Conferința Națională a Managerilor Culturali – Ediția a 10-a

7-8 decembrie 2023

Comunicarea și imaginea culturii în spațiul public

  • Evenimente
  • CNMC
  • Conferința Națională a Managerilor Culturali
  • Management Cultural

7-8 decembrie 2023

Teatrul Național „I. L. Caragiale”, București - Sala Media

Descriere

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a organizat Conferința Națională a Managerilor Culturali (CNMC) – ediția a 10-a, în perioada 7 – 8 decembrie 2023, la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București – Sala Media.

Ediția aniversară marchează 10 ani de când CNMC reprezintă cea mai importantă platformă națională de consultare, dialog și schimburi de bune practici pentru manageri din instituțiile publice de cultură, specialiști în management și antreprenoriat cultural, reprezentanți ai mediului academic și ai autorităților centrale și locale.

Privind retrospectiv la edițiile anterioare și constructiv către viitor, cea de-a 10-a ediție CNMC a avut ca temă „Comunicarea și imaginea culturii în spațiul public”. O pledoarie pentru dezambiguizarea imaginii publice a culturii, prin comunicare. O pledoarie pentru optimizarea și revitalizarea modalităților în care instituțiile de cultură își comunică oferta și relaționează cu publicurile lor.

Cultura este un loc de întâlnire, de dialog și de reflecție, un domeniu care contribuie la dezvoltarea indivizilor și a societății. Printre responsabilitățile cheie ale managerilor culturali se numără accesibilizarea culturii și medierea relației cu beneficiarii, iar pentru îndeplinirea acestora un element indispensabil este comunicarea publică și cu publicul. Cine sunt, însă, partenerii pe care domeniul cultural îi are alături?

Program ziua 1 — Joi, 7 decembrie

În prima zi, CNMC a fost structurată în prezentări, dezbateri și sesiuni de networking, dedicate unor subiecte care subliniază rolul comunicării în cultură, rolul culturii în comunicare și modul în care cele două domenii se întrepătrund.

Moderator

Speaker

conf. univ. dr. Carmen Croitoru

Director General INCFC

Carmen Croitoru este Directorul General al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), profesor și expert în politici și strategii culturale. Face parte dintre primele generații care au promovat managementul cultural în România, lucrând de peste 35 de ani în sistemul cultural, atât în sectorul privat, cât și cel public. Este Conf. univ. dr. și coordonator al Cursului de Management și Marketing Cultural în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) din București. Ocupă, în prezent, funcția de Vicepreședinte al Biroului Comitetului Director pentru Cultură, Patrimoniu și Peisaj - CDCPP, Consiliul Europei. Este membru al celor mai importante rețele culturale internaționale (Compendium of Cultural Policies and Trends, ENCATC, Culture Action Europe, Consiliul Științific al Biroului Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa) și este implicată în elaborarea de strategii care să deschidă calea către un cadru normativ coerent pentru cultură. Colaborează cu Ministerul Culturii de peste 15 ani, fiind implicată în dezvoltarea profesiei de manager cultural și promovarea legii privind managementul pentru instituțiile publice de cultură. De asemenea, a adus o contribuție importantă domeniului științific prin publicarea unor lucrări legate de sistemul și administrarea culturii, consumul de cultură sau analiza Sectoarelor Culturale și Creative. Din 2014, a preluat conducerea și a reorganizat Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în formula în care funcționează astăzi, devenind un liant important între autorități, instituții/organizații culturale și beneficiari. Prin lucrările coordonate, a militat, permanent, pentru dezvoltarea cercetării statistice în domeniul culturii, organizând conferințe naționale și internaționale de profil.

09:30 Deschidere oficială

Invitați

Speaker

Sergiu Nistor

Consilier Prezidențial

Sergiu Nistor (n. 1960) este absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, unde în prezent este profesor la Departamentul de Istorie si Teorie a Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului. Este doctor în Arhitectură, specializarea restaurarea monumentelor istorice şi autor a numeroase proiecte, documentaţii, studii, cercetări, articole, conferinţe şi cărţi în acest domeniu. Are atestarea de expert în domeniul restaurării monumentelor istorice. Din 2006 până în 2014 a fost Preşedintele ICOMOS România, organizaţie de expertiză mondială în domeniul monumentelor istorice recunoscută de UNESCO. A ocupat diverse poziţii în administraţia publică centrală de specialitate: Director General al Patrimoniului (Ministerul Culturii, 1998-2000), Consilier al Ministrului Culturii (2005), Comisar al Guvernului României pentru Programul Sibiu CCE 2007 (2005-2008), Secretar General al CNR UNESCO (2008-2009), Secretar de Stat (Ministerul Culturii, 2012). A fost elaboratorul legislaţiei din domeniul protejării patrimoniului cultural din România. A reprezentat România la reuniuni dedicate culturii şi patrimoniului cultural organizate de UNESCO şi Consiliul Europei. A fost distins de Franţa cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler (2003) şi de România cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer (2004). Sergiu Nistor a fost numit Consilier Prezidențial la data de 5 ianuarie 2015.

Speaker

Raluca Turcan

Ministrul Culturii

Speaker

Andrei Chistol

Secretar de Stat, Ministerul Culturii Republica Moldova

Andrei Chistol este secretar de stat în Ministerul Culturii din Republica Moldova din aprilie 2022. A mai deținut funcția de Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii în perioada 2014 – 2017, apoi în perioada 2017 – 2020 – în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. A fost consilier în cabinetul ministrului Educației, Culturii și Cercetării, în perioada septembrie – decembrie 2019, iar în iunie – octombrie 2021 a fost șef de direcție Promovare Turism la Agenția de Investiții.

Andrei Chistol dispune de cunoștințe în domeniul culturii, fiind funcționar de carieră, în mare parte responsabil de elaborare de politici, monitorizare, administrare; coordonând domeniul minorităților naționale și cel de integrarea europeană (Acordul de asociere, proiecte sectoriale) în domeniul culturii. Andrei Chistol este licențiat și cu titlul de master în domeniul Relații Internaționale.

Speaker

prof. univ. dr. Mircea Vasilescu

Universitatea București

Mircea Vasilescu este profesor universitar, director al Departamentului de Studii Literare de la Facultatea de Litere, Universitatea din București. Predă cursuri despre mass-media, politici culturale, marketing cultural, presă culturală. A fost redactor-șef la revista Dilema veche între 1998-2015. A publicat, între altele, volumele: „Iubite cetitoriule…”. Lectură, public şi comunicare în cultura română veche, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2001; Mass-comédia. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2001; Europa dumitale. Dus-întors între „noi” şi „ei”, Iaşi, Editura Polirom, 2007; Eurotextes. Le continent qui nous sépare, Geneva, MetisPresses, 2010; Cultura română pe înțelesul patrioților, Humanitas, 2018. A tradus din Michel Foucault, François Furet, Sergio Romano, Jean d’Ormesson.

10:00 Sesiunea I: Comunicarea, parte integrantă a managementului cultural

Într-o lume în continuă schimbare, managementul cultural evoluează prin preocuparea constantă pentru creșterea interesului față de cultură, prin îmbunătățirea imaginii publice a instituțiilor și organizațiilor culturale, precum și prin recunoașterea impactului programelor culturale de succes asupra comunităților. Sesiunea a propus o întâlnire cu manageri culturali care integrează comunicarea în întreaga lor activitate și contribuie constant la evidențierea multiplelor valențe ale culturii și la poziționarea acesteia într-un context mai larg, cu accent pe campaniile de comunicare desfășurate în cadrul „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”.

Invitați

Speaker

prof. univ. dr. Dumitru Borțun

Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA) și Membru al Consiliului Științific INCFC

Dumitru Borțun este doctor în filosofie şi profesor universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti – SNSPA. A publicat peste 150 de studii, eseuri, articole şi interviuri în volume colective, publicaţii de specialitate şi reviste de cultură. Este autorul mai multor cursuri universitare şi al cărţilor Bazele epistemice ale comunicării, Relaţiile Publice şi noua societate, Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţii publice la dezvoltare durabilă, coordonator, Bazele epistemice ale comunicării. Este membru fondator al Asociaţiei Române de Relaţii Publice – ARRP (din 1995). Totodată, este unul dintre membrii fondatori ai Asociației Formatorilor în Comunicare - AFCOM (din 2007). Din 2014 este membru în Consiliul Științific al Institutului Național pentru Cercetare şi Formare în Cultură (INCFC), iar din 2016 este președintele Comitetului de organizare al Conferinţei Internaţionale Semiosis in Communication, organizată o dată la doi ani de SNSPA, în colaborare cu International Association for Semiotic Studies – IASS.

A primit titlul de Profesor Bologna, acordat de Alianța Națională a Organizaţiilor Studenţilor din România – ANSOC profesorilor care „sunt apreciaţi de studenţi, aduc plus de valoare educaţiei din România şi sunt modele pentru studenţi”. Revista Legal Point i-a decernat titlul de „Personalitatea anului 2015” pentru „promovarea valorilor morale în tehnicile de comunicare”, iar în 2017, Diploma de Excelenţă „Integritate, Bună Guvernanţă şi Responsabilitate Socială”, acordată de Eurolink – Casa Europei.

Speaker

Ada Hausvater

Director General Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

Ada Hausvater este regizor de teatru din anul 1997, cu peste 25 de spectacole montate în numeroase teatre din România și Republica Moldova. Este doctor habilitat în domeniul „Teatru și artele spectacolului” și conferențiar universitar la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara. Este directorul general al Teatrului Național din Timișoara din 2005, asumându-și cu prioritate proiectul de reconfigurare a acestuia: construirea unei identități puternice, dezvoltarea unei strategii puternic orientate către public, inițierea colaborărilor cu profesioniști de valoare, crearea unei echipe artistice și tehnice valoroase, realizarea unor spectacole cu impact pe plan național și internațional, consolidarea și îmbogățirea infrastructurii Teatrului Național etc. A asigurat continuitatea activității instituției în condiții financiare foarte dificile și a atras fonduri din surse private. A insuflat Naționalului timișorean demersul civic asumat, transformându-l într-un spațiu al întâlnirilor creatoare și al dialogului constructiv. În 2011 a pus bazele Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană, iar ulterior a conceput și gestionat programul Teatrului Național dedicat Capitalei Europene a Culturii, început în anul 2016. Pe lângă numeroasele premii și distincții care i-au fost acordate de-a lungul carierei, Ada Hausvater a primit, recent, Premiul special al UNITER pentru contribuția remarcabilă la viața multiculturală a Timișoarei (2023).

Speaker

Ovidiu Șandor

Președinte Fundația Art Encounters

Ovidiu Șandor este absolvent al Universităţii Politehnica Timișoara și doctor în computer science, la Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia. S-a remarcat ca antreprenor odată cu dezvoltarea proiectului imobiliar City Business Centre din Timișoara, care s-a bucurat de recunoaștere internațională printr-o serie impresionantă de premii și nominalizări pentru arhitectură și pentru eficiență energetică. De asemenea, Ovidiu Șandor sprijină proiectele tinerilor antreprenori care activează în domeniul IT (Timișoara Start-up Hub) și este membru al Fundației Conservation Carpathia, un proiect care salvează pădurile virgine din zona Munților Făgăraș. Ovidiu Șandor a fost și comisarul din partea României al evenimentului cultural Europalia care a avut loc în 2019 în diverse orașe din Belgia.

Un domeniu de suflet pentru Ovidiu Șandor este arta contemporană, iar în acest sens, a pus bazele Funației Art Encounters, care în 2015 a inițiat cea mai importantă bienală de artă contemporană din România. Ajunsă la cea de-a cincea ediție (2023), bienala a devenit un eveniment de referință pentru oraș și pentru arta contemporană din Romania.

Speaker

Ioana Ciocan

CEO Art Safari

Ioana Ciocan este CEO Art Safari, Comisarul României pentru Bienala de artă de la Veneția & Eisenhower Fellow – 2023 Eastern Europe Program.

Este Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, membru în consiliul științific al Muzeului Național Cotroceni și în Comitetul de înființare și organizare al Muzeului Ororilor Comunismului. Între anii 2015-2016, a făcut parte din echipa Curatorium, care a dezvoltat proiectul Bucharest 2021 - European Capital of Culture. Ioana a fost lector la numeroase conferințe despre arta în spațiul public și practica curatorială. De asemenea, a inițiat și coordonat următoarele programe de artă în spațiul public: Keep the Change, Lea Rasovszky, artă în spațiul public (Londra, UK, august 2016și Leicester, UK, septembrie 2015); Proiect 1990 (Piața Presei Libere, București, ianuarie 2010 - aprilie 2014), SPAM(Parcul Carol I, București, octombrie 2012 - octombrie 2014); Sculpture en plein air la Aiurart, 2012-2013. În 2021, Președintele României, Klaus Iohannis, i-a conferit Medalia „Meritul Cultural”, Clasa a III-a, Categoria C – „Artele plastice”.

11:30 Pauză

12:00 Dezbatere: Cultura și relațiile internaționale

Relațiile internaționale între manageri culturali, creatori de cultură, antreprenori din domenii creative și instituții cu atribuții în domeniul cultural reprezintă o sursă de inspirație care sprijină înțelegerea reciprocă între state. Majoritatea țărilor urmăresc, în mod activ, un model propriu de diplomație culturală, dar înțelegerea atât a scopurilor, cât și a mijloacelor variază considerabil. Dezbaterea „Cultura și relațiile internaționale” a oferit câteva exemple de acțiuni și bune practici de la nivel național și din state europene cu tradiție puternică în promovarea unor relații culturale durabile.

Invitați

Speaker

prof. univ. dr. Constantin Chiriac

Director General Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Președinte Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

Actor de teatru și film și lider în domeniul cultural, Constantin Chiriac este președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, al Bursei de Spectacole de la Sibiu și director general al Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu. Este profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și a primit titlul de Doctor Honoris Causa la Leeds Metropolitan University, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Chișinău și de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași. De-a lungul carierei sale, a creat structuri de renume mondial și numeroase proiecte internaționale. Printre premiile și distincțiile care i-au fost acordate se numără Premiul Aspen Institute pentru Contribuția la Patrimoniul Cultural Național (2014) și Premiul Fundației Japonia și al Ministerului de Afaceri Externe din Japonia (2015) și Premiul Este Ofițer al Ordinului Coroanei Belgiene (2011) și Ambasador Onorific al Turismului. A primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler (2000) și Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, din partea Marelui Duce de Luxemburg (2017). Constantin Chiriac a jucat în peste 40 de spectacole, semnate de regizori importanți din România și din străinătate și a susținut one-man show-uri și recitaluri de poezie în peste 50 de țări. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără Moromeții (regia Stere Gulea), Croaziera (regia Mircea Daneliuc) și Undeva la Palilula (regia Silviu Purcărete).

Speaker

Natalia Mosor

Director, Institutul Polonez

După ce a fost director adjunct al Institutului Polonez din București și director al filialei din Bruxelles, în perioada 2007-2013, respectiv 2014-2018, în prezent Natalia Mosor este Directorul Institutului Polonez din București, începând din 2020, coordonând îndeaproape activitățile subordonate misiunii sale – aceea de a promova și disemina cultura poloneză în lume, precum și de a promova cooperarea în domeniile culturii, educației, științei și vieții sociale. Natalia Mosor desfășoară ample activități care urmăresc să asigure prezența Poloniei în viața culturală a altor țări și construirea unor relații durabile cu partenerii internaționali activi în domeniul schimburilor culturale internaționale.

Speaker

dr. Joachim Umlauf

Director Institutul Goethe, București

După ce anterior a fost director al Goethe-Institut Amsterdam, Rotterdam, Paris, Lyon și Marsilia, Joachim Umlauf este directorul Goethe-Institut București, începând din 2019 și se află la conducerea rețelei germano-române de centre culturale din România și Republica Moldova. Predă management cultural la Universitatea din București, la Sorbonne Nouvelle din Paris și la Universitatea din Lorraine (Metz). Este membru permanent al Duitsland Instituut din Amsterdam. A publicat mai multe cărți, printre care „Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945” și, împreună cu Nicole Colin, „Im Schatten der Versöhnung” (Steidl 2019).

Speaker

Loïc Meuley

Atașat cultural, Institutul Francez din România

Loïc Meuley este atașat cultural al Institutului Francez din România din septembrie 2021. După mai multe experiențe în industria muzicală în anii 2000, mai ales în muzica mondială și jazz, Loïc Meuley a lucrat în Mali, Africa de Vest, pentru Institut Français de Bamako. Întors în Franța, a contribuit la deschiderea unui important loc în centrul Parisului, Le Carreau du Temple, apoi a avut șansa de a lucra pentru Ministerul francez al Culturii ca ofițer pentru cooperarea internațională. În industria muzicală, a lucrat cu artiști extrem de diferiți ca gen, precum La Chica, Taraf de haïdouks, Ballake Sissoko, Bumcello, Mahala Rai Banda, Fela Kuti, Grand Corps Malade, Melissa Laveaux, Louis Sclavis, David Walters, Jack DeJohnette, Richard Galliano. , Mina Agossi, Staff benda Bilili, Yuri Buenaventura etc.

Speaker

Andrei Popov

Director Executiv, Forumul Cultural Austriac

Andrei Popov este jurnalist, comunicator și manager cultural, iar în prezent este director adjunct al Forumului Cultural Austriac București. După urmarea studiilor în științe politice la facultatea de profil a Universității din București, a activat peste douăzeci de ani în cadrul Serviciului Francez al Radio România Internațional (Societatea Română de Radiodifuziune). În calitate de jurnalist și producător specializat în tematici sociale, culturale și în realizarea de documentare, a colaborat cu numeroase posturi de radio importante din spațiul francofon. Este laureatul a trei premii internaționale pentru radio (Uniunea Internațională de Radio și Televiziune - URTI, Fundația Anna Lindh), deținătorul a mai multor nominalizări și distincții profesionale onorifice pentru activitatea sa jurnalistică. Între 2017 și 2019 a fost responsabilul pentru relația cu presa al Institutului Francez din București. Din 2019 este adjunctul directorului Forumului Cultural Austriac (din cadrul Ambasadei Austriei la București) și responsabilul pentru relația cu media al acestei instituții culturale. A curatoriat câteva expoziții de arte vizuale și este coautor al volumelor „France Danse Orient-Express” (împreună cu Oana Cristea-Grigorescu, 2018) și „Book of Visions for a #newTogether” (împreună cu Beate Winkler și Thomas Kloiber, 2023).

13:30 Pauză

14:15 Lansare Culturadata Interactiv - versiunea 2.0

Culturadata Interactiv este o platformă care folosește reprezentări interactive pentru vizualizarea datelor statistice din domeniul culturii, cu scopul de a crește gradul de accesibilitate, claritate și înțelegere a informațiilor despre sectoarele culturale și creative din România.

Creată în 2018, platforma Culturadata Interactiv are acum o variantă îmbunătățită din punct de vedere estetic, structural, tehnic și metodologic. Versiunea 2.0 a platformei vine cu o serie de funcționalități noi pentru utilizator ce permit o interactivitate mai mare a vizualizărilor – tabele și grafice interactive cu filtre adaptabile multiple, hărți dinamice temporal, vizualizări animate cu posibilitatea de selectare a unității de observare, precum și posibilitatea de a descărca seturile de date ilustrate.

14:45 Dezbatere: Cultura și mass-media

Cât de des vorbim despre cultură în mass-media? Cum ne dorim să fie cultura prezentă în mass-media? Cât de dispuși sunt profesioniștii din domeniul culturii și reprezentanții mass-media să facă eforturi comune în a promova conținut cultural și a crește interesul oamenilor pentru cultură? Conform celui mai recent Barometru de Consum Cultural, vizionarea programelor TV și consumul de internet, inclusiv în scop informativ, înregistrează creșteri constante și depășesc procentul de 90%. Mass-media este un domeniu vast, cu foarte multă putere de influență asupra societății, iar mesajele pe care le promovează nu se referă doar la produse culturale, ci și la atitudini, valori sau la crearea sentimentului colectiv că ceva este sau nu important. Pornind de la aceste realități, invitații acestei sesiuni au dezbătut imaginea culturii în mass-media și modul în care aceasta ajunge să se reflecte în discursul public.

Invitați

Speaker

prof. univ. dr. Mircea Vasilescu

Universitatea București

Mircea Vasilescu este profesor universitar, director al Departamentului de Studii Literare de la Facultatea de Litere, Universitatea din București. Predă cursuri despre mass-media, politici culturale, marketing cultural, presă culturală. A fost redactor-șef la revista Dilema veche între 1998-2015. A publicat, între altele, volumele: „Iubite cetitoriule…”. Lectură, public şi comunicare în cultura română veche, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2001; Mass-comédia. Situaţii şi moravuri ale presei de tranziţie, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2001; Europa dumitale. Dus-întors între „noi” şi „ei”, Iaşi, Editura Polirom, 2007; Eurotextes. Le continent qui nous sépare, Geneva, MetisPresses, 2010; Cultura română pe înțelesul patrioților, Humanitas, 2018. A tradus din Michel Foucault, François Furet, Sergio Romano, Jean d’Ormesson.

Speaker

prof. univ. dr. Doina Banciu

Universitatea din București

Este profesor titular la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, unde conduce colectivul de Informatică Aplicată. Și-a început cariera la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică I.C.I. – Bucureşti, făcând parte din primele generaţii de cercetători ştiinţifici în domeniul informaticii din România. A publicat ca autor şi co-autor peste 130 de articole de specialitate în jurnale internaţionale şi naţionale, nouă manuale, 15 cărţi, șapte cărţi în colaborare şi traduceri, peste 20 studii şi comunicări publicate în volum şi a condus lucrări de cercetare finanţate la nivel naţional şi internaţional. Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: „Revista Română de Informatică şi Automatică” şi „Studies in Informatics and Control”, precum şi al revistei „Noema” editată de Academia Română, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Subvenţionarea Culturii Scrise şi membru în Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise. Între anii 1994-1997 a fost director al Direcţiei pentru dezvoltare socială şi reforma administraţiei din cadrul Guvernului României, iar din 2001 este director general al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatica I.C.I. – Bucureşti. În această perioadă I.C.I. – Bucureşti a obţinut numeroase premii naţionale şi două nominalizări ale Comisiei Europene pentru proiecte în domeniile e-health şi e-government.

Speaker

Ruxandra Țuchel

Director TVR Cultural

Ruxandra Țuchel este regizor și producător de televiziune. Lucrează pentru Televiziunea Română din 1994. Din 2008 până în februarie 2013, a fost producător și director al Departamentului „TVR Cinema” și al Departamentului Cultura, iar din 2013, producător la TVR1. Ruxandra a primit, printre altele, premiul Uniunii Cineaștilor din România UCIN (2012) pentru regia documentarului „Teatru-Verite” (o producție a TVR Cultural 2011). A regizat film și teatru de televiziune. În prezent, Ruxandra Ţuchel ocupă funcţiile de coordonator cu atribuţii de director TVR 2 şi TVR CULTURAL.

Speaker

Irina Radu

Media Advisor

Irina Radu este, în prezent, Directorul Prima TV; este jurnalist și manager de presă de mai bine de 30 de ani; a debutat în presă scrisă la Opinia Studențească și în televiziune la TVR Iași. A fost prezentator și moderator de știri și talk show, producător și redactor șef în mai multe redacții, director TVR2, TVR1, Evenimente Speciale, Director pentru 4 ediții ale Festivalului Cerbul de Aur, Programming and Production Director la Kanal D România timp de 3 ani, Director General al Intact Production, membru în Consiliul de Administrație TVR, Director de Programe TVR ( 2013- 2015) Președinte Director General al Televiziunii Române (2015-2017), Senior Media Officer pentru Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE (2018-2022).

Speaker

Renate Roca-Rozenberg

Owner, PR & More

Renate Roca-Rozenberg a absolvit secția de Jurnalism a Universității Babeș-Bolyai, iar după aproape un deceniu petrecut în presă, a debutat în PR, în 2001. De atunci, a lucrat cu zeci de clienți din zona corporate și din zona industriei evenimentelor culturale și de entertainment. În 2008, împreună cu Adrian Gog, a fondat PR & More, agenția care a reușit să transforme Clujul într-o concurență pentru piața națională de servicii de comunicare prin relații publice, formând constant profesioniști care activează, în prezent, în companii din întreaga țară. Campaniile derulate i-au adus, de-a lungul timpului, multiple distincții, echipa pe care o conduce fiind premiată în cadrul Romanian PR Awards și finalistă la SABRE.

În prezent, Renate este Managing Partner la PR & More și pe lângă activitatea din cadrul companiei este PR Manager atât la Transilvania International Film Festival (TIFF) cât și la Electric Castle Festival. În timpul liber lucrează pro bono și este voluntar pentru pentru multe organizații non-guvernamentale, precum United Way România, Serviciul de Ajutor Maltez sau Asociația Acasă.

Speaker

Ciprian Ștefan

Director General, Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu

Ciprian Ștefan este director general al Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu, preşedinte al Reţelei Naţionale a Muzeelor și consilier onorific al ministrului Culturii. Coordonează strategiile de dezvoltare și valorizare a resurselor din mediul rural și prezentarea lor în cadrul programelor si acțiunilor culturale ale Muzeului ASTRA. Activitatea sa include dezvoltarea colecţiilor, gestionarea și evaluarea bunurilor culturale, protejarea patrimoniului muzeal, realizarea expoziţiilor și a programelor educative și dezvoltarea colaborărilor cu alte organizaţii implicate în satisfacerea nevoilor socio-culturale ale comunităţii. De asemenea, coordonează programelor de valorificare a patrimoniului din muzeul în aer liber prin programul de animații culturale VOLAM (voluntariat în muzeul ASTRA). Are o deosebită abilitate în diversificarea formelor de finanțare a sectoarelor culturale și creative, atrăgând sume importante din surse externe și mediul privat pentru creșterea atractivității ofertei muzeale și a modernizării modalităților de expunere. Este autorul unor articole și studii de specialitate, precum și al unor volume dedicate patrimoniului muzeal.

16:15 Pauză

16:30 Sesiunea a II-a: Branding și poziționare în cultură

Branding-ul este firul conducător al acțiunilor de marketing și comunicare. Este indiscutabil faptul că supra-aglomerarea spațiului public atrage de la sine nevoia de definire clară a identității unei organizații sau instituții care să ofere și premisele unei poziționări corecte. În domeniul cultural, constrângerile financiare sau chiar legislative nu au permis, de-a lungul timpului, o legătură constantă între instituțiile publice de cultură și agențiile de comunicare, iar nevoia de parteneriate, în acest sens, devine din ce în ce mai pregnantă. Sesiunea „Branding și poziționare în cultură” a fost un dialog deschis despre importanța comunicării brandului, viziunea și așteptările profesioniștilor din publicitate, în raport cu instituțiile de cultură, dar și despre modalitățile de încurajare a parteneriatului public-privat.

Invitați

Speaker

prof. univ. dr. Lucian Georgescu

Fondator cinepub.ro

Lucian Georgescu este cineast și veteran al industriilor creative românești, expert în comunicare, pionier al marketingului cultural românesc, întemeietorul primului atelier de marketing cultural (balkanski/2003) și fondatorul platformei online de cinema românesc cinepub.ro.

Licențiat în Litere și doctor în cinema, el este seniorul disciplinei scenaristică UNATC, autorul programei revizuite de scriere pentru cinema a școlii naționale de film și continuatorul liniei pedagogice a profesorului Dumitru Carabăț, fondatorul catedrei autohtone de scenaristică.

Este membru UCIN, FIPRESCI, EACWP, Creative Commons și membru al Consiliului Executiv al Screenwriters Research Network, cu activitate academică internațională în instituții precum Cincinatti și Ohio State University, Scuola Holden (Torino), Hochschule der Bildenden Künste (Saarbrücken), Athanor Akademie (Passau, Germania). Dr. Georgescu a fost publicat internațional de Taylor & Francis și Edinburgh University Press și este în 2024 Guest Editor al Journal of Digital Media and Policy (Intellect).

În industriile creative a fost apreciat pentru campaniile sale comerciale pentru branduri naționale (Dacia), sociale (ONPHR), evenimențiale, precum ”Odiseea Păcii 2001 (cu Emir Kusturica) sau de marketing cultural - Sibiu 2007 Capitală Culturală Europeană.

Din 2014 este președinte-fondator al cinepub.ro – platforma independentă de cinema românesc – una dintre cele mai importante resurse de marketing cultural național în lume, cu o audiență globală lunară de sute de mii de spectatori.

Este producător, scenarist de film (Mimi, În fiecare zi e noapte, Cu ochii spre fericire, Tatăl Fantomă), regizor (Mimi, Tatăl Fantomă), autor de cărți cu și despre cinema - Jim (Jarmusch) pe drum (House of Guides/UNATC Press), Convorbiri despre scenariu (cu Dumitru Carabăț, UNATC Press). A tradus, promovat, editat sau co-editat autori precum Frédéric Beigbeder - 99 Francs (Pandora M), Barry Gifford – The Phantom Father: A Memoir (Balkanski Books), Steven Maras – Screenplay: Theory, History and Practice (Polirom).

Speaker

Maria Besnea

Senior Partner, Dăescu Borțun Olteanu (DBO)

Maria Besnea și-a început cariera în cadrul departamentului de responsabilitate socială al OMV Petrom unde a coordonat proiecte cu impact național în domeniul mediului, sănătății, educației și social, a pus bazele programului de voluntariat corporatist și a coordonat campaniile de imagine asociate acestor demersuri, devenind și specialist certificat în sustenabilitate în 2014 din partea Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA). În 2015, în cadrul UniCredit Bank, a coordonat proiectele de CSR și de susținere a sectorului cultural și industriilor creative. În 2016 a devenit consilier personal al ministrului Economiei și a ghidat echipa proiectului de dezvoltare economică pe termen mediu România competitivă. Din 2017 s-a alăturat agenției de comunicare Dăescu Borțun Olteanu, unde este în prezent Senior Partner. A dezvoltat divizia de comunicare corporate și, recent, comunicarea proiectelor culturale, fiind partenerul de comunicare al celor mai importante expoziții organizate în 2023 în cadrul programului Timișoara 2023: Capitală Europeană a Culturii – Expoziția Victor Brauner: Invenții și magie, Expoziția Adrian Ghenie: Corpul imposibil, Bienala Art Encounters 2023 și Expoziția Brâncuși: Surse românești și perspective universale. Maria crede în puterea comunicării ca instrument social care setează agenda publică, creează punți, modelează mentalități și schimbă percepții, care pune lumină pe lucrurile care scapă primei priviri.

Speaker

Șerban Alexandrescu

Co-fondator Headvertising

Șerban a intrat în publicitate după ce a studiat scenaristica la European Film College și la Academia de Teatru și Film din București. A fondat în 1998 agenţia Headvertising și a câștigat primul Golden Watch românesc la Portoroz. A fost președinte fondator al Art Director’s Club of Romania. A predat scenaristică și publicitate la secţia de Comunicare Audiovizuală din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală și Cinematografie. Din 2009 predă în cadrul Școlii ADC.

Speaker

Dana Nae Popa

Owner & Managing Director pastel; Președinte UAPR

Dana Nae Popa are o experiență de 20 de ani în domeniul comunicării, dintre care aproape 18 în antreprenoriat. A absolvit Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice București și Masterul cu specializarea „Marketing Internațional”, din cadrul aceleiași Academii. Ulterior, a studiat și s-a specializat în domenii precum management, finanțe și resurse umane. În prezent, e ocupă de conducerea propriei agenții, pastel, primul copil al Danei, așa cum îi place ei să spună, este agenția pe care a co-fondat-o acum aproape 18 ani, pe vremea când era studentă. În prezent, cu o echipă de 30 de oameni, agenția oferă servicii de comunicare integrată, cu o abordare strategică și creativă pentru clienți din domenii diverse. Pentru companii precum Colgate-Palmolive România & Polonia, Groupe Renault Romania, Jacobs Douwe Egberts, kika România, MedLife, Mega Image, PRO BCA, Royal Canin România, TCC, Sun Plaza, Mondelez, Nordic Import Export, Maspex România, Uniqa Asigurări, Grana Sp. Z.o.o, agenția pastel a implementat campanii atât locale, cât și regionale, unele dintre acestea obținând recunoașterea industriei la diverse competiții. Cel mai mult, Danei îi plac campaniile cu sens, cele care sunt creative de dragul eficienței și nu doar al creativității și care rezolvă adevărate nevoi de business. Empatia face parte din ADN-ul ei și este chiar una dintre valorile agenției. O preocupă și soarta industriei, motiv pentru care este Președintele UAPR (Uniunea Agențiilor de Publicitate din România).

Speaker

Adrian Preda

Creative Director, FRIENDS \ TBWA

După o carieră mirifică de trei luni ca inginer auto, a decis că acest lucru a fost o greșeală teribilă și și-a început cariera în comunicare în 1996, la BDR Associates. În 1999 a devenit copywriter, apoi succesiv senior copywriter, Deputy CD și Creative Director la Graffiti BBDO. Au urmat doi ani ca expat în Croația la McCann Erickson Zagreb, apoi Tempo. MRM și GAV. În momentul de față e director de creație la Friends\TBWA. Pe drum a adunat peste 100 de premii de creație, atât naționale (Ad’Or și Festo Croația), cât și internaționale (International Cup, New York, Epica, Golden Drum, Golden Hammer, London International Festival). A fost de patru ori membru al juriului New York Festivals și o dată al PIAF. Încă un lucru cu care se mândrește este triplul rol de profesor de publicitate la FJSC, UNATC și tutor al Școlii ADC.

Program ziua 2 — Vineri, 8 decembrie

Cea de-a doua zi a CNMC a fost dedicată unor ateliere care au contribuit la aprofundarea subiectelor dezbătute în cadrul sesiunilor, având ca scop perfecționarea competențelor din domeniu și evidențierea importanței formării continue. Astfel, temele abordate au fost:

10:00 Branding în cultură: de la conținut la reputație

Atelierul a explorat conceptul de branding în cultură ca abordare holistică a imaginii și reputației instituțiilor sau organizațiilor culturale, precum și a poziționării acestora în raport cu publicul, autoritățile, finanțatorii, partenerii, competitorii și societatea. Urmărind să ofere răspunsuri practice la o serie de întrebări cheie: care este rolul brandingului, cum să creezi și să crești un brand, care este identitatea brandului și cum o comunicăm?, atelierul i-a introdus pe participanți în procesul de definire și valorificare a unui brand în domeniul cultural.

Formator

Speaker

Prof. asoc. drd. Cristian Avram

Director de Marketing - Opera Națională Română Cluj-Napoca

Cristian Avram este doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Sigismund Toduță” a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. Și-a definitivat studiile de licență în Artele spectacolului – Actorie, iar mai apoi pe cele de masterat în Management și marketing cultural la Universitatea Națională de Artă Teatrală „I. L. Caragiale” București. În prezent este Director de Marketing la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și este producător general al celor mai importante evenimente ale instituției: Opera Aperta, Opera Summer Hub și Balul Operei. De-a lungul timpului, a fost implicat în organizarea unor evenimente naționale și internaționale precum Festivalul Internațional de Film Transilvania, Festivalul Internațional Comedy Cluj, Cluj Never Sleeps, Untold Festival sau Cluj-Napoca 2015 – Capitala Europeană a Tineretului. Este pasionat de toate formele de spectacol dar și de muzică, marketing și turism cultural.

12:00 Comunicarea online în cultură: pasivă vs. activă

Prezența în mediul online a instituțiilor și organizațiilor culturale presupune dinamism și consistență. Comunicarea online cu publicul reprezintă o provocare din ce în ce mai mare pentru că implică acțiuni constante și susținute de a (re)direcționa atenția și interesul acestuia către oferta culturală. Atelierul a oferit modele practice și instrumente adecvate instituțiilor și organizațiilor culturale, pentru identificarea canalelor corespunzătoare fiecărui segment de public, cu accent pe rețelele de socializare, crearea conținutului relevant și transmiterea mesajelor potrivite.

Formator

Speaker

Prof. asoc. dr. Raluca Rădoi

Director Formare-Dezvoltare INCFC

Raluca Rădoi este specialist în marketing și comunicare culturală, având o experiență de peste 8 ani acumulată atât în mediul privat, cât și de stat. Din 2021, deține titlul de doctor cu distincția „Summa cum laude” pentru lucrarea „Marketing cultural în instituțiile de spectacole” la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, unde în prezent este cadru didactic asociat. Din 2020, este Director Formare - Dezvoltare al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în cadrul căruia coordonează programele de formare profesională în domeniul culturii, precum și activitatea de marketing și dezvoltare instituțională. Anterior, a fost coordonatorul de comunicare al Sezonului România-Franța, cel mai amplu proiect de diplomație publică și culturală desfășurat de cele două țări, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. A realizat strategii de management și marketing cultural, a organizat evenimente la cel mai înalt nivel, a gestionat relațiile cu presa și conținutul rețelelor sociale, a creat și implementat proiecte culturale sau sociale în companii din industria FMCG și în organizații și instituții ale industriilor culturale și creative.

14:00 Finanțare din fonduri europene în cultură

Atelierul a fost dedicat organizațiilor din sectoarele culturale şi creative, interesate să acceseze oportunitățile de finanțare oferite de Programul Europa Creativă. Participanții au primit informații despre principalele oportunități de finanțare disponibile în cadrul subprogramului Cultura, cu accent pe linia de finanțare Proiecte de cooperare europeană. Au fost prezentate caracteristicile liniei de finanțare, criteriile de eligibilitate, tipurile de proiecte, conţinutul dosarului de finanţare, procesul de depunere a aplicațiilor, precum și alte aspecte relevante. Mai multe detalii despre Programul Europa Creativă sunt disponibile aici: https://www.europa-creativa.eu/.

Formator

Speaker

Sorin Enuș

Coordonator Cultura - Biroul Europa Creativă România

Sorin Enuș a făcut parte din echipele de management ale punctelor naționale de contact pentru programele comunitare Cultura 2007-2013, MEDIA 2007, Europa pentru cetățeni 2007-2013, Europa pentru cetățeni 2014-2020 și Europa Creativă 2014-2020. De asemenea, a făcut parte din echipa de management a proiectului național al României pentru Anul European al Dialogului Intercultural 2008 și a fost unul dintre experții implicați în grupurile de lucru organizate în cadrul Președinției României la Consiliul UE (2019). Din februarie 2022, este coordonator al Subprogramului Cultura în cadrul Biroului Europa Creativă România.

Detalii

CNMC 10

Agenda

Dată și locație

Despre eveniment

  • Dată: 7-8 decembrie 2023
  • Locație: Teatrul Național „I. L. Caragiale”, București - Sala Media

Sub egida:

Partener

7-8 decembrie 2023

Teatrul Național „I. L. Caragiale”, București - Sala Media