Tendințe ale consumului cultural în pandemie – ediția II

2021

În anul 2020 Barometrul de Consum Cultural a fost imposibil de realizat datorită efectelor generate la nivel social și economic de pandemia Covid 19. De aceea, am înlocuit acest studiu foarte important pentru analiza vieții culturale din România cu un studiu menit să înregistreze datele de consum cultural la nivel de comportament realizat, dar și anticipat, pe baza unei metodologii noi.

Descriere

Ediția a doua a Studiului Tendințe ale consumului cultural în perioada pandemiei prezintă nivelul consumului cultural în perioada iunie-septembrie 2020 și intenția respondenților de petrecere a timpului liber în spațiul public în perioada noiembrie 2020-aprilie 2021.

Analizele din aceastã ediţie a studiului s-au concentrat pe identificarea unor tendinţe de consum, prin comparaţii cu rezultatele evidenţiate în prima ediţie. O parte din tendinţele de consum identificate în prima ediţie s-au menţinut, și anume orientarea consumului cultural preponderent spre mediul on-line și la nivelul spaţiului nonpublic.

Altele însã s-au schimbat dramatic, și aici ne referim la nivelul consumului cultural în spaţiul public și la accentuarea decalajelor de consum între diferite categorii sociale. Mãsurile impuse de autoritãţi pentru limitarea efectelor generate de pandemia Covid 19 au dus la închiderea spaţiilor culturale, la anularea evenimentelor publice și suspendarea activitãţilor culturale în spaţiul public. La nivel internaţional tendinţele de consum cultural sunt similarea cu cele înregistrate în România, așa cum aratã diferite studii realizate de Audience Agency 1 în Marea Britanie sau în Noua Zeelandã2, dar analizele comparative vor fi disponibile cel mai probabil la finalul anului 2021.

Utilitatea acestor analize rezidã în identificarea impactului pe termen lung a crizei generate de pandemia Covid 19 și în formularea unor prognoze sau ipoteze privind schimbãrile de modele de practici culturale în urmãtoarea perioadã. Rezultatele acestui studiu pot ajuta organizaţiile culturale publice și private sã-și organizeze activitatea și sã elaboreze strategii pe termen scurt și mediu, pornind de la intenţiile de consum cultural exprimate de participanţii la studiu.


Explorează interactiv rezultatele pe:

Despre

Coordonatori

  • conf. univ. dr. Carmen Croitoru, dr. Anda Becuț Marinescu

Autori

  • Ioana Ceobanu, Ștefania Matei, Iulian Oană

Descarcă publicație

Descarcă publicație în limba română

Preview publicație