Legislație și interes public

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în Sectorul ocupațional Cultură.

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management (2022)

Legislație

Ordine ale Ministerului Culturii

Decizii interne

Buget de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile

Execuții bugetare

Stat de funcții

Stat de personal

Achiziții

Rapoarte de activitate redactate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008

Rapoarte de activitate redactate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001

Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001

Securitate IT