Inscriere

Pentru înscrierea la examenul de traducător sunt necesare următoarele:

 • dosar de plastic cu şină;
 • 2 cereri tip: Descarcă formularul de înscriere examene traducător (două exemplare);
 • copii legalizate prin notariat, dacă dosarul este trimis prin curier rapid, sau copii simple, dacă dosarul este depus personal la sediul INCFC și se prezintă originalele pentru conformitate:
  • diplomă de studii – cel puţin bacalaureat;
  • certificat de naştere;
 • copii xerox
  • 2 copii act de identitate (Carte de Identitate, Paşaport sau Buletin);
  • chitanţa de plată a taxei;
  • certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ (în cazul schimbării de nume – după caz);

Documente justificative necesare pentru obţinerea de reduceri conform precizărilor făcute la  capitolul „Aspecte financiare”:

 • certificatul medical – pentru persoane cu handicap;
 • carnetul de şomer – ajutor social, vizat pe luna respectivă, sau adeverinţă de şomaj de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • talonul de pensie.

Aceste documente sunt necesare – numai dacă este cazul – pentru persoanele care solicită reduceri de tarif. Documentele vor fi grupate în dosarul cu şină în ordinea precizată mai sus. Candidaţii care vor depune/trimite dosare ce nu conţin toate documentele nu vor fi înscrişi la examen. Dosarele candidaţilor nu se transferă de la o sesiune la alta, pentru fiecare înscriere la examene fiind necesară întocmirea şi depunerea unui nou set complet de documente. Dosarele de înscriere pot fi depuse direct la sediul Institutului sau trimise prin curier rapid cu predare personală pe adresa: Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, B-dul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti, persoană de contact Anamaria Diaconu, telefon: 0788.905.043. Candidaţii care nu s-au înscris în perioadele menţionate la fiecare sesiune, se pot înscrie la sesiunile speciale, organizate la cerere. Pentru informaţii, sunaţi la 0788.905.043.