Investigator bunuri culturale

Etapă unică

Curs de perfecționare

 • Patrimoniu cultural

Etapă unică

80 de ore (40 teorie + 40 practică)

Taxa de participare: 2000 lei (inclusiv evaluarea finală)

Descriere

Investigarea științifică a bunurilor culturale este o componentă importantă a protejării patrimoniului cultural, contribuind la înțelegerea proceselor de deteriorare a bunurilor culturale și asigurând fundamentarea obiectivă a deciziilor privind conservarea și restaurarea acestora.

Cursul „Investigator bunuri culturale” urmărește dobândirea cunoștințelor teoretice, aptitudinilor și abilităților practice necesare activității de investigare științifică, pe baza identificării materialelor componente și evaluării stării de degradare, a bunurilor culturale.

Programul de formare pornește de la cadrul conceptual, etic și legal al conservării și restaurării bunurilor culturale, urmat de prezentarea noțiunilor teoretice privind materialele ce intră în alcătuirea acestora și descrierea principalelor metode fizico-chimice de investigare. Cea de-a doua parte a cursului exemplifică metodele fizico-chimice de investigare prin activități practice în cadrul laboratorului Centrului Național de Cercetări și Investigații Fizico-Chimice și Biologice din cadrul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR).

Cursul este organizat în parteneriat cu MNIR (Centrul Național de Cercetări și Investigații Fizico-Chimice și Biologice).

Perioadă

La cerere. Vă rugăm contactați coordonatorul de curs pentru detalii.

Structură: Etapă unică – 80 de ore (40 teorie + 40 practică)

Taxa de participare: 2000 lei (inclusiv evaluarea finală)

Certificare: Absolvenții cursului vor primi un certificat de absolvire eliberat de INCFC

Contact

Raluca Iulia Capotă

e-mail: raluca.capota@culturadata.ro

telefon: 0751170381

Adresă:

Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Cursanți

 • Cursul de adresează chimiștilor și fizicienilor din muzee, universități și institute de cercetare cu preocupări în investigarea științifică a bunurilor culturale de interes artistic, istoric și arheologic.

Cerințe

 • Absolvenți de studii superioare de specialitate în domeniile fizică, chimie sau inginerie chimică.

Tematică

 • Noțiuni teoretice privind materialele organice și anorganice din bunurile culturale;
 • Principalele metode fizico-chimice utilizate pentru investigarea bunurilor culturale:
  • microscopie optică;
  • microscopie cu scanare electronică (SEM);
  • analiză multispectrală;
  • spectrometrie în infraroșu (FTIR) și Raman;
  • spectrometrie cu fluorescență de raze X (XRF);
  • cromatografie de lichide (LC), cromatografie de gaze (GC);
  • spectrometrie de masă (MS);
  • calorimetrie diferențială dinamică (DSC);
  • termogravimetrie (TG) ;
  • microscopie termică (MHT);
 • Noțiuni introductive de conservare preventivă a bunurilor culturale, legislație, etica conservării și restaurării;
 • Aplicarea metodelor fizico-chimice de investigare a diferitelor categorii de bunuri culturale, frecvent întâlnite în colecții muzeale;
 • Procesarea, evaluarea și interpretarea rezultatelor obținute ca urmare a aplicării metodelor fizico-chimice de investigare a bunurilor culturale.

Formatori:

 • Elena Badea, cercetător științific I, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie (INCDTP) – Sucursala Institutul Cercetare Pielărie Încălțăminte (ICPI); lector universitar Departamentul de Chimie, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova –  Short bio;
 • Raluca Iulia Capotă, formator și specialist în domeniul protejării patrimoniului cultural Short bio;
 • Cristina Carșote, cercetător științific III, Centrul Național de Cercetări și Investigații Fizico-Chimice și Biologice, Muzeul Național de Istorie a României: lector asociat, Departamentul Conservare-Restaurare, Facultatea de Arte Plastice, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca Short bio;
 • Irina Petroviciu, cercetător științific III, Centrul Național de Cercetări și Investigații Fizico-Chimice și Biologice, Muzeul Național de Istorie a României Short bio.

Competențe

 • Cunoașterea cadrului conceptual, etic și legal al conservării și restaurării bunurilor culturale;
 • Cunoașterea caracteristicilor fizico-chimice ale materialelor din care sunt realizate bunurile culturale;
 • Înțelegerea caracteristicilor principalelor metode fizico-chimice utilizate pentru investigarea bunurilor culturale;
 • Capacitatea de a selecta metode optime de investigații fizico-chimice pentru bunurile culturale;
 • Capacitatea de aplica principalele metode fizico-chimice de investigare a bunurilor culturale;

Etapă unică

80 de ore (40 teorie + 40 practică)

Taxa de participare: 2000 lei (inclusiv evaluarea finală)