1 ianuarie 2018

LiveSkills

LIVE SKILLS abordează lipsa de competențe identificate și răspunde cererii de noi competențe în cadrul a două subsectoare din cadrul mai larg al SCC: audio-vizual & live performance.

  • Proiecte europene
  • proiecte europene

Sectoarele Culturale și Creative (SCC) joacă un rol-cheie în promovarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii în Europa. LIVE SKILLS abordează lipsa de competențe identificate și răspunde cererii de noi competențe în cadrul a două subsectoare din cadrul mai larg al SCC: audio-vizual & live performance.

Acest lucru se va realiza prin proiectarea și pilotarea a trei programe noi de formare profesională inovatoare în managementul artelor, al tehnologiilor digitale & al noilor tehnologii și al spiritului antreprenorial cultural pentru două profesii în sectoarele audio-vizual și live performances, fiind adaptabil la o gamă mai largă de profesii și alte subsectoare ale SCC.

Sub coordonarea British Council, proiectul dispune de implicarea a 9 parteneri din 4 țări (Bulgaria, Grecia, România și Regatul Unit) și 2 parteneri asociați la nivel european.

LIVE SKILLS va contribui la sporirea capacității de angajare și a mobilității profesioniștilor și studenților din domeniul culturii; la sporirea competitivității sectorului și la construcția pentru viitor a unui sector creativ și cultural vibrant și durabil.

Scopul LIVE SKILLS este acela de a aborda lacunele în materie de competențe în SCC și, în special, în subsectoarele menționate (audio-vizual & live performances), prin abordarea nevoilor pieței pentru abilitățile digitale, noile tehnologii, managementul artelor și abilități antreprenoriale.

În perioada 19-21 martie 2018 a avut loc, la București, reuniunea Consiliului Director (Steering Committee), în cadrul căreia s-a discutat asupra dezvoltării programei inovatoare.

WEBSITE         FACEBOOK         TWITTER

 


Galerie foto