Managementul colecţiilor muzeale

un modul (ONLINE)

Curs de perfecționare online

 • Patrimoniu cultural

un modul (ONLINE)

pregătire teoretică, aplicații practice, evaluare finală: 40 ore

Tarif general (curs și evaluare finală): 1400 lei/participant

Descriere

Formare profesională pentru muzeografi certificați și pentru practicieni cu experiență în domeniul muzeal. Cursul propune creşterea nivelului profesional pentru specialiştii din muzee şi perfecţionarea acestora privind gestionarea optimă a colecțiilor de bunuri culturale. Cursul urmărește consolidare a cunoștințelor și practicilor specifice ocupației de muzeograf dar și integrarea noutăților legislative din domeniu.

Perioadă

La cerere. Vă rugăm contactați coordonatorul de curs pentru detalii.

Tarif general (curs și evaluare finală): 1400 lei/participant

Contact

Raluca Capotă

e-mail: raluca.capota@culturadata.ro telefon: 0751 170 381

Mod de desfășurare:

Online

Detalii despre procedura de înscriere.

Cursanți

 • profesioniști cu experiență în domeniu: angajaţi ai muzeelor, muzeografi certificați (absolvenți ai programului Bazele muzeologiei), angajați cu atribuții în domeniul împrumuturilor de bunuri culturale.

Cerințe

 • studii superioare, minim diplomă de licență.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Tematică

 • Managementul colecțiilor muzeale; politica de management a colecțiilor; componente ale politicii de management a colecțiilor; bune practici;
 • Managementul riscurilor, componentă a managementului colecțiilor – definiție, categorii de riscuri, analiza și evaluarea riscurilor, măsuri de prevenție și intervenție;
 • Constituirea și dezvoltarea colecțiilor din perspectivă dinamică – strategia de dezvoltare a colecției –  strategia de achiziții de bunuri culturale și politica/strategia de acceptare a donațiilor de bunuri culturale; politica/strategia de împrumuturi de bunuri culturale; planul colecției;
 • Instrumente informatizate de evidență și management al colecțiilor;
 • Stabilirea condițiilor optime de păstrare și punere în valoare a bunurilor culturale;
 • Noutăți legislative și metodologice, noi abordări muzeologice.

 Formatori: Dr. Alis Vasile, Raluca Iulia Capotă și alți specialiști invitați.

Competențe

 • Însușirea elementelor și structurii unei politici de management a colecțiilor;
 • Identificarea riscurilor pentru colecțiile muzeale;
 • Conturarea unei strategii coerente de dezvoltare și punere în valoare a colecției muzeale;
 • Asimilarea caracteristicilor principale ale instrumentelor informatizate de evidență și management al colecțiilor;
 • Stabilirea condițiilor optime de păstrare și punere în valoare a bunurilor culturale într-un sistem coerent de planificare.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

un modul (ONLINE)

pregătire teoretică, aplicații practice, evaluare finală: 40 ore

Tarif general (curs și evaluare finală): 1400 lei/participant