Impresar artistic

Un modul

cod COR 333908
Curs de specializare

 • Artele spectacolului

Un modul

Structură: 10 zile - 80 de ore de pregătire teoretică și practică

(curs și evaluare finală): 1850 lei

Perioada înscriere:
01 – 14.10.2019
(dosarul trebuie verificat în prealabil cu coordonatorul cursului)

Descriere

Programul de formare profesională destinat impresarilor se derulează în instituția noastră de peste zece ani (fiind primul din țară de acest gen) și contribuie la dezvoltarea artelor spectacolului prin formarea și perfecționarea continuă a celor care sunt și a celor care doresc să practice această meserie.

Participanții au șansa de a se pregăti temeinic beneficiind de informații actualizate din domeniul legislației specifice, relații publice, comunicare și tehnici optime de promovare. Prezența unor formatori de valoare care activează în domeniul artelor spectacolului pe plan național și internațional conferă cursului un caracter extrem de pragmatic asupra situațiilor ce intervin în activitatea de impresariat. Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 333908, autorizația seria B nr. 0011067, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/2025/12.04.2017. În condițiile supralegalizării, certificatele de absolvire / calificare sunt recunoscute în țările membre ale Uniunii Europene, precum și în toate țările cu care România are semnate tratate de recunoaștere a certificatelor și diplomelor.

Notă: Obținerea certificatului este prima etapă în demersul de obținere a Atestatului de Impresar artistic (mai multe informaţii aici).

Perioadă

Durata: 04 – 15.11.2019

Ultima zi înscriere: 14.10.2019

Structură

10 zile de curs (80 de ore) 80 de ore de pregătire teoretică și practică

Contact

Georgeta VLĂDUȚU

0788905557

georgeta.vladutu@culturadata.ro

Adresă:

Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Cursanți

 • persoane fizice sau juridice interesate de impresariatul artistic;
 • agenți, administratori sau manageri ai unor studiouri muzicale, producători, organizatori de spectacole;
 • artiști din diferite domenii, cu precădere mediile muzicale (interpreți, instrumentiști).

Formatori

LIGIA NECULA, formator senior ANC – specialist în domeniul comunicării publice; jurnalist-redactor România Cultural; jurnalist Radio România Cultural; atestat impresar artistic; artist-membru coordonator grup coral „All’s choir”.

CARMEN PRODAN, formator senior ANC – Certificat de competențe antreprenoriale; Evaluator de Competențe Profesionale; Manager de formare CALISIS; Expert în domeniul Comunicării; Auditor de calitate în FPA (formare profesională a adulților).

LAURENȚIU OPREA, formator senior ANC – specialist științe juridice; specialist în drepturi de autor și drepturi conexe.

ANA-MARIA MARINESCU, formator senior ANC – specialist științe juridice; director general – Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – PERGAM.

GEORGETA VLĂDUȚU, formator senior ANC – expert consultant INCFC; Auditor în domeniul Calității, Evaluator Furnizori și Programe de Formare; Instructor Aerobic-Fitness; Manager Resurse Umane; Manager de Proiect; Instructor de dans; Operator procesare texte și imagini; Organizator de spectacole; Evaluator de competențe profesionale; Atestat de impresar artistic – certificat de competențe pentru ocupația de Impresar artistic.

Cerințe

 • studii medii,
 • studii superioare,
 • minim diplomă de bacalaureat,
 • abilități privind utilizarea PC în vederea tehnoredactării proiectului de absolvire (office 2003-2010).

Examen de absolvire: Absolvirea programului presupune parcurgerea cursurilor, susținerea și promovarea examenului de absolvire.

 • probă scrisă (test grilă);
 • realizarea și susținerea unui proiect de promovare (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Nota minimă la lucrarea scrisă este 6 (șase). Nota minimă la proba practică este 6 (șase). Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Comunicare și relații publice;
 • Noțiuni de marketing cultural;
 • Legislația privind activitatea de impresariat artistic;
 • Drepturile de autor și drepturile conexe;
 • Legislația contractuală.

Competențe

 • Prospectarea pieței artistice;
 • Elaborarea ofertelor de prestație artistică;
 • Selecționarea artiștilor pentru portofoliul agenției;
 • Încheierea contractelor de impresariat artistic;
 • Negocierea contractelor de prestație artistică cu beneficiarii;
 • Monitorizarea derulării contractelor de prestație artistică;
 • Impresarierea producțiilor artistice și promovarea artiștilor impresariați.

Un modul

Structură: 10 zile - 80 de ore de pregătire teoretică și practică

(curs și evaluare finală): 1850 lei

Perioada înscriere:
01 – 14.10.2019
(dosarul trebuie verificat în prealabil cu coordonatorul cursului)