Echipa

Echipa

Conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Director General INCFC | CV | Declarație

 

Serviciul Cercetare

Anda Georgiana Marinescu – Șef Serviciu | CV | Declarație

Cătălin-Cristian Dărășteanu – Cercetător | CV

Ioana Ceobanu – Sociolog | CV

 

Direcția Formare-Dezvoltare

Raluca Rădoi – Director | CV

Compartimentul Logistic

Simona-Marinela Ringhiopol – Referent de specialitate

Compartimentul Management Cursuri

Georgeta Vlăduțu – Manager curs | CV

Angela Tudor – Manager curs | CV

Anamaria Diaconu – Manager curs

Georgiana Ene – Manager curs

Compartimentul Registre, Evidențe, Baze de date Formare

Marian Feruță – Referent de specialitate

Serviciul Formare

Sande Vârjoghe – Șef Serviciu | CV | Declarație

Compartimentul Profesii și Standarde Ocupaționale

Raluca Capotă – Documentarist

Compartimentul Diplome, Atestate, Certificate

Gabriela Nicolau – Operator date

Compartimentul Atestare Traducători

Tiberiu Niță – Referent de specialitate

 

Serviciul Programe Europene, Marketing

Compartimentul Marketing, Parteneriate, Comunicare

Andreea Codreanu-Öner – Coordonator PR

Victor Blănaru – Secretar marketing | CV

Compartimentul Programe Europene

Roxana Aștefănoaiei – Specialist Programe Europene

Irina Preda – Documentarist

 

Compartimentul Publicații, Platforme Digitale, Gestiune Baze de Date

Bogdan Pălici – Coordonator Publicații, Platforme Digitale, Gestiune Baze de Date

Alin Savu – Analist

Aurora Pădureanu – Redactor | CV

 

Serviciul Financiar, Contabilitate

Geronda Popescu – Șef serviciu | CV | Declarație

Albertina Năstase – Analist

Gabriela Ghiuru – Referent de specialitate

Sorin Enuș – Referent de specialitate

Mariana Alecse – Economist

Irina Mari – Economist

 

Compartimentul Resurse Umane

Elena Bologa – Referent de specialitate

 

Compartimentul Audit Public Intern

Sevastița Rădulescu – Auditor