16 iunie 2016

Noi standarde ocupaționale în domeniul culturii

  • Noutati
  • Formare Culturală

Conform deciziilor nr. 4306 / 06.04.2017, 4307 / 06.04.2017, 1149 / 30.05.2017, 1150 / 30.05.2017, Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) a aprobat standardele ocupaționale pentru educație și formare profesională pentru ocupațiile de Manager cultural (134921), Muzeograf (262103), Curator (262114) și Specialist educație muzeală (cod COR 262115).

Aceste standarde ocupaționale au fost inițiate de către Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) în parteneriat cu Asociația Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR), având în vedere cerinţele şi realitatea existentă pe piaţa muncii din domeniul culturii și în concordanță cu profesiile actuale practicate în instituțiile culturale românești și europene, în conformitate cu Clasificarea ocupațiilor din România (COR), actualizată și armonizată cu clasificarea standard internațională și europeană, International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), corelate cu standardele ESSCO (European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations) și ESSnet Culture (European Statistical System Network on Culture).

Noile ocupații și standarde ocupaționale din domeniul patrimoniului cultural au rezultat prin împărțirea ocupației și standardului ocupațional de Muzeograf în 3 ocupații și standarde ocupaționale diferite: Muzeograf (cu competențe în managementul colecțiilor), Curator (cu competențe în proiectarea și designul expozițiior), Specialist educație muzeală (cu competențe în dezvoltarea proiectelor și programelor educaționale). Ocupația și standardul ocupațional de Manager cultural privește exclusiv managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice;  biblioteci; aşezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), reglementat prin OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.