial de valorificare turistică sustenabilă

3. Turism, turism cultural și turism de patrimoniu

 • Concepte și noțiuni fundamentale. Turismul cultural și turismul de patrimoniu. Tendințe și abordări contemporane: turismul experiențial

 • Perspective ale dezvoltării turismului cultural în România

4. Patrimoniu cultural, dezvoltare locală și turism. Bune practici.

 • Studii de caz

5. Patrimoniul cultural și turismul experiențial: proiectarea experiențelor.

 • Ciclul experienței – elemente cheie ale proiectării, implementării și evaluării experienței

 • Proiectarea, implementarea și evaluarea experiențelor culturale/ de patrimoniu din perspectiva turismului

Competențe

 • Înțelegerea specificului relației dintre patrimoniul cultural și turism

 • Înțelegerea conceptelor și proceselor de bază din sfera protejării patrimoniului cultural

 • Înțelegerea abordărilor curente privind punerea în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial în mod sustenabil

 • Evaluarea potențialului patrimoniului cultural local pentru dezvoltare locală și turism

 • Înțelegerea conceptelor de bază din sfera turismului cultural

 • Evaluarea perspectivelor de dezvoltare a turismului cultural centrat pe obiective de patrimoniu cultural material sau expresii ale patrimoniului cultural imaterial

 • Analiza bunelor practici din domeniul turismului cultural de patrimoniu

 • Proiectarea experiențelor de valorizare a patrimoniului cultural în context turistic: însușirea de noi tehnici de planificare a resurselor în scopul dezvoltării de produse turistice  competitive

Formatori:

 • Dr. Alis Vasile – specialist în domeniul protejării și managementului patrimoniului cultural, licențiat în științe juridice
 • Dr. Cătălin Neagoe – specialist în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

 • Dr. Mirela Crețu – director, Direcția Managementul colecțiilor Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu

 • Roxana Aștefănoaiei – consilier, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 • Dr. Octavian Arsene – expert în domeniul turismului

 • Raluca I. Capotă – specialist în domeniul protejării și managementului patrimoniului cultural, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Invitat:

 • Dr. Ciprian Anghel Ștefan – Director general, Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu
 • Adela Dadu, ghid de turism și manager de marketing și comunicare,  Agenția Județeană de Turism Sibiu

un modul

10 zile / 40 de ore

1200 lei

data limită înscriere
23 octombrie 2023