Vitalitatea Culturală – Ediția 2021. Topul performanțelor culturale urbane

2022

Această ediţie a studiului realizată în anul 2021, utilizează, la fel ca ediţiile anterioare, definiția vitalității culturale așa cum apare menţionată în studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators: „dovada creării, diseminării, validării și sprijinirii artelor și culturii ca dimensiune a vieții de zi cu zi în comunități”. Potrivit autorilor acestui studiu, vitalitatea culturală este construită pe trei dimensiuni: oportunităţi, sprijin și participare.

Descriere

Această ediţie a studiului realizată în anul 2021, utilizează, la fel ca ediţiile anterioare, definiția vitalității culturale așa cum apare menţionată în studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators: „dovada creării, diseminării, validării și sprijinirii artelor și culturii ca dimensiune a vieții de zi cu zi în comunități”.

Potrivit autorilor acestui studiu, vitalitatea culturală este construită pe trei dimensiuni: oportunităţi, sprijin și participare.

Prima dimensiune, care se referă la „prezența oportunităților pentru participare culturală”, plasează în centrul vitalităţii culturale consumatorii, beneficiarii sau participanţii la viaţa „cetăţii”, adică locuitorii orașului sau regiunii respective, împreună cu cei care tranzitează acest spaţiu (turiști, imigranţi, călători). Pentru facilitarea participării culturale sunt necesare prezenţa unei infrastructuri culturale adecvate și resurse umane de specialitate, precum și o dinamică a antreprenoriatului care să genereze produse/bunuri culturale, creaţii și servicii culturale de calitate.

A doua dimensiune a vitalităţii culturale, „sprijinul pentru participare culturală”, se află de cele mai multe ori în responsabilitatea autorităţilor locale și se referă la resursele financiare alocate organizaţiilor și instituţiilor active în sectoarele culturale și creative (SCC). Importanţa acordată de autorităţi vieţii culturale și calităţii locuirii, exprimată inclusiv prin oportunităţile de relaxare și dezvoltare  personală prin cultură și creativitate, se relevă prin procentul din bugetul local alocat susţinerii organizaţiilor și instituţiilor culturale. Cea de-a treia dimensiune utilizată de autorii studiului este „participarea culturală în sine”.

Conceptul de participare culturală este unul larg și include atât participarea activă, cât și cea pasivă, participarea intenţionată sau voluntară, dar și cea neintenţionată, de ocazie. Vitalitatea culturală este marcată intens de nivelul de participare culturală, semn al participării civice și al gradului de democratizare a unei societăţi. Prezentul studiu își propune promovarea conceptului de oraș cultural și creativ, adică acel  oraș care își exprimă identitatea locală, este prietenos cu rezidenţii și cu cei care îl tranzitează, este deschis diversităţii și ospitalier cu străinii, iubește frumosul și armonia. Topul orașelor pe care îl prezentăm în acest studiu are ca obiective stimularea care fiecare oraș ar trebui să le îndeplinească pentru a putea accede la statutul de oraș cultural și creativ dezvoltării locale și stabilirea unor standarde de calitate pe care fiecare oraș ar trebui să le îndeplinească pentru a putea accede la statutul de oraș cultural și creativ.

Despre

Coordonatori

  • conf. univ. dr. Carmen Croitoru, dr. Anda Becuț Marinescu

Autori

  • Cristiana Croitoriu, Cătălin Dărășteanu, Vera Hampu, Ștefania Matei, Sebastian-Raul Pavel

Editura

  • Editura Universitară, București, 2022
  • Editura Universul Academic, București, 2022
  • ISBN 978-606-28-1560-8
  • ISBN 978-606-9062-90-6
  • ISSN 2971 – 9321
  • ISSN-L 2971 – 9321

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație