11 martie 2020

ANUNȚ IMPORTANT | Coronavirus (SARS CoV 2)

  • Noutati

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus (SARS CoV 2) și adoptării măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și a dispozițiilor instituite de ordonatorul principal de credite, Ministerul Culturii, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală suspendă toate activitățile cu public / cursurile / examenele / evaluarile / programele / evenimentele programate în perioada 11 martie – 14 mai 2020, cu posibilitatea prelungirii perioadei mai sus menționate.

Institutul are în vedere reluarea tuturor acțiunilor suspendate în cel mai scurt timp posibil, motiv pentru care iși rezervă obligația informării, pe toate canalele de comunicare deținute, cu privire la modificările intervenite în acest sens.