Formular de înscriere pentru societăți comerciale

Această secțiune a registrului vizează inventarierea societăților comerciale și înregistrează date referitoare la domeniul, tipul și volumul activității, precum și despre resursele umane ale entității.


Date organizație


Activitate


Număr de angajați în anul 2019


Număr de colaboratori în anul 2019

Număr de persoane fizice și juridice care au fost contractate în anul de referința cu organizația dumneavoastră, indiferent de forma contractului: de prestări servicii, cesiune drepturi de autor etc.


Cifra de afaceri în anul 2019

Conform bilanțului contabil


Domeniu de activitate

Definiție 1 — Eveniment cultural

Eveniment cultural = activitate cu public, menită să pună în circulație bunuri culturale / creații artistice din categoria artelor spectacolului, artelor vizuale, patrimoniu, carte, film și audio-vizual sau manifestări interdisciplinare de educație culturală. Nu intră în această categorie: celebrări private sau sărbătoriri cu circuit închis, manifestări sportive, publicitare, religioase sau gastronomice, târguri, bâlciuri sau evenimente similare.

Definiție 2 — Festival cultural

Festival cultural = activitate tematică cu public și o durată de minimum două zile consecutive, ce reunește producții artistice și / sau evenimente culturale.

Definiție 3 — Librărie

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

Definiție 4 — Editură

5811 - Activități de editare a cărților


Sprijin guvernamental