Impresar artistic

Etapă unică

cod COR 333908
Curs de specializare

 • Artele spectacolului

Etapă unică

Structură: 180 ore

Curs și evaluare finală: 3500 lei

Perioada înscriere:
01.07 - 17.09.2024
(dosarul trebuie verificat în prealabil cu coordonatorul cursului)

Descriere

Cursul de specializare „Impresar artistic” este destinat atât persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în instituţii/companii de spectacole sau concerte din mediul public și din cel privat, cât și celor care doresc să practice ocupaţia de impresar artistic. Cursul îşi propune să le transmită participanţilor cunoştinţele specifice (noţiuni de drept civil, legislație specifică drepturilor de autor și drepturilor conexe, marketing cultural, management, relații publice și comunicare, negociere, coaching etc) şi să le formeze deprinderile şi aptitudinile necesare practicării acestei ocupaţii. Reglementările legislative din România precizează foarte strict activitatea impresarului artistic, precum și faptul că această activitate are cerințe speciale legate de desfășurarea formării profesionale și de obținerea atestatului de impresar în vederea activării pe piața muncii. Acestea sunt precizate de OG Nr. 21/2007 și de alte acte normative, pe care participanții le vor parcurge la curs împreună cu specialiști experimentați. Codul CAEN al activităților din România, pentru această ocupație este 7490 – alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a., și precizează că aceasta este activitatea desfășurată de agenți, sau agenții în vederea identificării posibilității de angajare a artiștilor. Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 333908, autorizația seria B nr. 0012976, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/3211/22.04.2021. Notă: Certificatul de absolvire obținut în urma examenului final, reprezintă document obligatoriu pentru solicitanții care se înscriu la evaluările Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), în vederea obținerii Atestatului și Avizului în domeniul impresariatului artistic (mai multe informaţii aici).

Perioadă

Perioada desfășurare: 07.10 – 07.11.2024

Perioada înscriere: 01.07 – 17.09.2024

Link înscriere curs

Structură: 180 ore

Contact

Georgeta VLĂDUȚU

georgeta.vladutu@culturadata.ro Telefon: 0788905557

Mod de desfășurare:

 • format hibrid (sală – online).

Adresă: Bd. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • persoane fizice sau juridice interesate de impresariatul artistic;
 • agenți, administratori sau manageri ai unor studiouri muzicale, producători, organizatori de spectacole;
 • artiști din diferite domenii, cu precădere mediile muzicale (interpreți, instrumentiști).

Formatori

LIGIA NECULA, formator senior ANC – specialist în domeniul comunicării publice; jurnalist-redactor România Cultural; jurnalist Radio România Cultural; atestat impresar artistic; artist-membru coordonator grup coral „All’s choir”.

CARMEN PRODAN, formator senior ANC – Certificat de competențe antreprenoriale; Evaluator de Competențe Profesionale; Manager de formare CALISIS; Expert în domeniul Comunicării; Auditor de calitate în FPA (formare profesională a adulților).

LAURENȚIU OPREA, formator senior ANC – specialist științe juridice; specialist în drepturi de autor și drepturi conexe.

ANA-MARIA MARINESCU, formator senior ANC – specialist științe juridice; director general – Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – PERGAM.

GEORGETA VLĂDUȚU, formator senior ANC – expert consultant INCFC; Auditor în domeniul Calității, Evaluator Furnizori și Programe de Formare; Instructor Aerobic-Fitness; Manager Resurse Umane; Manager de Proiect; Instructor de dans; Operator procesare texte și imagini; Organizator de spectacole; Evaluator de competențe profesionale; Atestat de impresar artistic – certificat de competențe pentru ocupația de Impresar artistic.

Cerințe

 • studii medii;
 • studii superioare;
 • minim diplomă de bacalaureat;
 • abilități privind utilizarea PC în vederea tehnoredactării proiectului de absolvire (office 2003-2010);
 • curriculum vitae în care să  se specifice implicarea în activități cultural-artistice.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Examen de absolvire: Absolvirea programului presupune parcurgerea cursurilor, susținerea și promovarea examenului de absolvire.

 • probă scrisă (test grilă);
 • realizarea și susținerea unui proiect de promovare (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Nota minimă la lucrarea scrisă este 6 (șase). Nota minimă la proba practică este 6 (șase). Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Marketingul activităţilor cultural-artistice;
 • Legislația specifică activității de impresariat artistic;
 • Relații Publice și comunicare în domeniul impresariatului artistic;
 • Managementul activităților de impresar artistic.

Competențe

 • Prospectarea pieței artistice;
 • Elaborarea ofertelor de prestație artistică;
 • Selecționarea artiștilor pentru portofoliul agenției;
 • Încheierea contractelor de impresariat artistic;
 • Negocierea contractelor de prestație artistică cu beneficiarii;
 • Monitorizarea derulării contractelor de prestație artistică;
 • Impresarierea producțiilor artistice și promovarea artiștilor impresariați;
 • Promovarea artiştilor impresariaţi.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

Etapă unică

Structură: 180 ore

Curs și evaluare finală: 3500 lei

Perioada înscriere:
01.07 - 17.09.2024
(dosarul trebuie verificat în prealabil cu coordonatorul cursului)