Gestionar custode sală

cod COR 432108
Curs de specializare

 • Patrimoniu cultural

Informații în curs de actualizare

Tarif general (curs și evaluare finală): 1750 lei

Descriere

Cursul vizează formarea competențelor necesare practicării acestei ocupații, autoperfecționarea, însușirea legislației în vigoare privind patrimoniul cultural, a prevederilor standardelor profesionale, precum și lărgirea ariei de cunoștințe în domeniul protejării și punerii în valoare a colecțiilor.

Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Municipiul București, cod N.C./COR 432108, autorizația seria B nr. 12810, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5903/22.12.2020.

Perioadă

Informații în curs de actualizare.

Contact

Angela TUDOR

Telefon: 0788 905 031

angela.tudor@culturadata.ro

Mod de desfășurare:

Adresă: Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • angajați din muzee încadrați ca gestionar-custode sală sau supraveghetor care nu au studii de specialitate, precum și cei care își desfășoară activitatea în puncte muzeale și case memoriale.

Bibliografie

 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (republicată 2008);
 • Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice (republicată 2006);
 • Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.

Cerințe

 • studii medii cu diplomă de Bacalaureat.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Examen de absolvire:

 • probă scrisă (test grilă);
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Administrarea patrimoniului muzeal;
 • Protejarea patrimoniului muzeal;
 • Prezentarea ansamblului arhitectural/ colecţiei de artă;
 • Oferirea de servicii și produse și pregătirea evenimentelor specifice.

Formatori: Irina Oberländer-Târnoveanu, Drd. Alis Vasile, Raluca Iulia Capotă, alți specialiști sursă cu experiență relevantă în domeniul muzeologiei.

Competențe

 • Administrarea patrimoniului muzeal;
 • Asigurarea securității și protecției patrimoniului în spațiile de expunere;
 • Asigurarea condițiilor de depozitare și transport a bunurilor de patrimoniu;
 • Oferirea de servicii și produse publicului vizitator;
 • Monitorizarea condițiilor de conservare a patrimoniului;
 • Prezentarea ansamblului arhitectural / colecției de artă vizitatorilor;
 • Pregătirea evenimentelor specifice.

Informații în curs de actualizare

Tarif general (curs și evaluare finală): 1750 lei