Formular de înscriere pentru organizații neguvernamentale

Această secțiune a registrului vizează inventarierea organizațiilor neguvernamentale culturale și înregistrează date referitoare la domeniul, tipul și volumul activității, precum și despre resursele umane ale entității.


Date organizație


Activitate


Număr de angajați în anul 2019


Număr de colaboratori în anul 2019

Număr de persoane fizice și juridice care au fost contractate în anul de referința cu organizația dumneavoastră, indiferent de forma contractului: de prestări servicii, cesiune drepturi de autor etc.