Comisia de Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA)

(evaluare şi înscriere registru)

 • Artele spectacolului

(evaluare şi înscriere registru)

850 lei / dosar (persoane fizice și juridice)

Data limită înscriere 27.10.2023

Descriere

În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe (OG nr. 21/2007 art.24 Alin 1). Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală. CAADIA este un organism de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în cadrul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală Comisiile se organizează trimestrial. Perioadele de depunere a dosarelor solicitanților și data ședinței Comisiei sunt anunțate pe site-urile www.culturadata.ro și www.registrulartelor.ro. Secretariatul Comisiei:

 • Primeşte dosarele în primele două luni ale fiecărui trimestru;
 • Verifică conţinutul dosarelor în termen de 10 zile de la primire;
 • Anunță și reconfirmă disponiblitatea Comisiei privind data fixată a ședinței;
 • Dacă dosarul este incomplet solicită completarea acestuia în maximum 5 zile lucrătoare;
 • Dacă sunt 10 dosare complete se convoacă Comisia în vederea desfăşurării şedinţei;
 • Dacă nu sunt depuse 10 dosare complete, se amână şedinţa pentru trimestrul următor, situaţie în care se va desfăşura indiferent de numărul de dosare.

Din Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanţi ai:

 1. Ministerului Culturii,
 2. Ministerului Justiţiei,
 3. Ministerului Afacerilor Interne,
 4. Ministerului Afacerilor Externe, desemnaţi de conducătorii acestor autorităţi, precum şi,
 5. trei specialişti din domeniul artelor spectacolului,

Membrii CAADIA sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii. Documente necesare: Dosarul, care se depune personal sau prin împunernicit, trebuie să conţină umătoarele documente: Pentru obţinerea ATESTATULUI DE IMPRESAR ARTISTIC (persoane fizice)

 1. cerere-tip tehnoredactată (completată la calculator)- se solicită pe email sau se descarcă de pe site-ul registrulartelor.ro;
 2. curriculum vitae (modelul european) – se solicită pe e-mail sau se descarcă de pe site-ul registrulartelor.ro;
 3. copia certificatului de absolvire (cursul autorizat de specializare în domeniul IMPRESARIATULUI ARTISTIC) sau a certificatului de competenţe (obținut în cadrul unui centru de evaluare);
 4. certificat de cazier judiciar – secţia de poliţie de care aparţineţi cu domiciliul;
 5. certificat de cazier fiscal persoana fizica cod document 504 – se ridică de la AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a localităţii respective sau administrația financiară de sector – pentru București;
 6. 2 fotografii tip C.I. (se înscrie numele și prenumele pe spatele fotografiilor depuse);
 7. copie CI sau pașaport;
 8. copie după OP/chitanţa de achitare a tarifului de participare la evaluare și înscriere în RAS 850 lei[1] (650 lei EVALUARE ATESTAT și 200 lei înscriere în RAS-secțiunea impresari artistici – persoane fizice).
 9. Plata se poate efectua în contul INCFC, RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la trezoreria Municipiului București, cod fiscal 4631721.

[1] Se achită pe baza facturii emise conform datelor furnizate pe formularul de înscriere; plata se confirmă prin documentul de efectuare a acesteia (OP, mandat poștal) și la serviciu financiar – contabil al INCFC Notă: toate documentele sunt obligatorii și se depun în dosar cu șină (plastic sau carton); ordinea documentelor este cea menționată mai sus!

Atestatul de impresariat artistic pentru persoane juridice

Dosarul pe care-l depuneţi personal sau prin împuternicit, trebuie să conţină umătoarele documente: Pentru obţinerea AVIZULUI DE IMPRESARIAT ARTISTIC (persoane juridice):

 1. cerere-tip – tehnoredactată (completată la calculator) – se solicită pe e-mail sau se descarcă de pe site-ul registrulartelor.ro;
 2. copie autolegalizată[1] a actului de înfiinţare (act constitutiv, statut, certificat constatator cu 7490 – alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.), care să conţină activitatea de impresariat artistic conform codului CAEN 2008 Rev2 – clasa 7490 – alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.
 3. copie legalizată (la notar) a certificatului de înmatriculare în Registrul Comerţului sau, după caz, a certificatului de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
 4. certificat de cazier fiscal cod document 504 – pentru persoană juridică (firma care urmează a se utiliza) se ridică de la AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a localităţii respective;
 5. dovada calităţii de asociat sau angajat – copie contract de angajare;
 6. copia Atestatului de Impresar artistic, cazier juridic şi cazier fiscal persoana fizică deținătoare Atestat – reprezentanta firmei ce urmează a obține avizul în comisie;
 7. Copie după OP/chitanţa de achitare a tarifului de participare la evaluare și înscriere în RAS 850 lei[2] (650 lei EVALUARE REPREZENTANT în vederea obținerii AVIZULUI în domeniul impresariatului artistului și 200 lei înscriere în RAS – secțiunea impresari artistici – persoane juridice).
 • INCFC cont RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4631721.

Notă: toate documentele sunt obligatorii și se depun în dosar cu șină (plastic sau carton); ordinea documentelor este cea menționată mai sus! [1] Autolegalizare înseamnă că pe fiecare pagină apare sintagma cf. cu originalul și semnătura reprezentantului persoanei juridice, eventual și ștampila; [2] Se achită pe baza facturii emise conform datelor furnizate pe formularul de înscriere; plata se confirmă prin documentul de efectuare a acesteia (OP, mandat poștal) și la serviciu financiar – contabil al INCFC Persoanele fizice care solicită participarea la evaluarea din trimestrul respectiv, în vederea obținerii atestatului de impresar artistic, pot participa simultan și la evaluarea ca reprezentant persoană juridică, în vederea obținerii avizului în domeniul impresariatului artistic. În acest caz se depune și dosarul persoanei juridice conform celor menționate mai sus! Notă: ULTIMA ZI DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE cu 10 zile înainte de examenul de evaluare planificat în trimestrul respectiv! Secretariatul comisiei: georgeta.vladutu@culturadata.ro

Perioadă

Perioada desfășurare: 15.11.2023

 • Perioada înscriere: 12.06 – 27.10.2023

Contact

Georgeta VLĂDUȚU

e-mail: georgeta.vladutu@culturadata.ro

Telefon: 0788 90 55 57

Informații despre Registrul Artelor Spectacolului gasiți la adresele www.culturadata.ro și www.registrulartelor.ro


Galerie video

Mai multe videoclipuri

(evaluare şi înscriere registru)

850 lei / dosar (persoane fizice și juridice)

Data limită înscriere 27.10.2023