Formular de înscriere pentru societăți comerciale

Această secțiune a registrului vizează inventarierea societăților comerciale și înregistrează date referitoare la domeniul, tipul și volumul activității, precum și despre resursele umane ale entității.