Manager de proiect

etapă unică (HIBRID - ONLINE ȘI LA SALĂ)

Curs de specializare

 • Management cultural

etapă unică (HIBRID - ONLINE ȘI LA SALĂ)

Informații în curs de actualizare

Descriere

Managementul proiectelor reprezintă un proces prin care resursele unei organizații sunt utilizate într-o manieră nouă, pentru a atinge un scop unic, în vederea îndeplinirii obiectivelor. Managerul de proiect își desfășoară activitatea conform unui set de cunoștințe, competențe, instrumente și tehnici care contribuie la dezvoltarea organizațională. Deși este o abordare relativ nouă în cadrul organizațiilor, ultimele decenii au fost marcate de creșterea rapidă a utilizării managementului proiectelor ca mijloc prin care organizațiile își ating obiectivele, iar finanțarea prin proiecte reprezintă azi o resursă importantă și o oportunitate pentru profesioniștii din domeniul culturii.

Cursul oferă participanților oportunitatea de a învăța cum să-și transforme ideile într-un proiect cultural structurat, elaborat în conformitate cu regulile unui program de finanțare, iar instituțiilor și organizațiilor reprezentate posibilitatea de a-și crește capacitatea de atragere a unor noi surse de finanțare prin proiecte. Exemplele de bune practici, studiile de caz și aplicațiile practice din cadrul cursului vor oferi soluții pentru gestionarea corectă a proiectelor, de la momentul formulării propunerii până la evaluarea și raportarea rezultatelor.

Perioadă

Cursul se organizează la cerere.

Detalii la coordonatorul de curs.

Contact

Oana Medrea

e-mail: oana.medrea@culturadata.ro

telefon: 0725 579 061

Mod de desfășurare:

Hibrid (online și la sală) Adresă: Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Cursanți

 • Manageri de proiecte, angajați din organizații cu responsabilități directe în realizarea de proiecte sau în organizarea activităților acestora;
 • Persoane care fac parte din echipe de proiect, interesate de gestionarea activităților în conformitate cu regulile finanțatorilor;
 • Persoane care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect.

Cerințe

 • absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență, master, doctorat, participare la implementarea a cel puțin un proiect cultural.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Tematică

 • Dezvoltarea, coordonarea și implementarea proiectelor;
 • Principii fundamentale ale managementului proiectelor;
 • Metode utilizate în managementul proiectelor;
 • Noțiuni financiare necesare în managementul proiectelor;
 • Instrumente și tehnici specifice în planificarea activităților;
 • Administrarea resurselor (umane, materiale, informaționale și financiare) pentru implementarea proiectelor;
 • Noțiuni de bază în managementul riscurilor în diferite tipuri de proiecte;
 • Comunicarea proiectelor;
 • Surse de finanțare.

Formatori: dr. Raluca Rădoi, drd. Cristian Avram, dr. Ștefan Catană și dr. Georgeta Vladuțu

Competențe

 • Stabilirea scopului proiectului;
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
 • Managementul riscurilor;
 • Managementul echipei de proiect;
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
 • Managementul calității proiectului.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

etapă unică (HIBRID - ONLINE ȘI LA SALĂ)

Informații în curs de actualizare