The Training Needs of Public Cultural Institutions [2015]

2015

Importanța și necesitatea studiului Nevoile de formare culturală din instituțiile publice de cultură reies, pe de-o parte, din dorința ca oferta INCFC de formare în domeniul culturii să fie strâns corelată cu cerințele și nevoile reale de formare existente în instituțiile publice.

Description

Importanța și necesitatea studiului Nevoile de formare culturală din instituțiile publice de cultură reies, pe de-o parte, din dorința ca oferta INCFC de formare în domeniul culturii să fie strâns corelată cu cerințele și nevoile reale de formare existente în instituțiile publice.

În contextul strategiei INCFC de redefinire sau de introducere de noi standarde ocupaționale specifice culturii, de includere de noi ocupații specifice dinamicii actuale a domeniului cultural, în Clasificarea ocupațiilor din România, identificarea nevoilor de formare în cadrul instituțiilor publice reprezintă un stadiu necesar și important pentru argumentarea acestor demersuri care susțin adaptarea instituțiilor culturale la noile provocări ale contextului actual.

Studiul răspunde obiectivelor stabilite prin Agenda Europeană pentru Cultură, iar rezultatele lui pot fi incluse în manualele de bune practici destinate autorităților din domeniul culturii și educației de la nivel național. Sectorul ocupațional cultură este caracterizat în principal de o mobilitate redusă a forței de muncă, ceea ce determină un interes destul de scăzut pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

În aceste condiții, motivația de formare profesională este redusă în cazul persoanelor cu funcții de conducere, ceea ce poate constitui un exemplu negativ pentru restul angajaților. Deși la nivel declarativ există un interes crescut pentru pregătirea profesională, totuși procentele și numărul angajaților care au urmat un astfel de program în ultimii doi ani sunt destul de scăzute, cu diferențe evidente în funcție de domeniul cultural.

The study was published in Culturadata Notebooks – Volume 1 / 2016, Coordinators: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Pro Universitaria Publishing House, 2016.

Download publication

Download publication Download publication

Publication preview