29 august 2019

INCFC organizează selecție de evaluatori pentru Examenul Național de Traducători

Dosarele se depun la Secretariatul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, pâna la data de 09.09.2019.

  • Noutati

În vederea întocmirii listei de evaluatori, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală solicită propuneri de specialişti de la facultăţile de  limbi străine din cadrul universităţilor acreditate conform legii, societăţi comerciale  care au ca obiect de activitate realizarea de traduceri în şi din limbi străine şi care sunt recunoscute pentru rezultatele obţinute în sectorul profesional, asociaţii profesionale ale traducătorilor, mass media, diverse instituţii, organisme şi autorităţi cu activitate relevantă în utilizarea limbilor străine etc.

Condițiile de selecție sunt urmatoarele (conform OMCIN 2212/27.03.21018):

a) studii superioare (condiție obligatorie), activitate didactică în cadrul unei instituţii de învăţământ, experienţă de traducător dovedită pe baza portofoliului personal de activitate (traduceri de lucrări, elaborare dicţionare, manuale sau alte materiale didactice de profil, participare la diverse manifestări cultural-ştiinţifice etc.)

b) practicieni activi ai ocupaţiei de traducător în baza unui certificat sau a unei autorizaţii eliberate în condiţiile legii, cu experienţă de minim 5 ani în activitate;

c) să fi obținut note între 9-10 la examenele susținute pentru obținerea Certificatului de traducator cu experiență de minim 5 ani în activitate de traducător

Recomandarea  de către  organizaţia unde lucrează, de o asociaţie profesională în domeniu, sau de alte organizaţii , după caz  este condiție obligatorie.

Activitatea didactică în cadrul unei instituții de învățământ prezintă un avantaj.

Selecția se organizează pentru limbile prevăzute în Anexa 1 din OMCIN nr 2212/27.03.2018 (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană şi rusă) și Anexa 2 din OMCIN nr 2212/27.03.2018 (arabă, bulgară, cehă, chineză, daneză, ebraică-ivrit, japoneză, maghiară, neogreacă, neerlandeză, polonă, rromani, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană), precum și alte limbi pentru care INCFC poate asigura comisia de evaluatori.

Selecția se organizează pentru domeniile prevăzute în Anexa 3 din OMCIN nr 2212/27.03.2018 (artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică), precum și alte domenii pentru care INCFC poate asigura comisia de evaluatori.

Dosarele candidaților pentru selecția de evaluator la examenele de traducători organizate de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală trebuie să conțină urmatoarele documente: CV-europass, copie după actul de identitate, copie după diploma de studii, copie după  certificatul de traducător.

Dosarele se depun la Secretariatul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, pâna la data de 09.09.2019.

Pentru informații suplimentare accesați secțiunea Examen Traducători.