Muzeograf

două etape

cod COR 262103
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

două etape

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1750 lei
Etapa a II-a + Evaluare: 1750 lei
Total: 3500 lei

Data limită înscriere
Etapa a II-a: 12.09.2023

Descriere

Cursul a fost reconfigurat în limitele acreditării existente cu noi concepte și conținuturi tematice adecvate secolului XXI. În contextul noilor paradigme culturale, care impun modificări fundamentale în conceperea fenomenelor culturale în raport cu actorul lor principal, publicul, sunt prezentate cele mai noi teorii, practici și tendințe în domeniul muzeologiei moderne contemporane. Cursul se adresează, deopotrivă, angajaților noi ai muzeelor și celor care până în prezent nu au urmat niciun program de formare profesională în domeniu, dar și studenților sau absolvenților de învățământ superior în domeniul științelor umaniste, dar nu numai, care sunt interesați să urmeze o carieră în muzee.

Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a adulților din Municipiul București, cod N.C./COR 262103, autorizația Seria B, Nr. 0013720, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/7464/29.12.2022.

Perioadă

Perioada  desfășurare Etapa I: 06.06 – 21.06.2023

Perioada  desfășurare Etapa a II-a: 02 – 18.10.2023

 • Perioada înscriere: 27.03 – 12.09.2023

Perioada  desfășurare Etapa a II-a: 23.10 – 08.11.2023

 • Perioada înscriere: 31.05 – 11.10.2023

Perioada  desfășurare Etapa a II-a: 13.11 – 29.11.2023

 • Perioada înscriere: 05.07 – 18.10.2023

Structură:

 • Etapa I: 90 ore;
 • Etapa II: 90 ore;
 • Număr total de ore: 180.
 • Examen final

Cursul se desfășoară pe etape anunțate la începutul fiecărei serii de pregătire. Cursanții înscriși trebuie să urmeze programul de pregătire al grupei din care fac parte; acesta este precizat pentru fiecare serie și specificat în contractul de formare profesională.

Contact

Alexandra Voicu

e-mail: alexandra.voicu@culturadata.ro Telefon: 0788 371 254

Mod de desfășurare:

 • Sală de curs

Adresă: Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Detalii despre procedura de înscriere.

Cursanți

 • angajații noi ai muzeelor și cei care până în prezent nu au urmat niciun program de formare profesională în domeniu;
 • studenți sau absolvenți de învățământ superior în domeniul științelor umaniste, dar nu numai, care sunt interesați să urmeze o carieră în muzee.

Formatori: Dr. Alis Vasile, Dr. Valer Rus, Irina Oberländer-Târnoveanu, Raluca Iulia Capotă, Mona Silvia Timofte, Constantin Goagea, specialiști sursă, cu experiență relevantă în domeniul muzeologiei și patrimoniului cultural.

Cerințe

 • studii superioare cu diplomă de licență.

Evaluare

Evaluare inițială: pentru stabilirea nivelului inițial de cunoștințe teoretice și experiență practică

Evaluare intermediară: elaborarea unui eseu din programa de pregătire teoretică parcursă

Evaluare finală ce va consta în examen de absolvire:

 • probă scrisă (test grilă);
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvirea programului presupune parcurgerea ambelor etape, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Bazele muzeologiei;
 • Protejarea patrimoniului;
 • Managementul colecției.

Competențe

 • Utilizarea adecvată a fundamentelor muzeologiei;
 • Aplicarea legislației specifice de bază privind patrimoniul muzeal;
 • Aplicarea normelor de conservare preventivă;
 • Dezvoltarea patrimoniului muzeal;
 • Gestionarea și evidența bunurilor culturale;
 • Evaluarea și realizarea documentației în vederea clasării bunurilor culturale;
 • Cercetarea, interpretarea și valorificarea colecției muzeale;
 • Digitizarea patrimoniului cultural și utilizarea bazelor de date digitale;
 • Managementul colecției muzeale – planificare, organizare, monitorizare, evaluare.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

Galerie foto

două etape

Număr total de ore: 180

Etapa I: 1750 lei
Etapa a II-a + Evaluare: 1750 lei
Total: 3500 lei

Data limită înscriere
Etapa a II-a: 12.09.2023