11 mai 2020

Call for Papers Revista Muzeelor nr.1/2020 și nr.1/2021

  • Noutati

Redacția Revistei Muzeelor are plăcerea de a vă anunța că Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală pregătește următoarele două numere ale publicației.

Revista Muzeelor este o platformă de dezbateri pentru muzeologie, adaptată noilor tendințe în domeniu, următoarele două numere fiind dedicate tematicilor:


Revista Muzeelor nr. 1 / 2020

Instituțiile muzeale în timpul Crizei Covid19
Măsurile luate pentru a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor în contextul generat de criza Covid-19 au afectat instituțiile publice de cultură în moduri variate. Care au fost provocările cele mai dificile ale crizei pentru instituțiile muzeale? Cum și-au adaptat muzeele activitatea și modul de funcționare pentru această perioadă? Cum vor arăta muzeele după pandemie sau ce soluții de viitor se pot păstra din această experiență?

Muzeele pentru egalitate: diversitate și incluziune
Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) a stabilit ca Ziua Internațională a Muzeelor, care se sărbătorește, în fiecare an, la 18 mai, să fie dedicată acestei teme. Potențialul muzeelor de a crea experiențe semnificative pentru toate categoriile de public se află în centrul valorii lor sociale. În calitate de agenți ai schimbării, ca instituții culturale fundamentale pentru societate, muzeele se află în cel mai prielnic moment pentru a-și demonstra relevanța prin implicarea lor în realitatea politică, socială și culturală.

45 de ani de funcționare a Sistemului de conservare și restaurare a patrimoniului cultural în România
În 2020 se împlinesc 45 de ani de când România a înființat un sistem coerent de conservare și restaurare a patrimoniului cultural. Este momentul să analizăm ce s-a realizat în acești ani și să decidem ce avem de făcut mai departe.


Revista Muzeelor nr. 1 / 2021

Actualitatea și relevanța politicilor de dezvoltare a colecțiilor muzeale în România
Re-examinarea  sensului cultural al colecțiilor muzeale  și modificarea în consecință a politicilor de dezvoltare a colecțiilor muzeale este o preocupare de extremă actualitate în lumea muzeală internațională.  Reconfigurarea discursului expozițional pentru a răspunde nevoilor culturale și educative ale comunității în care activează un muzeu este doar o formă, cea mai vizibilă, a acestor preocupări. Ce se întâmplă, însă, la nivelul structurii colecțiilor, la nivelul politicilor de colecționare? Ce idei, tendințe și evoluții influențează acum felul în care muzeele colecționează și își (re)organizează colecțiile? Cum se materializează aceste preocupări în reconfigurări ale misiunii muzeelor, ale politicilor muzeale, ale programelor, ale înseși colecțiilor? Conversația muzeală internațională este animată de subiecte precum decolonializarea muzeelor, reprezentarea etică și echitabilă a diversității, incluziunea socială, încorporarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030. Care sunt, însă, temele de reflecție cele mai actuale pentru muzeele românești?

Retrocedări muzeale
În ultimii 20 de ani, muzeele românești s-au confruntat cu un număr semnificativ de solicitări de retrocedări sau restituiri de bunuri culturale mobile și imobile care au generat pierderi semnificative și, adesea, irecuperabile pentru patrimoniul cultural gestionat public: muzeele au pierdut sedii, au pierdut uneori colecții întregi. Problematica retrocedărilor mobilizează comunitatea muzeală însă o imagine de ansamblu a consecințelor acestor evoluții ale patrimoniului muzeal își așteaptă încă documentarea.

Statistica muzeală
Colectarea datelor statistice din și despre muzee este la prima vedere o preocupare aridă și fără rezultate imediat palpabile în economia activităților muzeale, însă analiza acestor date, interpretarea și utilizarea lor stă (sau ar trebui să stea) la baza unor decizii care influențează direcțiile de dezvoltare a instituțiilor muzeale: de la finanțare la re-orientarea programelor de punere în valoare. Cum abordăm această chestiune în muzeele noastre? Ce date colectăm și folosim și în ce scop? Care sunt problemele dar mai ales care sunt perspectivele utilizării datelor statistice în muzee?


Ca și la precedentele apariții, pentru a asigura cel mai ridicat nivel de calitate al materialelor publicate, articolele se vor conforma unui set bine definit de norme de editare și vor fi supuse procesului de peer review.

Lansăm invitația către toți specialiștii din domeniul muzeal și din domeniile conexe de a trimite articole originale și inedite pentru cele două numere pe adresa redacției, revistamuzeelor@culturadata.ro, până pe data de 15 iulie 2020 (Nr 1/2020) și 15 octombrie 2020 (nr 1/2021). Menționăm că autorii celor mai bune 10 articole selectate pentru fiecare număr vor fi remunerați cu o sumă brută de 1.400 de lei / articol.

Revista Muzeelor este indexată în baza de date de reviste internaționale EBSCO, care este una dintre cele mai importante baze științifice la nivel internațional, având colaborări cu peste 14.000 de edituri din lume, un conținut de 250.000 de publicații și o rată a căutărilor în cadrul ei de peste 186 de milioane de ori pe zi.

Vă mulțumim!

Redacția Revistei Muzeelor