The Contribution of Copyright-based Industries to the National Economy for the Period 2006-2009 [2011]

2011

Description

În România, industriile culturale au fost foarte rar privite ca un sector economic relevant de producere a valorii adaugate nete.

Bunurile şi serviciile sale au fost considerate doar ca unele care să răspundă unor nevoi de culturalizare şi recreaţie a consumatorului. Dar sunt industriile creative doar atât? Sau sunt un sector care poate crea valoare adaugată la nivel naţional şi să genereze profitabilitate astfel încât să aducă mai multe taxe şi impozite la nivel naţional şi de asemenea să creeze mai multe locuri de muncă? Mult mai important, dacăindustriile creative au o contribuţie economică semnificativă, este aceasta stabilă sau conjuncturală?

Analiza din acest raport de cercetare are ca scop să furnizeze răspunsuri la aceste întrebări şi să ofere o ima-gine de ansamblu asupra industriilor creative. Rezultatele arată clar căîn ultima perioadă de timp aceste indus-trii au avut în general un trend ascendent şi şi-au câştigat un rol important la nivel macroeconomic. Dinamica lor este pozitivă, cu excepţia anului 2009, când sectorul privat românesc a fost în declin puternic, iar industriile creative nu au putut face o excepţie de la această situaţie, prezentând o senzitivitate puternică.

În cadrul acestui raport, a fost realizatăşi o analiză comparativă a rezultatelor industriilor creative cu cele ale altor sectoare importante: turism, alimentaţie publică, piaţa imobiliară, activităţi de arhitecturăşi consultan-ţă tehnică etc. De exemplu, deşi turismul este intens finanţat şi mediatizat, analiza arată ca industriile creative au avut o contribuţie economicăîn ultimii ani peste acesta din urmă. Promovarea şi finanţarea turismului este un lucru logic, având în vedere că România are un potenţial uriaşîn acest domeniu, de care însă nu profită încă. Dar în acelaşi timp se pune întrebarea: dacă industriile creative au cunoscut o dezvoltare atât de intensăîn ultima vreme şi prezintă semne de consolidare şi dezvoltare, de ce să nu beneficieze de acelaşi tratament?

About

Authors: Anda Becuț, Bianca Bâlșan, Liviu Chelcea, Cătălin Dărășteanu, Delia Mucică

This study was carried out within the project “Promoting entrepreneurship in the field of creative industries”, co-financed by the EUROPEAN SOCIAL FUND, Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, Priority Axis “Increasing adaptability of workers and enterprises”, Key Area of Intervention 3.3. “Promoting entrepreneurial culture”.

Download publication

Download publication Download publication

Publication preview