Organizator spectacole

etapă unică

Program de formare profesională autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti - cod COR 333909

 • Artele spectacolului

etapă unică

Durata: 180 ore

Tarif general (curs și evaluare finală): 3500 lei

Data limită înscriere: 25.04.2024

Descriere

Program de formare profesională autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti – cod COR 333909 Organizatorul de spectacole este specialistul care se ocupă de organizarea spectacolelor în cadrul unei instituții de spectacole (teatru, operă, filarmonică, ateneu etc.) sau în cadrul unei firme/ agenții specializate în organizarea de spectacole pentru diverși beneficiari. El poate, de asemenea, lucra pe cont propriu sau poate fi angajat de o firmă/instituție, pentru a se ocupa de organizarea spectacolelor/ evenimentelor acesteia. Ocupația de organizator/producător de spectacole este tratată din perspectiva managementului de proiect de organizare a unui eveniment cultural-artistic, spectacol, festival pornind de la elaborarea proiectului de spectacol și alcătuirea echipei proprii și, mai apoi, obținerea autorizațiilor necesare desfășurării evenimentului. Organizatorul/producătorul de spectacole se ocupă și de planificarea, desfășurarea și monitorizarea activităţilor de pregătire a evenimentului. De asemenea, asigură derularea fluentă a programului artistic și, nu în ultimul rând, realizarea activităţilor post-spectacol, care presupun și evaluarea întregului proiect. Organizatorul / producătorul de spectacole este autorul legal și moral al evenimentului. Persoanele care doresc să practice această ocupație trebuie să dovedească abilități privind organizarea și conducerea sau coordonarea proiectelor. Organizatorul de spectacole poate fi implicat în luarea deciziilor, repartizarea sarcinilor, conducerea oamenilor și gestionarea riscurilor. Producătorul de spectacole, conform definiției din ORDONANŢA nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat ori de drept public care își asumă responsabilitatea realizării de producții artistice și care, în această calitate, asigură, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale și/sau financiare necesare; conform Art. 273 Codului Fiscal, este persoana care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate de divertisment. Programul de formare profesională destinat organizatorilor / producătorilor de spectacole este un program de tradiţie în instituţia noastră şi contribuie la dezvoltarea artelor spectacolului prin formarea şi perfecţionarea continuă a celor care sunt deja angrenați în astfel de activități şi a celor care doresc să practice această meserie. Sunt dezvăluite instrumentele de lucru ale unei ocupaţii pentru care cunoaşterea legislaţiei este imperativă.

Perioadă

Perioada desfășurare: 13.05-13.06.2024

 • Perioada înscriere: 08.01- 25.04.2024

Link înscriere curs

Contact

Georgeta VLĂDUȚU

georgeta.vladutu@culturadata.ro Telefon: 0788905557

Mod de desfășurare:

 • Sală de curs și online

Adresă: Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Cursanți

 • persoane fizice sau juridice;
 • administratori sau manageri ai unor organizații publice sau private care desfășoară activități de producere/organizare spectacole;
 • administratori de săli de spectacole sau concerte;
 • producători/organizatori de spectacole;
 • impresari artistici, artiști din diferite domenii cultural-artistice.

Formatori

LIGIA NECULA, formator senior ANC – specialist în domeniul comunicării publice; jurnalist-redactor România Cultural; jurnalist Radio România Cultural; atestat impresar artistic; artist-membru coordonator grup coral „All’s choir”.

CARMEN PRODAN, formator senior ANC – Certificat de competențe antreprenoriale; Evaluator de Competențe Profesionale; Manager de formare CALISIS; Expert în domeniul Comunicării; Auditor de calitate în FPA (formare profesională a adulților).

LAURENȚIU OPREA, formator senior ANC – specialist științe juridice; specialist în drepturi de autor și drepturi conexe.

ANA-MARIA MARINESCU, formator senior ANC – specialist științe juridice; director general – Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – PERGAM.

GEORGETA VLĂDUȚU, formator senior ANC – expert consultant INCFC; Auditor în domeniul Calității, Evaluator Furnizori și Programe de Formare; Instructor Aerobic-Fitness; Manager Resurse Umane; Manager de Proiect; Instructor de dans; Operator procesare texte și imagini; Organizator de spectacole; Evaluator de competențe profesionale; Atestat de impresar artistic – certificat de competențe pentru ocupația de Impresar artistic.

Cerințe

 • studii medii/studii superioare, minim diplomă de bacalaureat;
 • abilități privind utilizarea PC în vederea tehnoredactării proiectului de absolvire (office 2003-2010);
 • curriculum vitae care să specifice implicarea în activități cultural-artistic.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Tematică

 • Managementul activităților de producător/organizator de spectacole și concerte;
 • Relații publice și comunicare;
 • Marketing cultural-artistic;
 • Autorizații și reglementări legislativ-fiscale privind organizarea și producerea spectacolelor/ concertelor/ festivalurilor/ evenimentelor cultural-artistice.

Competențe

 • Elaborarea proiectului spectacolului;
 • Derularea activității contractuale cu colaboratorii;
 • Elaborarea programului spectacolului;
 • Coordonarea activităților de pregătire a spectacolului;
 • Promovarea spectacolului;
 • Coordonarea desfășurării spectacolului;
 • Gestionarea activităților post-spectacol.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

etapă unică

Durata: 180 ore

Tarif general (curs și evaluare finală): 3500 lei

Data limită înscriere: 25.04.2024