1 ianuarie 2018

LiveSkills

LIVE SKILLS abordează lipsa de competențe identificate și răspunde cererii de noi competențe în cadrul a două subsectoare din cadrul mai larg al SCC: audio-vizual și artele spectacolului.

  • Proiecte
  • proiecte europene

Sectoarele Culturale și Creative (SCC) joacă un rol-cheie în promovarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii în Europa. LIVE SKILLS abordează lipsa de competențe identificate și răspunde cererii de noi competențe în cadrul a două subsectoare din cadrul mai larg al SCC: audio-vizual &  artele spectacolului.

Proiectul LIVE SKILLS va contribui la sporirea capacității de angajare și la mobilitatea profesioniștilor și a studenților din sectoarele cultural,  la sporirea competitivității SCC, precum și la construcția unui sector creativ și cultural vibrant și durabil.

Cine participă

Proiectul presupune mai multe etape și pachete de lucru care vor conduce la elaborarea și pilotarea a trei programe noi de formare profesională inovatoare pentru două profesii în sectoarele audio-vizual și artele spectacolului, informațiile și competențele  fiind adaptabile la o gamă mai largă de profesii și alte subsectoare ale SCC.

Aceste domenii de formare sunt:

  • managementul artelor spectacolului,
  • noile tehnologii și aplicații ale tehnologiilor digitale
  • cultura antreprenorială

Sub coordonarea British Council, proiectul dispune de implicarea a 9 parteneri din 4 țări (Bulgaria, Grecia, România și Marea Britanie) și 2 parteneri asociați la nivel european (Irlanda și rețeaua eruopeană de evaluare a învățământului vocațional).

Etapele de lucru ale proiectului

Scopul proiectului este de a identifica lacunele în materie de competențe în SCC și de a oferi un cadru de formare profesională în special celor care activează în subsectoarele cultural menționate (audio-vizual & artele spectacolului) prin elaborarea de cursuri care să consolideze noile utilizarea noilor tehnologii și a celor digitale, cunoștințe în managementul artelor spectacolului și inițiere în cultura antreprenorială.

După identificarea nevoilor de formare pentru fiecare țară în parte (Grecia, Bulgaria, România), în perioada 19-21 martie 2018 a avut loc, la București, reuniunea Consiliului Director (Steering Committee), în cadrul căreia s-a discutat asupra dezvoltării programei inovatoare.

Cele trei curricule (managementul artelor spectacolului, noile tehnologii și aplicații ale tehnologiilor digitale, cultura antreprenorială) vor fi pilotate într-o primă fază în Grecia, Bulgaria și Irlanda. Monitorizarea atentă a primei pilotări va definitiva conținutul curriculelor pentru cea de-a doua pilotare și apoi pentru acreditarea programelor de formare în aceste țări.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în accord cu specicificatea sa, a ales să piloteze alternativ aceste curricule. Ce înseamnă pilotarea alternativă?

Din structura modulară a celor trei curricule se vor selecta acele informații care vor răspunde nevoilor de formare identificate în cercetările și sondajele anterioare și se vor face 6 prezentări pentru un număr de aproximativ 100 de persoane care își desfășoară activitatea în SCC, pe parcursul lunilor septembrie-decembrie 2019.

WEBSITE         FACEBOOK         TWITTER

 


Galerie video

Mai multe videoclipuri

Galerie foto