Organizarea și reorganizarea depozitelor muzeale

un modul

Curs de perfecționare online

 • Patrimoniu cultural

un modul

40 ore

Tarif: 1200 lei

Descriere

Componentă esențială a managementului colecțiilor, conservarea preventivă a bunurilor culturale se află în centrul interesului profesioniștilor și organizațiilor care protejează patrimoniul cultural de pretutindeni. Supraviețuirea în timp a patrimoniului muzeal depinde semnificativ de asigurarea unor condiții optime de păstrare. Organizarea și reorganizarea depozitelor muzeale sunt demersurile de conservare preventivă cu cel mai mare impact asupra prezervării colecțiilor muzeale. Succesul lor depinde de cunoașterea și aplicarea unor principii de bază adaptate fiecărui tip de colecție, de corecta identificare a riscurilor care amenință bunurile culturale dar și de buna planificare și alocare a resurselor.  Într-o formulă specială, online, cursul se dorește un cadru de diseminare a bunelor practici naționale și internaționale în domeniu oferind, totodată, modele de analiză și programare a acestor activități la nivelul instituțiilor muzeale.

Perioadă

Cursul se organizează la cerere.

Structura generală:

Pregătire teoretică, aplicații practice și evaluare finală: 40 ore

Parteneri:

 • Complexul Național Muzeal ASTRA – Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor
 • Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane – Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă

Contact

Raluca Capotă

e-mail: raluca.capota@culturadata.ro
telefon: 0751170391

Formatori:

dr. Marta Guttmann, dr. Andrea Bernath, Raluca Iulia Capotă, Iulia Teodorescu

Cursanți

Cursul se adresează în mod special practicienilor din domeniul conservării preventive a bunurilor culturale dar și absolvenților facultăților de conservare-restaurare, muzeografilor și altor categorii de profesioniști angrenați în protejarea patrimoniului cultural mobil.

Cerințe

Studii superioare finalizate cu licență sau experiență de minimum 3 ani în domeniul conservării preventive a bunurilor culturale mobile.

Tematică

 • Conservare preventivă a bunurilor culturale: componentă a managementului strategic al colecțiilor muzeale
 • Depozitarea bunurilor culturale mobile
 • Principii de organizare și reorganizare a depozitelor
 • Recomandări de depozitare a diferitelor categorii de bunuri culturale mobile
 • Organizare și planificare spațială a depozitelor muzeale permanente
 • Modalități de organizare a depozitării temporare
 • Noțiuni de management de proiect aplicabile unui proiect de organizare și reorganizare a unui depozit muzeal

Competențe

 • Însușirea principiilor de organizare și reorganizare a depozitelor muzeale
 • Asimilarea regulilor și recomandărilor profesionale privind depozitarea diferitelor categorii de bunuri culturale mobile
 • Însușirea principiilor care stau la baza organizării depozitării temporare a bunurilor culturale
 • Identificarea exemplelor de bune practici și metodologii privind reorganizarea depozitelor muzeale  la nivel național și internațional
 • Asimilarea unor instrumente de planificare și management aplicabile unui proiect de organizare și reorganizare a unui depozit muzeal

Galerie video

Mai multe videoclipuri

un modul

40 ore

Tarif: 1200 lei