Rapoarte de activitate

Rapoarte de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul Culturii denumită în continuare autoritatea, pentru Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, denumit în continuare INCFC, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare.