Muzeograf

două module

cod COR 262103
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

două module

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1500 lei
Etapa II + Evaluare: 1500 lei
Total: 3000 lei

Data limită înscriere: 16.11.2020

Descriere

Cursul a fost reconfigurat în limitele acreditării existente cu noi concepte și conținuturi tematice adecvate secolului XXI. În contextul noilor paradigme culturale, care impun modificări fundamentale în conceperea fenomenelor culturale în raport cu actorul lor principal, publicul, sunt prezentate cele mai noi teorii, practici și tendințe în domeniul muzeologiei moderne contemporane. Cursul se adresează, deopotrivă, angajaților noi ai muzeelor și celor care până în prezent nu au urmat niciun program de formare profesională în domeniu, dar și studenților sau absolvenților de învățământ superior în domeniul științelor umaniste, dar nu numai, care sunt interesați să urmeze o carieră în muzee. Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a adulților din Municipiul București, cod N.C./COR 262103, autorizația seria B nr. 0011774, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9608/06.12.2018.

Perioadă

Etapa a II-a:
31.08 – 11.09.2020

Înscriere la curs

Etapa a II-a:
07.12 – 18.12.2020

 • Data limită înscriere: 16.11.2020
 • Orar: 8 ore/zi (luni-vineri)

Structură:

 • Etapa I: 13 zile (104 ore);
 • Etapa II + evaluare: 10 zile (76 ore);
 • Număr total de ore: 180.

Cursul se desfășoară pe module anunțate la începutul fiecărei serii de pregătire. Cursanții înscriși trebuie să urmeze programul de pregătire al grupei din care fac parte; acesta este precizat pentru fiecare serie și specificat în contractul de formare profesională.

Contact

Anamaria Diaconu

0788371254 anamaria.diaconu@culturadata.ro

Locație

Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Cursanți

 • angajații noi ai muzeelor și cei care până în prezent nu au urmat niciun program de formare profesională în domeniu;
 • studenți sau absolvenți de învățământ superior în domeniul științelor umaniste, dar nu numai, care sunt interesați să urmeze o carieră în muzee.

Formatori: Drd. Alis Vasile, Dr. Valer Rus, Prof. Dr. Augustin Ioan, Dr. Andreea Pop, Irina Oberländer-Târnoveanu, Raluca Iulia Capotă, Dr. Anamaria Iuga, Bogdan Iancu, Dr. Adrian-Aurel Majuru, Virgil-Ştefan Nițulescu, Prof. Dr. Alexandra-Eugenia Zbuchea, Diana Ghiorghieș și alți specialiști sursă, cu experiență relevantă în domeniul muzeologiei și patrimoniului cultural.

Cerințe

 • studii superioare cu diplomă de licență.

Evaluare

Evaluare inițială: chestionar care stabilește nivelul inițial de cunoștințe teoretice și experiență practică Evaluare intermediară: elaborarea unui eseu din programa de pregătire teoretică parcursă Evaluare finală ce va consta în examen de absolvire:

 • probă scrisă (test grilă);
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvirea programului presupune parcurgerea ambelor etape, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Bazele muzeologiei;
 • Protejarea patrimoniului;
 • Managementul colecției.

Competențe

 • Utilizarea adecvată a fundamentelor muzeologiei;
 • Aplicarea legislației specifice de bază privind patrimoniul muzeal;
 • Aplicarea normelor de conservare preventivă;
 • Dezvoltarea patrimoniului muzeal;
 • Gestionarea și evidența bunurilor culturale;
 • Evaluarea și realizarea documentației în vederea clasării bunurilor culturale;
 • Cercetarea, interpretarea și valorificarea colecției muzeale;
 • Digitizarea patrimoniului cultural și utilizarea bazelor de date digitale;
 • Managementul colecției muzeale – planificare, organizare, monitorizare, evaluare.

două module

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1500 lei
Etapa II + Evaluare: 1500 lei
Total: 3000 lei

Data limită înscriere: 16.11.2020