Tendințe ale Consumului Cultural în Pandemie (2021)

2023

Studiul Tendințe ale consumului cultural în perioada pandemiei – ediția III prezintă nivelul consumului cultural în perioada de referință octombrie 2020-septembrie 2021 și intenția de participare la o serie de activități în următoarele 12 luni (octombrie 2021-septembrie 2022).

Descriere

Studiul Tendințe ale consumului cultural în perioada pandemiei – ediția III prezintă nivelul consumului cultural în perioada de referință octombrie 2020-septembrie 2021 și intenția de participare la o serie de activități în următoarele 12 luni (octombrie 2021-septembrie 2022). Analizele din această ediție a studiului s-au concentrat pe identificarea unor tendințe de consum, prin comparații cu rezultatele evidențiate în primele două ediții ale studiului realizate în anul 2020.

O parte din tendințele de consum identificate în primele ediții s-au menținut, în special orientarea consumului cultural preponderent spre mediul online și la nivelul spațiului non-public. Tendințele generale evidențiază în anul 2021 menținerea practicilor de consum non-public la un nivel similar cu cele înregistrate în anul 2020 și similar cu tendințele de consum înregistrare în alte țări europene precum Spania, Italia și Belgia.

Altele însă s-au schimbat dramatic, în special la nivelul consumului cultural în spațiul public. Se remarcă accentuarea decalajelor de consum dintre diferite categorii sociale, cu tendința de excludere simbolică din spațiul public a femeilor, vârstnicilor, persoanelor din mediul rural și a celor cu nivel redus de educație și de venit sub media națională. Analizele comparative 2019-2021 evidențiază scăderi accentuate ale consumului cultural în spațiul public, care a înregistrat cel mai mic nivel pentru activitățile cultural-artistice (sub 25% pentru majoritatea practicilor de consum cultural) și diferențe între tipurile de consum public. Activitățile culturale în aer liber au înregistrat în 2021 scăderi de consum mai mici comparativ cu cele realizate în spațiile închise, această tendință fiind identificată și la primele ediții ale studiului.

Despre

Coordonatori

  • conf. univ. dr. Carmen Croitoru, dr. Anda Becuț Marinescu

Autori

  • Ioana Ceobanu, Ștefania Matei, Veronica Hampu

Editura

  • Editura Universitară, București, 2023
  • Editura Universul Academic, București, 2023
  • ISBN 
  • ISBN 

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă în limba română

Preview publicație