Evaluator proiecte

etapă unică (Hibrid - sală și online)

Program de formare profesională autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Municipiului Bucureşti - Cod COR 241263

 • Cursuri

etapă unică (Hibrid - sală și online)

Informații în curs de actualizare

Descriere

Evaluarea unui proiect constituie o activitate care implică anumite direcţii de analiză privind procesul de realizare a proiectului, obiective, performanţă şi sustenabilitate. În acest context, formarea unui evaluator de proiecte profesionist asigură o selecţie a proiectelor bazată pe următoarele criterii: relevanţă, fezabilitate şi calitate. Cursul oferă participanţilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţele necesare pentru a putea transpune în termeni măsurabili ideea proiectului. Având un caracter preponderent practic, acesta urmărește efectuarea cât mai multor studii de caz prin care cursanţilor le sunt prezentate diferite instrumente de evaluare şi exemple de bune practici. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut  la nivel naţional de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Perioadă

Cursul se organizează la cerere.

Detalii la coordonatorul de curs.

Contact

Oana Medrea

e-mail: oana.medrea@culturadata.ro

telefon: 0725 579 061

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • specialiști din domeniul accesării fondurilor europene;
 • specialiști în elaborarea și scrierea de proiecte;
 • persoane fizice sau juridice interesate de evaluarea proiectelor.

Cerințe

 • manageri de proiect atestaţi printr-o diplomă recunoscută ANC a căror experienţă profesională include participarea în implementarea a cel puţin două proiecte.

Tematică

 • Reglementarea oficială a programelor de finanţare;
 • Obiectivele finanţatorului şi structura programului de finanţare;
 • Procesul evaluării adaptat tematicii proiectului;
 • Metodele de evaluare specifice fiecărui tip de finanţare;
 • Restricţiile financiare şi eligibilitatea cheltuielilor;
 • Elaborarea şi completarea documentelor de evaluare.

Formatori: Dr. Valer RUS, Ligia NECULA, Carmen PRODAN, Dr. Georgeta VLĂDUȚU, Drd. Ana Maria MARINESCU, specialiști sursă cu experiență în domeniul implementării și evaluării proiectelor, specialiști din cadrul UMP a MC, AFCN etc.

Competențe

 • Pregătirea personală pentru evaluare;
 • Organizarea procesului de evaluare;
 • Evaluarea propunerii de proiect;
 • Validarea evaluării;
 • Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

etapă unică (Hibrid - sală și online)

Informații în curs de actualizare