22 decembrie 2021

Indicatorii UNESCO Culture | 2030

Scopul Indicatorilor UNESCO Culture | 2030 este de a măsura și de a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește contribuția favorabilă a culturii la punerea în aplicare la nivel național și local a obiectivelor și țintelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

  • Proiecte

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), alături de Ministerul Culturii, Primăria Cluj-Napoca și Centrul Cultural Clujean este implicat în implementarea proiectului Indicatorii UNESCO Culture | 2030 .

În perioada 2018-2019, România a finalizat cu succes transpunerea setului de indicatori anterior: Indicatorii UNESCO (CDIS). Cultură pentru Dezvoltare – Culture for Development Indicators (CDIS), realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în colaborare cu UNESCO și Ministerul Culturii și Identității Naționale de la acea dată (Indicatorii UNESCO CDIS – Cultură pentru Dezvoltare. România – Raportul analitic și tehnic). Raportul analitic și tehnic a fost lansat în cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali, ediția a VI-a (26-27 octombrie 2019), în prezența Specialistului CDIS UNESCO, Alma Mrgan-Slipičević.

De data aceasta, România se află printre primele țări membre ale Uniunii Europene care implementează noul set de Indicatori UNESCO: Culture | 2030, cu ajutorul partenerilor naționali, dar și al Comisiei Europene și Agenției Suedeze de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (Sida), Guvernul Suediei.

Pus în aplicare pe bază de voluntariat de către țări și orașe și bazat pe o analiză aprofundată a multiplelor moduri în care cultura contribuie la dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării, proiectul Indicatorii UNESCO Culture | 2030 oferă dovezi ale rolului transformator al culturii, făcându-l mai vizibil și mai tangibil.

Rolul culturii în construirea unei lumi mai durabile este acum recunoscut pe scară largă și se reflectă în agenda internațională. Eforturile de advocacy ale UNESCO în favoarea abordării culturii și dezvoltării, din ultimul deceniu, au avut ca rezultat adoptarea a trei rezoluții de referință de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (2010, 2011 și 2013), care recunosc rolul culturii ca factor ce facilitează și stimulează dezvoltarea durabilă. Acest proces a culminat cu integrarea culturii în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în 2015.

Prin consolidarea vizibilității transversale a culturii în cadrul Agendei 2030, Indicatorii UNESCO Culture | 2030 vor contribui la construirea unei legături puternice între cultură și dezvoltare, care să se bazeze pe dovezi statistice, venind în sprijinul factorilor de decizie.

Cadrul conceptual, metodologia și mecanismele de punere în aplicare a Indicatorilor UNESCO Culture | 2030 se bazează cât de mult posibil pe sursele de date existente, utilizând date calitative și cantitative pentru a evalua contribuția culturii, integrează date din raportarea privind convențiile și programele culturale ale UNESCO, dezvoltă instrumente atât la nivel național, cât și la nivel urban, acordă prioritate consolidării capacității entităților relevante, facilitează cooperarea între instituții și propune un cadru adaptabil la diferitele capacități de colectare și agregare a datelor statistice.

Odată ce cadrul este implementat, materialul analitic și bunele practici vor contribui la o mai bună înțelegere a rolului culturii în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile din cadrul Agendei 2030.

NOUTĂȚI


Galerie foto